STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29626 000.00.19.H26-220420-0045 220001333/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT ACESSENTIAL Găng tay y tế

Còn hiệu lực

29627 000.00.16.H05-220421-0001 220000058/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29628 000.00.19.H26-220422-0024 220001386/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG Miếng băng che phủ vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

29629 000.00.16.H60-220422-0001 220000040/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN HIẾU (QUẦY THUỐC HOÀNG VĂN HIẾU)

Còn hiệu lực

29630 000.00.16.H60-220422-0002 220000039/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ HOÀI THU - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG TUẤN

Còn hiệu lực

29631 000.00.04.G18-220421-0092 220002112/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Hệ thống lấy dấu

Còn hiệu lực

29632 000.00.31.H36-220415-0001 220000120/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY SỐ 38

Còn hiệu lực

29633 000.00.31.H36-220415-0002 220000119/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 666

Còn hiệu lực

29634 000.00.31.H36-220418-0001 220000118/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1320

Còn hiệu lực

29635 000.00.31.H36-220422-0001 220000117/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ IMR

Còn hiệu lực

29636 000.00.04.G18-220422-0013 220002111/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT)

Còn hiệu lực

29637 000.00.16.H05-220422-0001 220000057/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

29638 000.00.16.H34-220413-0001 220000013/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC QUẢNG THÀNH

Còn hiệu lực

29639 000.00.04.G18-220422-0012 220002110/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

29640 000.00.19.H29-220412-0040 220000859/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 371

Còn hiệu lực

29641 000.00.19.H29-220408-0027 220000858/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 379

Còn hiệu lực

29642 000.00.19.H29-220408-0036 220000857/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 401

Còn hiệu lực

29643 000.00.19.H29-220407-0061 220000856/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 380

Còn hiệu lực

29644 000.00.04.G18-220422-0010 220002109/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

29645 000.00.19.H29-220407-0060 220000855/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 397

Còn hiệu lực

29646 000.00.19.H29-220412-0039 220000854/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 364

Còn hiệu lực

29647 000.00.19.H29-220412-0048 220000853/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 294

Còn hiệu lực

29648 000.00.19.H29-220412-0034 220000852/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 288

Còn hiệu lực

29649 000.00.19.H29-220408-0024 220000851/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 272

Còn hiệu lực

29650 000.00.19.H29-220406-0025 220000850/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 264

Còn hiệu lực

29651 000.00.19.H29-220412-0036 220000849/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 259

Còn hiệu lực

29652 000.00.19.H29-220407-0016 220000848/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 235

Còn hiệu lực

29653 000.00.19.H29-220408-0043 220000847/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 234

Còn hiệu lực

29654 000.00.19.H29-220412-0050 220000846/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 232

Còn hiệu lực

29655 000.00.19.H29-220408-0021 220000845/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 228

Còn hiệu lực

29656 000.00.19.H29-220407-0052 220000844/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 223

Còn hiệu lực

29657 000.00.19.H29-220407-0050 220000843/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 221

Còn hiệu lực

29658 000.00.19.H29-220407-0014 220000842/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 206

Còn hiệu lực

29659 000.00.19.H29-220412-0049 220000841/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 190

Còn hiệu lực

29660 000.00.19.H29-220412-0027 220000840/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 151

Còn hiệu lực

29661 000.00.19.H29-220407-0063 220000839/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 117

Còn hiệu lực

29662 000.00.19.H29-220408-0020 220000838/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 51

Còn hiệu lực

29663 000.00.19.H29-220406-0010 220000837/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 12

Còn hiệu lực

29664 000.00.19.H29-220410-0006 220000836/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 11

Còn hiệu lực

29665 000.00.19.H29-220412-0019 220000835/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 261

Còn hiệu lực

29666 000.00.19.H29-220407-0040 220000834/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 305

Còn hiệu lực

29667 000.00.19.H29-220407-0062 220000833/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 319

Còn hiệu lực

29668 000.00.19.H29-220412-0037 220000832/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 363

Còn hiệu lực

29669 000.00.19.H29-220407-0031 220000831/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 323

Còn hiệu lực

29670 000.00.19.H29-220408-0042 220000830/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 328

Còn hiệu lực

29671 000.00.19.H29-220410-0002 220000829/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 358

Còn hiệu lực

29672 000.00.19.H29-220410-0004 220000828/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 345

Còn hiệu lực

29673 000.00.19.H29-220406-0028 220000827/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 347

Còn hiệu lực

29674 000.00.19.H29-220410-0003 220000826/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 355

Còn hiệu lực

29675 000.00.19.H29-220412-0032 220000825/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 333

Còn hiệu lực

29676 000.00.04.G18-220422-0009 220002108/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

29677 000.00.16.H40-220419-0002 220000034/PCBMB-NĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực

29678 000.00.16.H40-220415-0001 220000033/PCBMB-NĐ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TƯỞNG

Còn hiệu lực

29679 000.00.16.H40-220409-0001 220000032/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC TRÂM ANH

Còn hiệu lực

29680 000.00.19.H29-220421-0004 220001324/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị Laser Q-Switched Nd:YAG

Còn hiệu lực

29681 000.00.16.H40-220408-0002 220000031/PCBMB-NĐ

QUẦY THUỐC TRỊNH THỊ TRANG – CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM XUÂN THỦY

Còn hiệu lực

29682 000.00.16.H40-220408-0001 220000030/PCBMB-NĐ

NHÀ THUỐC MAI LÂN

Còn hiệu lực

29683 000.00.16.H40-220331-0006 220000029/PCBMB-NĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MỸ NHUNG 9

Còn hiệu lực

29684 000.00.16.H40-220331-0005 220000028/PCBMB-NĐ

CƠ SỞ : NHÀ THUỐC MỸ NHUNG 6

Còn hiệu lực

29685 000.00.16.H40-220331-0004 220000027/PCBMB-NĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MỸ NHUNG 5

Còn hiệu lực

29686 000.00.16.H40-220331-0003 220000026/PCBMB-NĐ

CƠ SỞ : NHÀ THUỐC MỸ NHUNG III

Còn hiệu lực

29687 000.00.19.H29-220421-0001 220000038/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX-TM VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29688 000.00.16.H40-220331-0002 220000025/PCBMB-NĐ

CƠ SỞ : NHÀ THUỐC MỸ NHUNG 2

Còn hiệu lực

29689 000.00.16.H40-220331-0001 220000024/PCBMB-NĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MỸ NHUNG

Còn hiệu lực

29690 000.00.16.H40-220330-0001 220000001/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch vệ sinh các loại (thảo dược, mũi)

Còn hiệu lực

29691 000.00.19.H29-220420-0007 220000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29692 000.00.16.H40-220328-0001 220000023/PCBMB-NĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1071

Còn hiệu lực

29693 000.00.19.H26-220420-0028 220001662/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI THƯỢNG

Còn hiệu lực

29694 000.00.19.H26-220420-0018 220001661/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẮC HỒNG

Còn hiệu lực

29695 000.00.19.H26-220420-0013 220001385/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

29696 000.00.19.H26-220420-0017 220001384/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

29697 000.00.19.H26-220419-0013 220001660/PCBMB-HN

ĐẬU ĐẬU PHARMA

Còn hiệu lực

29698 000.00.19.H26-220325-0030 220001659/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HI-PHARMA

Còn hiệu lực

29699 000.00.19.H26-220419-0009 220001383/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy đo điện tim và phụ kiện

Còn hiệu lực

29700 000.00.19.H26-220419-0007 220001382/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện

Còn hiệu lực