STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29701 000.00.19.H26-220821-0002 220002942/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates

Còn hiệu lực

29702 000.00.19.H26-220821-0003 220002941/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và bán định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

29703 000.00.19.H26-220821-0004 220002940/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine và opiates

Còn hiệu lực

29704 000.00.19.H26-220821-0005 220002939/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

29705 000.00.19.H26-220821-0006 220002938/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng opiates

Còn hiệu lực

29706 000.00.19.H26-220821-0007 220002937/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng 8 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

29707 000.00.19.H26-220821-0008 220002936/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 8 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

29708 000.00.19.H26-220821-0009 220002935/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine và opiates

Còn hiệu lực

29709 000.00.19.H26-220821-0010 220002934/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng benzodiazepines

Còn hiệu lực

29710 000.00.19.H26-220830-0009 220000109/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Nồi nấu Paraffin

Còn hiệu lực

29711 000.00.19.H26-220830-0001 220002517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bộ cấy máu thủ công

Còn hiệu lực

29712 000.00.19.H26-220830-0010 220002516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ nẹp vít xương

Còn hiệu lực

29713 000.00.19.H26-220829-0016 220002515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

29714 000.00.19.H26-220829-0002 220002514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ MỸ HƯNG Đai lưng hỗ trợ cột sống

Còn hiệu lực

29715 000.00.19.H26-220827-0007 220002513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

29716 000.00.04.G18-220905-0012 220002941/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cột phân tích xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE

Còn hiệu lực

29717 000.00.19.H26-220704-0015 220002512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD rửa điện cực cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

29718 000.00.19.H26-220827-0006 220000108/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN Bàn tiếp dụng cụ

Còn hiệu lực

29719 000.00.19.H26-220823-0010 220002932/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

29720 000.00.19.H26-220829-0008 220002930/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Bộ kẹp clips cầm máu

Còn hiệu lực

29721 000.00.19.H26-220825-0028 220002929/PCBB-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Bộ dây truyền dịch có màng lọc dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

29722 000.00.04.G18-220420-0046 220002940/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin

Còn hiệu lực

29723 000.00.19.H26-220824-0020 220002928/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Bộ máy tập cơ sàn chậu

Còn hiệu lực

29724 000.00.19.H26-220805-0021 220002927/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT THIẾT BỊ LÀM TĂNG SỨC ĐÁY CƠ CHẬU

Còn hiệu lực

29725 000.00.19.H26-220828-0001 220002926/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Test thử nhanh phát hiện định tính chất gây nghiện

Còn hiệu lực

29726 000.00.19.H26-220827-0002 220002125/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

29727 000.00.19.H26-220824-0030 220002124/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 809

Còn hiệu lực

29728 000.00.19.H26-220824-0025 220002123/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 808

Còn hiệu lực

29729 000.00.19.H26-220824-0004 220002122/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 852

Còn hiệu lực

29730 000.00.19.H26-220824-0022 220002121/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 283

Còn hiệu lực

29731 000.00.19.H26-220824-0027 220002120/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 690

Còn hiệu lực

29732 000.00.19.H26-220826-0011 220002925/PCBB-HN

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

29733 000.00.19.H26-220905-0011 220002924/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất thử dùng cho máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

29734 000.00.19.H26-220826-0015 220002923/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

29735 000.00.19.H26-220824-0013 220002922/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

29736 000.00.04.G18-220905-0009 220002938/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

29737 000.00.16.H23-220831-0001 220000015/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO FDA Dung dịch sát khuẩn da, vết thương và dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

29738 000.00.19.H26-220818-0022 220002511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

29739 000.00.19.H26-220818-0021 220002510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ mổ đẻ

Còn hiệu lực

29740 000.00.19.H26-220818-0020 220002509/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi

Còn hiệu lực

29741 000.00.19.H26-220827-0004 220002508/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm Gel chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

29742 000.00.19.H26-220827-0005 220002507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TVM GROUP Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

29743 000.00.19.H26-220718-0017 220002504/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG Dung dịch rửa máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

29744 000.00.19.H26-220825-0027 220000107/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Dung dịch, hỗn dịch, kem, gel, nhũ tương, bột, gói muối vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

29745 000.00.19.H26-220823-0023 220002921/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ

Còn hiệu lực

29746 000.00.19.H26-220824-0009 220002920/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Cụm IVD: Bệnh thiếu máu

Còn hiệu lực

29747 000.00.19.H26-220825-0009 220002918/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Cụm IVD xét nghiệm sinh hóa chất nền

Còn hiệu lực

29748 000.00.19.H26-220825-0018 220002917/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng 13 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

29749 000.00.19.H26-220805-0012 220002119/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM - SX ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

29750 000.00.19.H26-220825-0026 220002503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Xe đẩy cáng

Còn hiệu lực

29751 000.00.19.H26-220819-0016 220002502/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đèn khám bệnh

Còn hiệu lực

29752 000.00.19.H26-220819-0015 220002501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

29753 000.00.19.H17-220830-0002 220000085/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Dung dịch vệ sinh mũi SEA-KID

Còn hiệu lực

29754 000.00.19.H17-220830-0001 220000084/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Nước súc miệng BRINE-FORT

Còn hiệu lực

29755 000.00.19.H26-220418-0037 220002118/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SƠN NGÔ

Còn hiệu lực

29756 000.00.19.H17-220830-0003 220000083/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Dung dịch vệ sinh mũi SEA-ADULT

Còn hiệu lực

29757 000.00.19.H17-220824-0003 220000043/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Que bôi ngừa sâu răng

Còn hiệu lực

29758 000.00.19.H26-220901-0001 220000106/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD Các sản phẩm dạng dung dịch bao gồm: Dung dịch nhỏ mắt, xịt mũi, nhỏ mũi, xịt họng, nhỏ tai, xịt mũi hệ nền dầu (oil), dung dịch xịt miệng, nước súc miệng, dung dịch xịt trĩ, dung dịch xịt phụ khoa, nước muối sinh lý.

Còn hiệu lực

29759 000.00.07.H27-220822-0001 220000064/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 643

Còn hiệu lực

29760 000.00.10.H55-220822-0001 220000193/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 781

Còn hiệu lực

29761 000.00.19.H29-220830-0001 220002882/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Mão răng dùng để tái tạo và bảo vệ răng thật cho trẻ em

Còn hiệu lực

29762 000.00.19.H29-220830-0007 220002881/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L Co nối (dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể)

Còn hiệu lực

29763 000.00.19.H29-220830-0002 220002880/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Điện Tử

Còn hiệu lực

29764 000.00.19.H29-220830-0017 220001857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Đệm cho giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

29765 000.00.19.H29-220830-0019 220001856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

29766 000.00.19.H29-220830-0016 220001855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường bệnh nhân, loại sử dụng điện

Còn hiệu lực

29767 000.00.19.H29-220830-0010 220001854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

29768 000.00.19.H29-220831-0013 220001853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG MÁY PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH PHÁT QUANG TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

29769 000.00.19.H26-220902-0001 220002500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OPEN PHARMA CAVITI

Còn hiệu lực

29770 000.00.19.H29-220829-0020 220001852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LAB GROUP INTERNATIONAL VIỆT NAM Bộ Tự Lấy Mẫu HPV

Còn hiệu lực

29771 000.00.19.H29-220718-0024 220002879/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy thổi cát và đánh bóng răng

Còn hiệu lực

29772 000.00.04.G18-220905-0002 220002937/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

29773 000.00.19.H29-220829-0015 220002877/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

29774 000.00.19.H29-220831-0011 220002876/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Dụng cụ chứa chất bẩn dùng cho máy phẫu thuật Phaco kết hợp dịch kính

Còn hiệu lực

29775 000.00.19.H29-220831-0009 220002875/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Nguồn sáng dùng cho máy phẫu thuật dịch kính

Còn hiệu lực