STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29926 000.00.19.H26-220113-0006 220000297/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Hệ thống khoan cưa xương và phụ kiện đồng bộ đi kèm

Còn hiệu lực

29927 000.00.19.H26-220111-0027 220000296/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, đốt bằng sóng cao tần sử dụng công nghệ RF

Còn hiệu lực

29928 000.00.19.H26-220113-0007 220000295/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

29929 000.00.19.H26-220121-0040 220000225/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RAPITEST

Còn hiệu lực

29930 000.00.19.H26-220118-0048 220000294/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG Máy thủy liệu đại tràng COLON THERAPY APPARATUS

Còn hiệu lực

29931 000.00.19.H26-220121-0007 220000293/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HNH MEDICAL JBP Nanoneedle

Còn hiệu lực

29932 000.00.19.H26-220121-0041 220000292/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

29933 000.00.19.H26-220121-0017 220000291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Khoá ba chạc

Còn hiệu lực

29934 000.00.19.H26-220122-0002 220000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Còn hiệu lực

29935 000.00.19.H26-220121-0015 220000290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Kim luồn mạch máu

Còn hiệu lực

29936 000.00.19.H26-220122-0007 220000223/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

29937 000.00.19.H26-220122-0006 220000222/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT STARLA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

29938 000.00.19.H26-220121-0011 220000289/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Bơm tiêm Insulin

Còn hiệu lực

29939 000.00.19.H26-211225-0006 220000221/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB

Còn hiệu lực

29940 000.00.04.G18-220209-0012 220001177/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dụng cụ khâu sụn chêm khớp gối

Còn hiệu lực

29941 000.00.19.H26-220121-0023 220000288/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

29942 000.00.19.H26-220121-0028 220000287/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy sấy và làm khô dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

29943 000.00.19.H26-220122-0003 220000220/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT VỊ Y TẾ HÀ LINH 123

Còn hiệu lực

29944 000.00.19.H26-220123-0004 220000219/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 5G

Còn hiệu lực

29945 000.00.19.H26-220123-0001 220000218/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HAPHACO

Còn hiệu lực

29946 000.00.19.H26-220123-0002 220000217/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HATAPHAR

Còn hiệu lực

29947 000.00.19.H26-220122-0004 220000216/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

29948 000.00.17.H39-220119-0001 220000015/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 324

Còn hiệu lực

29949 000.00.17.H39-220119-0002 220000014/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 338

Còn hiệu lực

29950 000.00.17.H39-220119-0003 220000013/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 340

Còn hiệu lực

29951 000.00.17.H39-220119-0004 220000012/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 348

Còn hiệu lực

29952 000.00.17.H39-220119-0005 220000011/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 389

Còn hiệu lực

29953 000.00.17.H39-220119-0006 220000010/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 433

Còn hiệu lực

29954 000.00.17.H39-220119-0007 220000009/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 435

Còn hiệu lực

29955 000.00.17.H39-220119-0008 220000008/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 457

Còn hiệu lực

29956 000.00.17.H39-220119-0009 220000007/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 870

Còn hiệu lực

29957 000.00.17.H39-220119-0010 220000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 871

Còn hiệu lực

29958 000.00.17.H39-220119-0011 220000005/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 872

Còn hiệu lực

29959 000.00.17.H39-220128-0001 220000006/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

29960 000.00.17.H13-220130-0001 220000035/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T-TRADING

Còn hiệu lực

29961 000.00.17.H13-220124-0005 220000034/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1013

Còn hiệu lực

29962 000.00.17.H13-220124-0004 220000033/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 945

Còn hiệu lực

29963 000.00.17.H13-220124-0003 220000032/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 943

Còn hiệu lực

29964 000.00.17.H13-220124-0002 220000031/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 848

Còn hiệu lực

29965 000.00.17.H13-220117-0003 220000030/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 562

Còn hiệu lực

29966 000.00.17.H13-220117-0002 220000029/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 512

Còn hiệu lực

29967 000.00.17.H13-220117-0001 220000028/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 483

Còn hiệu lực

29968 000.00.17.H13-220114-0007 220000027/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 482

Còn hiệu lực

29969 000.00.17.H13-220114-0006 220000026/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 344

Còn hiệu lực

29970 000.00.17.H13-220114-0004 220000025/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 334

Còn hiệu lực

29971 000.00.17.H13-220114-0001 220000024/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 302

Còn hiệu lực

29972 000.00.17.H13-220111-0006 220000023/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 548

Còn hiệu lực

29973 000.00.17.H13-220111-0005 220000022/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 536

Còn hiệu lực

29974 000.00.17.H13-220111-0004 220000021/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 481

Còn hiệu lực

29975 000.00.17.H13-220111-0003 220000020/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 353

Còn hiệu lực

29976 000.00.17.H13-220111-0002 220000019/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 271

Còn hiệu lực

29977 000.00.17.H13-220111-0001 220000018/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 269

Còn hiệu lực

29978 000.00.17.H13-220110-0001 220000017/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 218

Còn hiệu lực

29979 000.00.19.H26-211230-0020 220000370/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích Miễn dịch

Còn hiệu lực

29980 000.00.24.H49-220127-0004 220000057/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN

Còn hiệu lực

29981 000.00.04.G18-220209-0008 220001176/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Máy hút dịch

Còn hiệu lực

29982 000.00.18.H24-211227-0005 220000003/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMI XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

29983 000.00.04.G18-220209-0007 220001175/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Mão răng thép

Còn hiệu lực

29984 000.00.07.H28-220121-0001 220000002/PCBMB-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 280

Còn hiệu lực

29985 000.00.48.H41-210921-0002 220000004/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 167

Còn hiệu lực

29986 000.00.48.H41-210921-0004 220000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 267

Còn hiệu lực

29987 000.00.19.H29-220208-0013 220000351/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL Nước tạo màu cho phục hình răng sứ zirconia

Còn hiệu lực

29988 000.00.19.H29-220128-0011 220000350/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI Phôi sứ zirconia

Còn hiệu lực

29989 000.00.19.H29-220208-0010 220000349/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Máy đo khúc xạ và độ giác mạc tự động

Còn hiệu lực

29990 000.00.19.H29-220208-0003 220000348/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

29991 000.00.19.H26-211227-0028 220000369/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Bộ dụng cụ lấy mẫu vi rút dùng một lần

Còn hiệu lực

29992 000.00.19.H29-220117-0008 220000316/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

29993 000.00.19.H29-220117-0012 220000315/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29994 000.00.19.H29-220117-0009 220000314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình phản ứng

Còn hiệu lực

29995 000.00.19.H29-220117-0011 220000313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

29996 000.00.19.H29-220117-0010 220000312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu côn hút mẫu

Còn hiệu lực

29997 000.00.19.H29-220207-0010 220000311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Vật Liệu Ép Máng Nha Khoa

Còn hiệu lực

29998 000.00.19.H29-220110-0012 220000347/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Dụng cụ dùng trong phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

29999 000.00.19.H29-220110-0010 220000310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Bộ phận của Bộ xử lý âm thanh

Còn hiệu lực

30000 000.00.19.H29-220110-0007 220000309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Dụng cụ dùng trong phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử

Còn hiệu lực