STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
28651 000.00.19.H26-220803-0008 220002722/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED Lưu lượng kế và bình tạo ẩm Oxy

Còn hiệu lực

28652 000.00.19.H26-220803-0007 220002721/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED Bộ hút dịch gắn tường

Còn hiệu lực

28653 000.00.19.H26-220803-0005 220002720/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED Đồng hồ y tế

Còn hiệu lực

28654 000.00.19.H26-220805-0001 220002719/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị nhiệt rung từ

Còn hiệu lực

28655 000.00.19.H26-220804-0006 220002064/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC LONG

Còn hiệu lực

28656 000.00.19.H26-220804-0019 220002063/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ

Còn hiệu lực

28657 000.00.19.H26-220804-0007 220002062/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

28658 000.00.19.H26-220804-0022 220002718/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa dùng một lần

Còn hiệu lực

28659 000.00.19.H26-220719-0041 220002717/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng protein TIMP ‑ 2 và IGFBP - 7

Còn hiệu lực

28660 000.00.19.H26-220722-0019 220002716/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HAV

Còn hiệu lực

28661 000.00.19.H26-220722-0020 220002715/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgE

Còn hiệu lực

28662 000.00.19.H26-220804-0010 220002712/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAKE SIDE VIỆT NAM Găng tay vô trùng

Còn hiệu lực

28663 000.00.19.H26-220804-0002 220002711/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy siêu âm đa tần trị liệu

Còn hiệu lực

28664 000.00.19.H26-220803-0010 220002710/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH Máy hút dịch

Còn hiệu lực

28665 000.00.04.G18-220810-0024 220002814/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD protein vận chuyển: haptoglobin, ceruloplasmin

Còn hiệu lực

28666 000.00.19.H29-220809-0022 220001744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN DẦU XOA BÓP ĐẠI LỰC HOÀNG

Còn hiệu lực

28667 000.00.19.H29-220809-0021 220001743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN KEM BÔI NGOÀI DA EVA LOVELY

Còn hiệu lực

28668 000.00.19.H29-220809-0020 220001742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN KEM BÔI NGOÀI DA EVA VITALITY

Còn hiệu lực

28669 000.00.19.H29-220805-0001 220001324/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUYÊN MINH PHÚ

Còn hiệu lực

28670 000.00.19.H29-220809-0023 220002675/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY MÁY ĐIỀU TRỊ DA BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Còn hiệu lực

28671 000.00.19.H29-220728-0023 220002674/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lưỡi cắt dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

28672 000.00.19.H29-220728-0022 220002673/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lưỡi cắt xoay dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

28673 000.00.19.H29-220808-0011 220001741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

28674 000.00.16.H23-220809-0001 220000132/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NEO GYNAL

Còn hiệu lực

28675 000.00.16.H23-220808-0001 220000131/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA BRIAR

Còn hiệu lực

28676 000.00.04.G18-220802-0018 220000021/PTVKT-BYT

PHẠM DOÃN HƯỚNG

Còn hiệu lực

28677 000.00.19.H29-220614-0010 220001739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm lưỡng cực, kẹp lưỡng cực

Còn hiệu lực

28678 000.00.19.H29-220613-0018 220001738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Mũi khoan u xơ

Còn hiệu lực

28679 000.00.19.H29-220613-0017 220001737/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ banh mô

Còn hiệu lực

28680 000.00.19.H29-220613-0007 220001736/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ đẩy nút

Còn hiệu lực

28681 000.00.19.H29-220613-0003 220001735/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Que thăm dò

Còn hiệu lực

28682 000.00.19.H29-220610-0023 220001734/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

28683 000.00.19.H29-220610-0010 220001733/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Van giảm

Còn hiệu lực

28684 000.00.19.H29-220610-0003 220001732/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Giá giữ kim

Còn hiệu lực

28685 000.00.19.H29-220609-0013 220001731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm cứng, kéo và dụng cụ đột lỗ

Còn hiệu lực

28686 000.00.19.H29-220610-0024 220002672/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

28687 000.00.17.H54-220809-0001 220000067/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI UNSAGO

Còn hiệu lực

28688 000.00.17.H54-220806-0002 220000066/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

28689 000.00.17.H54-220806-0001 220000065/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

28690 000.00.19.H29-220609-0014 220002671/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm cứng, kéo và dụng cụ đột lỗ

Còn hiệu lực

28691 000.00.19.H29-220608-0008 220002670/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ lưỡng cực dạng mô-đun

Còn hiệu lực

28692 000.00.19.H29-220608-0007 220001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ lưỡng cực dạng mô-đun

Còn hiệu lực

28693 000.00.19.H29-220608-0006 220002669/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Trocar

Còn hiệu lực

28694 000.00.19.H29-220608-0005 220001729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Trocar

Còn hiệu lực

28695 000.00.17.H59-220810-0001 220000019/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

28696 000.00.19.H26-220808-0012 220002709/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG KEM BÔI TRƠN JOYDROPS DELAY CREAM

Còn hiệu lực

28697 000.00.17.H59-220802-0001 220000018/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

28698 000.00.19.H26-220808-0015 220002708/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG MIẾNG LAU JOYDROPS DELAY WET WIPE

Còn hiệu lực

28699 000.00.19.H26-220808-0014 220002707/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GEL BÔI TRƠN JOYDROPS DELAY LUBRICANT GEL

Còn hiệu lực

28700 000.00.17.H59-220713-0001 220000017/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN TRÀ VINH

Còn hiệu lực

28701 000.00.19.H29-220809-0004 220002668/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Ống thông đặt nội khí quản các cỡ

Còn hiệu lực

28702 000.00.19.H29-220809-0003 220002667/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Dây truyền dịch các loại (không kim)

Còn hiệu lực

28703 000.00.19.H29-220808-0002 220001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM Bộ lọc và buồng lắng tế bào

Còn hiệu lực

28704 000.00.19.H29-220801-0001 220001727/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng bán thấm tiệt trùng

Còn hiệu lực

28705 000.00.19.H29-220809-0001 220001323/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIVA CARE

Còn hiệu lực

28706 000.00.19.H29-220808-0021 220001726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM Găng tay tắm khô

Còn hiệu lực

28707 000.00.19.H29-220805-0012 220002666/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Kính áp tròng

Còn hiệu lực

28708 000.00.19.H29-220805-0009 220002665/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dụng cụ cắt khâu nối bao da quy đầu tự động

Còn hiệu lực

28709 000.00.09.H61-220805-0001 220000041/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG DUY

Còn hiệu lực

28710 000.00.09.H61-220810-0001 220000040/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC KHẢI HOÀN 9

Còn hiệu lực

28711 000.00.19.H26-220728-0019 220002348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

28712 000.00.16.H05-220802-0002 220000018/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

28713 000.00.16.H05-220802-0003 220000017/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Tủ bảo quản tiểu cầu

Còn hiệu lực

28714 000.00.16.H05-220805-0001 220000095/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch xịt mũi GN SEA BABY KHUYNH DIỆP SPRAY

Còn hiệu lực

28715 000.00.19.H26-220810-0004 220002346/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT Xịt xoang

Còn hiệu lực

28716 000.00.19.H26-220809-0018 220002345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt xương khớp

Còn hiệu lực

28717 000.00.19.H29-220628-0013 220002664/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở

Còn hiệu lực

28718 000.00.19.H26-220809-0019 220002344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO Gạc vệ sinh răng miệng

Còn hiệu lực

28719 000.00.19.H26-220808-0010 220002343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

28720 000.00.04.G18-220810-0022 220002813/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

28721 000.00.19.H26-220810-0006 220002342/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ Xịt Khuẩn Ngoài Da

Còn hiệu lực

28722 000.00.19.H29-220628-0012 220002663/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

28723 000.00.16.H23-220809-0003 220000130/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA SUNSHINE

Còn hiệu lực

28724 000.00.19.H29-220628-0011 220002662/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

28725 000.00.19.H26-220804-0020 220002340/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Chất xử lý tế bào

Còn hiệu lực