STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
28801 000.00.10.H55-220329-0001 220000150/PCBMB-TNg

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1376

Còn hiệu lực

28802 000.00.10.H55-220402-0002 220000149/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC THẮNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

28803 000.00.04.G18-220405-0003 220001901/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A (IgM anti-HAV)

Còn hiệu lực

28804 000.00.19.H26-220330-0050 220001064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dây hút đờm kín dùng cho máy hút dịch

Còn hiệu lực

28805 000.00.18.H56-220404-0005 220000063/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG TRUNG

Còn hiệu lực

28806 000.00.18.H56-220401-0004 220000062/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG PHÁT

Còn hiệu lực

28807 000.00.04.G18-220405-0002 220001900/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

28808 000.00.12.H19-220404-0010 220000048/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂY QUANG MINH

Còn hiệu lực

28809 000.00.17.H13-220404-0001 220000092/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC SÔNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

28810 000.00.17.H13-220331-0003 220000091/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MEKONG KIM CƯƠNG

Còn hiệu lực

28811 000.00.17.H13-220331-0002 220000090/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC THÀNH ĐẠT 1

Còn hiệu lực

28812 000.00.17.H13-220330-0002 220000089/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 01

Còn hiệu lực

28813 000.00.17.H13-220330-0001 220000001/PCBSX-CT

CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA Cồn Y tế (ethanol)

Còn hiệu lực

28814 000.00.17.H53-220316-0001 220000023/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 601

Còn hiệu lực

28815 000.00.17.H13-220329-0001 220000088/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 65 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28816 000.00.17.H13-220328-0017 220000087/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 359 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28817 000.00.17.H13-220328-0015 220000086/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 79 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28818 000.00.17.H13-220328-0014 220000085/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 10 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28819 000.00.17.H13-220328-0013 220000084/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 9 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28820 000.00.17.H13-220328-0011 220000083/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 8 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28821 000.00.17.H13-220328-0010 220000082/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 7 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28822 000.00.17.H13-220328-0009 220000081/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 6 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

28823 000.00.17.H13-220328-0001 220000080/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC THIÊN TRANG

Còn hiệu lực

28824 000.00.17.H13-220325-0001 220000079/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC HOÀNG KHA

Còn hiệu lực

28825 000.00.09.H61-220404-0001 220000017/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN BÌNH MINH 1

Còn hiệu lực

28826 000.00.19.H17-220404-0004 220000005/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

28827 000.00.19.H17-220404-0008 220000190/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC AN TÂM 5-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

28828 000.00.18.H56-220330-0006 220000061/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC LONG ANH

Còn hiệu lực

28829 000.00.18.H56-220331-0001 220000060/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC HUYỀN ANH

Còn hiệu lực

28830 000.00.19.H17-220328-0001 220000189/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THÀNH VINH 6

Còn hiệu lực

28831 000.00.16.H05-220404-0002 220000024/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG TUYỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28832 000.00.17.H62-220331-0001 220000015/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước muối sinh lý Vinphaco

Còn hiệu lực

28833 000.00.17.H62-220329-0003 220000052/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1226

Còn hiệu lực

28834 000.00.17.H62-220329-0002 220000051/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1235

Còn hiệu lực

28835 000.00.17.H62-220329-0001 220000050/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1327

Còn hiệu lực

28836 000.00.17.H62-220401-0001 220000049/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC VŨ NGA

Còn hiệu lực

28837 000.00.19.H29-220330-0039 220001049/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Thiết bị tiếp nhận hình ảnh kỹ thuật số của hệ thống X-quang và phụ kiện

Còn hiệu lực

28838 000.00.19.H29-210405-0003 220000701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ Đầu Giường

Còn hiệu lực

28839 000.00.19.H29-220404-0008 220000611/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THANH XUÂN

Còn hiệu lực

28840 000.00.19.H29-220404-0001 220000610/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂY TRÚC GIANG

Còn hiệu lực

28841 000.00.18.H56-220330-0005 220000059/PCBMB-TH

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM THỌ XUÂN - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT THANH HÓA

Còn hiệu lực

28842 000.00.18.H56-220330-0002 220000057/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC KIỀU THỊ BƯỞI

Còn hiệu lực

28843 000.00.16.H22-220401-0003 220000016/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 3

Còn hiệu lực

28844 000.00.16.H22-220401-0002 220000015/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 2

Còn hiệu lực

28845 000.00.16.H22-220401-0001 220000014/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

28846 000.00.18.H57-220302-0003 220000119/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THANH THANH

Còn hiệu lực

28847 000.00.18.H57-220302-0001 220000118/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

28848 000.00.19.H26-220404-0109 220001102/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

28849 000.00.19.H26-220404-0089 220001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

28850 000.00.19.H26-220403-0042 220001101/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÁI NGHĨA 1

Còn hiệu lực

28851 000.00.19.H26-220403-0040 220001100/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN CẦN ĐỨC

Còn hiệu lực

28852 000.00.04.G18-220404-0028 220001899/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Máy Hút dịch hai bình

Còn hiệu lực

28853 000.00.16.H02-220404-0001 220000067/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 9

Còn hiệu lực

28854 000.00.16.H02-220402-0001 220000066/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 8

Còn hiệu lực

28855 000.00.04.G18-220404-0025 220001898/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

28856 000.00.07.H27-220404-0003 220000056/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC QUÝ

Còn hiệu lực

28857 000.00.19.H17-220404-0002 220000188/PCBMB-ĐNa

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

28858 000.00.19.H17-220401-0001 220000185/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

28859 000.00.19.H26-220401-0016 220001099/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 117

Còn hiệu lực

28860 000.00.04.G18-220404-0022 220001897/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Hệ thống máy chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori và bộ xét nghiệm

Còn hiệu lực

28861 000.00.19.H26-220404-0031 220001098/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÀ TY

Còn hiệu lực

28862 000.00.19.H26-220404-0026 220001097/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM BÌNH

Còn hiệu lực

28863 000.00.16.H46-220329-0001 220000049/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 10 VI HẢI

Còn hiệu lực

28864 000.00.16.H46-220327-0001 220000048/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THÙY MIÊN

Còn hiệu lực

28865 000.00.16.H46-220326-0001 220000047/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC LIÊN HUẤN

Còn hiệu lực

28866 000.00.16.H46-220325-0003 220000046/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 1

Còn hiệu lực

28867 000.00.16.H46-220325-0002 220000045/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THANH TRÂM

Còn hiệu lực

28868 000.00.16.H46-220325-0005 220000044/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THU HOÀI

Còn hiệu lực

28869 000.00.16.H46-220325-0001 220000043/PCBMB-QB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

28870 000.00.16.H46-220323-0003 220000042/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC BẢO BÌNH

Còn hiệu lực

28871 000.00.19.H26-211124-0004 220001096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIENMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

28872 000.00.16.H46-220323-0002 220000041/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC TỐ LAN

Còn hiệu lực

28873 000.00.16.H46-220323-0001 220000040/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 07 THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

28874 000.00.16.H46-220312-0001 220000039/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

28875 000.00.31.H36-220404-0001 220000104/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực