STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29701 18000144/HSCBTV-BYT 200000003/PTVKT-BYT

HUỲNH VIỆT HƯNG

Còn hiệu lực

29702 18000154/HSCBTV-BYT 210000016/PTVKT-BYT

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

29703 18000156/HSCBTV-BYT 210000017/PTVKT-BYT

ĐINH HỮU HUY

Còn hiệu lực

29704 18000158/HSCBTV-BYT 210000018/PTVKT-BYT

LÝ HOÀNG TÔN

Còn hiệu lực

29705 000.00.09.H61-211214-0002 210000010/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM GIA THỌ

Còn hiệu lực

29706 000.00.09.H61-211208-0001 210000009/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 351

Còn hiệu lực

29707 000.00.24.H49-211220-0004 210000082/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SAO MAI

Còn hiệu lực

29708 000.00.24.H49-211216-0004 210000081/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

29709 000.00.24.H49-211223-0001 210000088/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÒA BÌNH 2

Còn hiệu lực

29710 18000164/HSCBTV-BYT 210000019/PTVKT-BYT

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

29711 19000177/HSCBTV-BYT 210000020/PTVKT-BYT

NGUYỄN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

29712 19000369/HSCBTV-BYT 200000008/PTVKT-BYT

NGUYỄN CHẤN QUỐC

Còn hiệu lực

29713 19000367/HSCBTV-BYT 210000021/PTVKT-BYT

TRỊNH VŨ LONG

Còn hiệu lực

29714 000.00.19.H15-211207-0001 210000017/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVISPHARM BMT

Còn hiệu lực

29715 000.00.16.H05-211112-0001 210000115/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt mũi Stévim

Còn hiệu lực

29716 000.00.19.H15-211029-0001 210000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH BLUE GREEN PLANET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29717 19000368/HSCBTV-BYT 210000022/PTVKT-BYT

CAO MINH TUỆ

Còn hiệu lực

29718 000.00.19.H15-211203-0001 210000018/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 180

Còn hiệu lực

29719 000.00.19.H15-211108-0001 210000015/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH TM&DV KỸ THUẬT NAM THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

29720 000.00.19.H15-211209-0001 210000019/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 272

Còn hiệu lực

29721 000.00.19.H26-211210-0023 210002210/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Họ vật tư tiêu hao dùng cho xét nghiệm

Còn hiệu lực

29722 000.00.19.H26-211203-0006 210002211/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Máy tách chiết tinh sạch DNA/ RNA và protein tự động KingFisher Apex.

Còn hiệu lực

29723 20000486/HSCBTV-BYT 210000023/PTVKT-BYT

HOÀNG ĐÌNH SƠN

Còn hiệu lực

29724 000.00.19.H26-211216-0007 210002214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

29725 20000484/HSCBTV-BYT 210000024/PTVKT-BYT

ĐOÀN NGỌC QUANG

Còn hiệu lực

29726 000.00.19.H26-211217-0006 210002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGỌC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29727 000.00.19.H26-211217-0010 210002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

29728 000.00.19.H26-211217-0014 210002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Bộ ống môi trường vận chuyển virut

Còn hiệu lực

29729 000.00.19.H26-211217-0032 210002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Đèn mổ treo trần; Đèn mổ di động; Đèn mổ treo trần, di động kèm camera

Còn hiệu lực

29730 000.00.19.H26-211217-0016 210002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL XỊT MŨI THIÊN NAM

Còn hiệu lực

29731 000.00.19.H26-211216-0019 210002220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MONALISA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

29732 000.00.19.H26-211217-0030 210000767/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

29733 000.00.19.H26-211209-0055 210000766/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

29734 000.00.19.H26-211213-0023 210000138/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂM AN PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

29735 000.00.19.H26-211011-0001 210002196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CITECHI DUNG DỊCH KIỀM SAIW DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

29736 000.00.19.H26-211209-0034 210000771/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHÊ CAO THỦ ĐÔ

Còn hiệu lực

29737 000.00.19.H26-211208-0023 210002212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEOTIS VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

29738 000.00.19.H26-211217-0020 210002202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG Viên xông hương tràm

Còn hiệu lực

29739 000.00.19.H26-211217-0019 210002199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

29740 000.00.25.H47-211201-0001 210000005/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 368

Còn hiệu lực

29741 000.00.25.H47-211201-0002 210000006/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 299

Còn hiệu lực

29742 000.00.25.H47-211203-0001 210000007/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 398

Còn hiệu lực

29743 000.00.25.H47-211203-0002 210000008/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 426

Còn hiệu lực

29744 000.00.25.H47-211203-0003 210000009/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 275

Còn hiệu lực

29745 000.00.19.H17-211217-0001 210000050/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SUN MED

Còn hiệu lực

29746 000.00.17.H54-211215-0001 210000035/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

29747 000.00.17.H09-211214-0003 210000128/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

29748 000.00.17.H09-211214-0004 210000129/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương trầu không

Còn hiệu lực

29749 000.00.17.H09-211214-0005 210000130/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương bạc hà

Còn hiệu lực

29750 000.00.17.H09-211214-0006 210000131/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương chanh

Còn hiệu lực

29751 000.00.17.H09-211103-0001 210000127/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

29752 000.00.17.H09-211203-0002 210000092/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

29753 000.00.17.H09-211211-0001 210000093/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 43 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29754 000.00.17.H09-211211-0002 210000094/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 44 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29755 000.00.17.H09-211211-0003 210000095/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 63 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29756 000.00.17.H09-211211-0004 210000096/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG LY, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 65 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29757 000.00.17.H09-211211-0005 210000097/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 121 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29758 000.00.17.H09-211211-0006 210000098/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 238 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29759 000.00.17.H09-211211-0007 210000099/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 424 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29760 000.00.17.H09-211211-0008 210000100/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 535 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29761 000.00.17.H09-211211-0009 210000102/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 536 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29762 000.00.17.H09-211211-0010 210000103/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 561 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29763 000.00.17.H09-211214-0001 210000105/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

29764 000.00.31.H36-211222-0001 210000026/PCBMB-LĐ

NHÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AN KHANG

Còn hiệu lực

29765 000.00.31.H36-211220-0002 210000025/PCBMB-LĐ

TƯỜNG AN

Còn hiệu lực

29766 000.00.19.H17-211123-0002 210000048/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH K - LAND OPTIC

Còn hiệu lực

29767 000.00.19.H17-211221-0001 210000007/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ GIA THỊNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

29768 000.00.19.H17-211210-0002 210000049/PCBMB-ĐNa

CỬA HÀNG Y TẾ BÁCH KHOA

Còn hiệu lực

29769 000.00.19.H26-211216-0005 210000772/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Còn hiệu lực

29770 000.00.19.H26-211118-0007 210000139/PCBSX-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ quần áo phòng, chống dịch, bao bọc giày, mũ trùm đầu

Còn hiệu lực

29771 000.00.19.H26-211118-0015 210002213/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

29772 000.00.19.H26-211217-0027 210002221/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DR KÌNH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

29773 000.00.16.H23-211221-0001 210000137/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Viên xông

Còn hiệu lực

29774 000.00.16.H23-211221-0002 210000138/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

29775 000.00.16.H46-211214-0001 210000011/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 414

Còn hiệu lực