STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29476 000.00.19.H29-220422-0023 220000921/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

29477 000.00.19.H29-220422-0026 220000919/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

29478 000.00.19.H29-220422-0027 220000918/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

29479 000.00.19.H29-220421-0017 220000915/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29480 000.00.19.H29-220421-0018 220000914/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29481 000.00.19.H29-220421-0020 220000913/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29482 000.00.19.H29-220421-0022 220000912/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Nắp chống bay hơi

Còn hiệu lực

29483 000.00.19.H29-220421-0026 220000911/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Dải pha loãng

Còn hiệu lực

29484 000.00.19.H29-220421-0028 220000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

29485 000.00.19.H29-220421-0030 220000909/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

29486 000.00.19.H29-220421-0007 220000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29487 000.00.19.H26-220422-0031 220001665/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

29488 000.00.19.H26-220422-0029 220001664/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

29489 000.00.19.H29-220420-0016 220001325/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Hệ thống máy bơm phun nước trong phẫu thuật chỉnh hình

Còn hiệu lực

29490 000.00.19.H29-220418-0017 220000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÍN PHÁT Đèn mổ

Còn hiệu lực

29491 000.00.19.H29-220412-0045 220000966/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 767

Còn hiệu lực

29492 000.00.19.H29-220412-0044 220000965/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 745

Còn hiệu lực

29493 000.00.19.H29-220412-0052 220000964/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 741

Còn hiệu lực

29494 000.00.19.H29-220406-0016 220000963/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 724

Còn hiệu lực

29495 000.00.19.H29-220412-0056 220000962/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 722

Còn hiệu lực

29496 000.00.19.H29-220407-0049 220000961/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 688

Còn hiệu lực

29497 000.00.19.H29-220412-0051 220000960/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 665

Còn hiệu lực

29498 000.00.19.H29-220407-0036 220000959/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 639

Còn hiệu lực

29499 000.00.19.H29-220412-0046 220000958/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 579

Còn hiệu lực

29500 000.00.19.H29-220410-0005 220000957/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 577

Còn hiệu lực

29501 000.00.19.H29-220407-0021 220000956/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 508

Còn hiệu lực

29502 000.00.19.H29-220410-0007 220000955/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 507

Còn hiệu lực

29503 000.00.19.H29-220407-0023 220000954/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 473

Còn hiệu lực

29504 000.00.19.H29-220406-0019 220000953/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 470

Còn hiệu lực

29505 000.00.19.H29-220412-0055 220000952/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 456

Còn hiệu lực

29506 000.00.19.H29-220406-0017 220000951/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 447

Còn hiệu lực

29507 000.00.19.H29-220407-0044 220000950/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 425

Còn hiệu lực

29508 000.00.19.H29-220406-0020 220000949/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 402

Còn hiệu lực

29509 000.00.19.H29-220406-0014 220000948/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 563

Còn hiệu lực

29510 000.00.19.H29-220414-0002 220000947/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 224

Còn hiệu lực

29511 000.00.19.H29-220415-0029 220000946/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 244

Còn hiệu lực

29512 000.00.19.H29-220415-0030 220000945/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 246

Còn hiệu lực

29513 000.00.19.H29-220415-0032 220000944/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 248

Còn hiệu lực

29514 000.00.19.H29-220415-0037 220000943/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 251

Còn hiệu lực

29515 000.00.19.H29-220414-0029 220000942/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 203

Còn hiệu lực

29516 000.00.19.H29-220414-0028 220000941/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 144

Còn hiệu lực

29517 000.00.19.H29-220414-0021 220000940/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 71

Còn hiệu lực

29518 000.00.19.H29-220414-0020 220000939/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 69

Còn hiệu lực

29519 000.00.19.H29-220414-0011 220000938/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 62

Còn hiệu lực

29520 000.00.19.H29-220414-0018 220000937/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 026

Còn hiệu lực

29521 000.00.19.H29-220406-0013 220000936/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 453

Còn hiệu lực

29522 000.00.19.H29-220412-0053 220000935/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 891

Còn hiệu lực

29523 000.00.19.H29-220407-0037 220000934/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 843

Còn hiệu lực

29524 000.00.19.H29-220412-0043 220000933/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 18

Còn hiệu lực

29525 000.00.19.H29-220407-0020 220000932/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 08

Còn hiệu lực

29526 000.00.19.H29-220408-0032 220000931/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 933

Còn hiệu lực

29527 000.00.19.H29-220407-0045 220000930/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 837

Còn hiệu lực

29528 000.00.19.H29-220407-0051 220000929/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 808

Còn hiệu lực

29529 000.00.19.H29-220412-0047 220000928/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 784

Còn hiệu lực

29530 000.00.19.H29-220413-0046 220000927/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 474

Còn hiệu lực

29531 000.00.19.H29-220414-0061 220000926/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 465

Còn hiệu lực

29532 000.00.19.H29-220413-0041 220000925/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 458

Còn hiệu lực

29533 000.00.19.H29-220413-0038 220000924/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 455

Còn hiệu lực

29534 000.00.19.H29-220413-0036 220000923/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 442

Còn hiệu lực

29535 000.00.19.H29-220413-0034 220000922/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 440

Còn hiệu lực

29536 000.00.19.H29-220413-0033 220000921/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 424

Còn hiệu lực

29537 000.00.19.H29-220413-0032 220000920/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 420

Còn hiệu lực

29538 000.00.19.H29-220413-0031 220000919/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 419

Còn hiệu lực

29539 000.00.19.H29-220413-0030 220000918/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 414

Còn hiệu lực

29540 000.00.19.H29-220413-0026 220000917/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 408

Còn hiệu lực

29541 000.00.19.H29-220413-0025 220000916/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 405

Còn hiệu lực

29542 000.00.19.H29-220418-0052 220000915/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 392

Còn hiệu lực

29543 000.00.19.H29-220413-0019 220000914/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 385

Còn hiệu lực

29544 000.00.19.H29-220413-0009 220000913/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 383

Còn hiệu lực

29545 000.00.19.H29-220413-0058 220000912/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 374

Còn hiệu lực

29546 000.00.19.H29-220415-0022 220000911/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 366

Còn hiệu lực

29547 000.00.19.H29-220414-0003 220000910/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 327

Còn hiệu lực

29548 000.00.19.H29-220415-0039 220000909/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 314

Còn hiệu lực

29549 000.00.19.H29-220413-0028 220000908/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 411

Còn hiệu lực

29550 000.00.19.H29-220415-0017 220000907/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 802

Còn hiệu lực