STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30901 17002821/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100508ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định lượng TSI

Còn hiệu lực

30902 000.00.04.G18-210412-0007 2100511ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng β2GP1 Domain 1

Còn hiệu lực

30903 17004333/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100530ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng EPO

Còn hiệu lực

30904 17005650/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100513ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính gen gây độc B (tcdB) của Clostridium difficile

Còn hiệu lực

30905 000.00.04.G18-211001-0002 2100507ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm bán định lượng albumin

Còn hiệu lực

30906 17003795/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100521ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ/ Protein thai kỳ: FSH, LH, hCG, prolactin

Còn hiệu lực

30907 19008937/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100506ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực

30908 000.00.04.G18-210711-0006 2100512ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

30909 18008037/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100497ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

30910 17003198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100526ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học

Còn hiệu lực

30911 17003764/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100538ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

30912 17003692/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100537ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

30913 000.00.04.G18-210409-0009 2100535ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy thở

Còn hiệu lực

30914 17003691/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100536ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

30915 17003194/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100525ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

30916 000.00.04.G18-210426-0003 2100728ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

30917 17001831/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100720ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

30918 17001832/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100727ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

30919 17002700/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100496ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

30920 000.00.04.G18-211027-0018 2100706ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

30921 000.00.04.G18-211111-0004 2100717ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

30922 17005170/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100501ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

30923 000.00.04.G18-210517-0008 2100705ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn tĩnh mạch một tầng

Còn hiệu lực

30924 18007408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100697ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim tiêm dưới da

Còn hiệu lực

30925 17005455/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100699ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

30926 000.00.04.G18-210528-0004 2100700ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Vít cố định dây chằng tự tiêu

Còn hiệu lực

30927 000.00.04.G18-210524-0012 2100701ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Bao cao su

Còn hiệu lực

30928 17000680/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100702ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

30929 000.00.04.G18-210516-0002 2100703ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kẹp giữ động mạch vành

Còn hiệu lực

30930 000.00.04.G18-211029-0014 2100704ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDPACK PLUS Bao cao su

Còn hiệu lực

30931 000.00.04.G18-210601-0007 2100713ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây nối truyền thuốc

Còn hiệu lực

30932 17000753/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100732ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

30933 000.00.04.G18-210607-0002 2100712ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

30934 17001795/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100707ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SAO MON Bao cao su

Còn hiệu lực

30935 000.00.04.G18-210728-0015 2100708ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Bao cao su

Còn hiệu lực

30936 000.00.04.G18-210607-0004 2100709ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm điện dùng cho máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

30937 17001566/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100710ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

30938 19010586/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100711ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

30939 000.00.04.G18-210907-0007 2100738ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

30940 17004531/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100721ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đa sợi

Còn hiệu lực

30941 000.00.04.G18-211111-0009 2100714ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

30942 19008534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100715ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

30943 19010824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100716ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

30944 17003975/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100718ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

30945 000.00.04.G18-210426-0011 2100729ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

30946 17004534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100719ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

30947 17000750/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100731ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

30948 000.00.04.G18-210426-0009 2100730ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành, mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

30949 19008404/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100722ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim

Còn hiệu lực

30950 19008313/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100723ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim

Còn hiệu lực

30951 000.00.04.G18-210409-0022 2100724ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông bóng nong

Còn hiệu lực

30952 17001821/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100725ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

30953 17000380/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100726ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Khung giá đỡ động mạch chủ bụng

Còn hiệu lực

30954 18008086/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100739ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa có kim

Còn hiệu lực

30955 17004968/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100740ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ không tan tổng hợp đa sợi

Còn hiệu lực

30956 000.00.04.G18-210107-0004 2100619ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

30957 000.00.04.G18-210609-0014 2100737ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung

Còn hiệu lực

30958 17002567/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100734ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch thần kinh

Còn hiệu lực

30959 17004208/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100529ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

30960 17003790/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100519ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans

Còn hiệu lực

30961 000.00.04.G18-210205-0005 2100735ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

30962 000.00.04.G18-200914-0006 2100736ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Quả lọc máu hấp phụ

Còn hiệu lực

30963 000.00.04.G18-210520-0018 2100620ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Máy garo hơi

Còn hiệu lực

30964 17000236/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100617ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu điện từ - laser

Còn hiệu lực

30965 17003192/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100524ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tiểu cầu huỳnh quang (PLT-F)

Còn hiệu lực

30966 000.00.04.G18-210726-0005 2100694ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp

Còn hiệu lực

30967 000.00.04.G18-210920-0020 2100741ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dây dẫn can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

30968 17000157/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100616ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu tần số thấp

Còn hiệu lực

30969 17000754/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100742ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

30970 000.00.04.G18-210804-0001 2100613ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy X-quang răng toàn cảnh

Còn hiệu lực

30971 000.00.04.G18-210206-0004 2100800ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

30972 19009159/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100614ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

30973 19009241/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100624ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy điều trị vàng da

Còn hiệu lực

30974 19009874/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100615ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

30975 17003060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100510ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính calretinin

Còn hiệu lực