STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30226 000.00.04.G18-220125-0025 220001123/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD55

Còn hiệu lực

30227 000.00.04.G18-220125-0021 220001122/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD59

Còn hiệu lực

30228 000.00.19.H29-211229-0011 220000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG Khẩu trang y tế Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask)

Còn hiệu lực

30229 000.00.04.G18-220127-0032 220001121/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TS VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

30230 000.00.19.H26-211217-0023 220000343/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

30231 000.00.19.H26-211215-0008 220000342/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

30232 000.00.19.H26-211223-0021 220000341/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

30233 000.00.19.H26-211223-0020 220000340/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

30234 000.00.19.H26-211227-0024 220000339/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

30235 000.00.19.H26-210826-0019 220000338/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch làm lành da

Còn hiệu lực

30236 000.00.19.H26-211103-0009 220000337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch bảo vệ da

Còn hiệu lực

30237 000.00.04.G18-220128-0007 220001120/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh linezolid, novobiocin, rifampin

Còn hiệu lực

30238 000.00.19.H29-211110-0046 220000277/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 30

Còn hiệu lực

30239 000.00.04.G18-220124-0017 220001119/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng holoTC

Còn hiệu lực

30240 000.00.04.G18-220127-0047 220001118/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng BAP

Còn hiệu lực

30241 000.00.19.H29-211110-0045 220000276/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 27

Còn hiệu lực

30242 000.00.04.G18-220127-0046 220001117/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

30243 000.00.04.G18-220127-0044 220001116/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể toàn phần kháng HAV

Còn hiệu lực

30244 000.00.04.G18-220127-0040 220001115/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

30245 000.00.19.H29-211110-0013 220000275/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 21

Còn hiệu lực

30246 000.00.04.G18-220127-0048 220001114/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estradiol

Còn hiệu lực

30247 000.00.19.H26-220112-0006 220000336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

30248 000.00.19.H26-220112-0005 220000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

30249 000.00.19.H26-220112-0004 220000334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

30250 000.00.19.H29-211110-0007 220000274/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 19

Còn hiệu lực

30251 000.00.19.H26-220112-0008 220000333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu mao mạch

Còn hiệu lực

30252 000.00.19.H26-220112-0007 220000332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

30253 000.00.04.G18-220127-0038 220001113/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estradiol

Còn hiệu lực

30254 000.00.04.G18-220127-0036 220001112/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estriol tự do

Còn hiệu lực

30255 000.00.19.H29-211109-0007 220000273/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 7

Còn hiệu lực

30256 000.00.19.H29-211112-0012 220000272/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 47

Còn hiệu lực

30257 000.00.19.H29-211112-0011 220000271/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 45

Còn hiệu lực

30258 000.00.19.H29-211115-0005 220000270/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 70

Còn hiệu lực

30259 000.00.19.H29-211115-0006 220000269/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 69

Còn hiệu lực

30260 000.00.19.H29-211112-0010 220000268/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 44

Còn hiệu lực

30261 000.00.04.G18-220128-0006 220001111/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh bacitracin, clindamycin, fosfomycin

Còn hiệu lực

30262 000.00.19.H29-211115-0007 220000267/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 64

Còn hiệu lực

30263 000.00.19.H29-211112-0007 220000266/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 40

Còn hiệu lực

30264 000.00.19.H29-211115-0008 220000265/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 67

Còn hiệu lực

30265 000.00.19.H29-211112-0006 220000264/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 41

Còn hiệu lực

30266 000.00.19.H29-211115-0009 220000263/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 63

Còn hiệu lực

30267 000.00.19.H29-211115-0015 220000262/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 62

Còn hiệu lực

30268 000.00.16.H23-220128-0001 220000004/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

30269 000.00.19.H29-211115-0011 220000261/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 61

Còn hiệu lực

30270 000.00.19.H29-211112-0004 220000260/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 42

Còn hiệu lực

30271 000.00.19.H29-211110-0039 220000259/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 23

Còn hiệu lực

30272 000.00.19.H29-211115-0013 220000258/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 59

Còn hiệu lực

30273 000.00.19.H29-211112-0002 220000257/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 43

Còn hiệu lực

30274 000.00.19.H29-211110-0044 220000256/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 28

Còn hiệu lực

30275 000.00.19.H29-211115-0014 220000255/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 60

Còn hiệu lực

30276 000.00.19.H29-211112-0001 220000254/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 36

Còn hiệu lực

30277 000.00.19.H29-211114-0004 220000253/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 58

Còn hiệu lực

30278 000.00.19.H26-220106-0003 220000331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD cài đặt bù màu trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

30279 000.00.19.H26-220105-0014 220000330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy kéo lam và nhuộm lam tự động

Còn hiệu lực

30280 000.00.19.H29-211110-0014 220000252/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 22

Còn hiệu lực

30281 000.00.19.H29-211127-0012 220000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

30282 000.00.19.H29-211111-0018 220000251/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 34

Còn hiệu lực

30283 000.00.19.H29-211110-0011 220000250/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 25

Còn hiệu lực

30284 000.00.19.H29-211113-0003 220000249/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 56

Còn hiệu lực

30285 000.00.19.H29-211111-0017 220000248/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 38

Còn hiệu lực

30286 000.00.19.H29-211113-0002 220000247/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 54

Còn hiệu lực

30287 000.00.19.H29-211127-0011 220000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

30288 000.00.19.H29-211112-0016 220000246/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 48

Còn hiệu lực

30289 000.00.19.H29-211110-0009 220000245/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 20

Còn hiệu lực

30290 000.00.19.H29-211112-0015 220000244/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 53

Còn hiệu lực

30291 000.00.19.H29-211111-0009 220000243/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 37

Còn hiệu lực

30292 000.00.19.H29-211127-0010 220000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

30293 000.00.19.H29-211111-0005 220000242/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 39

Còn hiệu lực

30294 000.00.19.H29-211111-0003 220000241/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 32

Còn hiệu lực

30295 000.00.19.H29-211112-0014 220000240/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 50

Còn hiệu lực

30296 000.00.19.H29-211127-0009 220000277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

30297 000.00.19.H29-211111-0002 220000239/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 31

Còn hiệu lực

30298 000.00.19.H29-211111-0001 220000238/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 35

Còn hiệu lực

30299 000.00.19.H29-211112-0013 220000237/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 49

Còn hiệu lực

30300 000.00.19.H29-211127-0008 220000276/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực