STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2926 000.00.19.H26-220720-0023 220002229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISIMED Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng trong phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

2927 000.00.19.H26-220616-0047 220002028/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 332 ĐÊ LA THÀNH

Còn hiệu lực

2928 000.00.19.H26-220720-0044 220002560/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm cặn và sinh hóa nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

2929 000.00.19.H26-220718-0012 220002559/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm nhiễm khuẩn âm đạo

Còn hiệu lực

2930 000.00.19.H26-220718-0010 220002558/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

2931 000.00.19.H26-220705-0020 220002557/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Bộ chuyển đổi số hóa X-quang không dây

Còn hiệu lực

2932 000.00.19.H26-220720-0026 220002556/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT Bộ Xi-lanh tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

2933 000.00.19.H26-220720-0047 220002555/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

2934 000.00.19.H26-220721-0025 220002027/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 653

Còn hiệu lực

2935 000.00.19.H26-220719-0020 220002553/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ PRL (Prolactin)

Còn hiệu lực

2936 000.00.19.H26-220719-0019 220002552/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

2937 000.00.19.H26-220719-0018 220002551/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ PRG (Progesterone)

Còn hiệu lực

2938 000.00.19.H26-220719-0039 220002550/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCCA

Còn hiệu lực

2939 000.00.19.H26-220719-0017 220002549/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (Procalcitonin)

Còn hiệu lực

2940 000.00.19.H26-220719-0037 220002228/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Bàn phụ khoa

Còn hiệu lực

2941 000.00.19.H26-220720-0004 220002227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

2942 000.00.19.H26-220720-0003 220002226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

2943 000.00.19.H26-220720-0007 220002225/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Xe cáng đẩy

Còn hiệu lực

2944 000.00.19.H26-220720-0006 220002224/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Tủ thuốc y tế

Còn hiệu lực

2945 000.00.19.H26-220720-0009 220002223/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Xe đẩy tiêm, dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2946 000.00.19.H26-220720-0021 220002222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2947 000.00.19.H26-220720-0017 220002221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2948 000.00.19.H26-220720-0018 220002220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2949 000.00.19.H26-220720-0020 220002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2950 000.00.19.H26-220720-0019 220002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2951 000.00.19.H26-220720-0016 220002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ MINH KHANG Dung dịch dùng trên da

Còn hiệu lực

2952 000.00.19.H26-220627-0003 220002216/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH KEM BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

2953 000.00.19.H26-220627-0002 220002215/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

2954 000.00.19.H26-220625-0015 220002214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2955 000.00.19.H26-220625-0014 220002213/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2956 000.00.19.H26-220625-0013 220002212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

2957 000.00.19.H26-220625-0012 220002211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch rửa sát khuẩn cao bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2958 000.00.19.H26-220625-0010 220002210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2959 000.00.19.H26-220625-0009 220002209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Gel sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2960 000.00.19.H26-220625-0008 220002208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Dung dịch sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2961 000.00.19.H26-220715-0003 220002207/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH DUNG DỊCH XOA BÓP NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

2962 000.00.19.H26-220720-0040 220002206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIÊN MINH DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

2963 000.00.19.H29-220717-0002 220002509/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ Máy xét nghiệm (HbA1c)

Còn hiệu lực

2964 000.00.19.H29-220717-0003 220002508/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2965 000.00.19.H29-220720-0016 220002507/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC Trocar sử dụng một lần

Còn hiệu lực

2966 000.00.19.H29-220718-0016 220001607/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Trợ cụ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

2967 000.00.19.H29-220720-0018 220001285/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NVDENT

Còn hiệu lực

2968 000.00.19.H29-220720-0012 220001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Ghế chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

2969 000.00.19.H29-220719-0003 220001605/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR ĐĨA PCR & qPCR GUNSTER 96 GIẾNG VÀ 384 GIẾNG

Còn hiệu lực

2970 000.00.19.H29-220719-0001 220001604/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR TUBE PCR ĐƠN & DẢI (STRIP) 8 ỐNG PCR

Còn hiệu lực

2971 000.00.19.H29-220713-0021 220002506/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ và vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

2972 000.00.19.H29-220720-0010 220002505/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2973 000.00.19.H26-220628-0004 220002548/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẬT THÁI Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

2974 000.00.19.H29-220720-0011 220001603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO USA Nước súc miệng BioCare USA

Còn hiệu lực

2975 000.00.19.H29-220716-0007 220002504/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bình dẫn lưu vết thương

Còn hiệu lực

2976 000.00.19.H29-220714-0008 220002503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

2977 000.00.19.H29-220714-0006 220002502/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bóng kéo sỏi mật

Còn hiệu lực

2978 000.00.19.H29-220716-0006 220001602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọ lấy mẫu dịch

Còn hiệu lực

2979 000.00.19.H29-220720-0002 220001601/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

2980 000.00.19.H29-220714-0016 220001600/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA BỘ DỤNG CỤ HỖ TRỢ KHÁM, PHẪU THUẬT DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

2981 000.00.04.G18-220726-0006 220002731/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy đo huyết áp điện tử cổ tay

Còn hiệu lực

2982 000.00.19.H29-220715-0026 220001599/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA BỘ DỤNG CỤ HỖ TRỢ KHÁM, PHẪU THUẬT DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

2983 000.00.04.G18-220725-0007 220002730/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt động (holotranscobalamin)

Còn hiệu lực

2984 000.00.04.G18-220726-0007 220002729/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

2985 000.00.04.G18-220726-0004 220002728/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu thường quy

Còn hiệu lực

2986 000.00.19.H29-220708-0010 220001598/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

2987 000.00.19.H29-220713-0018 220001284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CT - BIOTECH

Còn hiệu lực

2988 000.00.19.H29-220726-0007 220001597/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM ANH HOÀNG Găng tay y tế

Còn hiệu lực

2989 000.00.19.H29-220725-0004 220001596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm pha loãng

Còn hiệu lực

2990 000.00.19.H29-220725-0031 220002501/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá

Còn hiệu lực

2991 000.00.19.H29-220725-0032 220002500/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá

Còn hiệu lực

2992 000.00.19.H29-220725-0034 220002499/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine

Còn hiệu lực

2993 000.00.19.H29-220721-0013 220001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử paraffin khỏi mẫu mô và pha loãng dung dịch rửa

Còn hiệu lực

2994 000.00.19.H29-220720-0009 220001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

2995 000.00.19.H29-220720-0008 220001593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tăng cường độ màu phản ứng hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

2996 000.00.19.H29-220720-0007 220001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

2997 000.00.19.H29-220720-0006 220001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

2998 000.00.19.H29-220720-0005 220001590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm trong formamide sử dụng với xét nghiệm lai tại chỗ

Còn hiệu lực

2999 000.00.19.H29-220720-0004 220001589/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phân cắt protein trong lát cắt mô

Còn hiệu lực

3000 000.00.19.H29-220720-0003 220001588/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực