STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31126 000.00.19.H26-220407-0003 220001203/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông JJ

Còn hiệu lực

31127 000.00.19.H26-220407-0001 220001202/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

31128 000.00.19.H26-220407-0030 220001201/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Sâu máy thở

Còn hiệu lực

31129 000.00.19.H26-220407-0019 220001200/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

31130 000.00.19.H26-220407-0020 220001454/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC NAM

Còn hiệu lực

31131 000.00.19.H26-220407-0021 220001453/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG

Còn hiệu lực

31132 000.00.19.H26-220407-0022 220001452/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

31133 000.00.19.H26-220407-0023 220001451/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRÂM ANH

Còn hiệu lực

31134 000.00.19.H29-220405-0075 220000628/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 427

Còn hiệu lực

31135 000.00.19.H29-220330-0049 220000627/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 441

Còn hiệu lực

31136 000.00.19.H26-220407-0024 220001450/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

31137 000.00.19.H26-220407-0026 220001449/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA 2

Còn hiệu lực

31138 000.00.19.H26-220407-0028 220001448/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

31139 000.00.19.H26-220407-0027 220001447/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

31140 000.00.19.H26-220407-0034 220001446/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

31141 000.00.19.H26-220407-0033 220001445/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

31142 000.00.19.H26-220404-0100 220001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền máu

Còn hiệu lực

31143 000.00.19.H26-220409-0010 220001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

31144 000.00.19.H26-220407-0032 220001444/PCBMB-HN

LÊ THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

31145 000.00.31.H36-220411-0001 220000113/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN

Còn hiệu lực

31146 000.00.31.H36-220408-0002 220000112/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 37

Còn hiệu lực

31147 000.00.19.H26-220407-0036 220001443/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

31148 000.00.19.H26-220407-0039 220001442/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM ANH

Còn hiệu lực

31149 000.00.19.H26-220405-0038 220001225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Nhựa ngáng miệng

Còn hiệu lực

31150 000.00.19.H26-220409-0004 220001197/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA Chai xịt bạc

Còn hiệu lực

31151 000.00.19.H26-220408-0055 220001196/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Máy trợ thính

Còn hiệu lực

31152 000.00.19.H26-220408-0051 220001195/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

31153 000.00.19.H26-220408-0015 220001224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT KHỚP QUẾ ANH

Còn hiệu lực

31154 000.00.19.H29-220325-0004 220000751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

31155 000.00.19.H26-220315-0037 220001194/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

31156 000.00.19.H29-220408-0025 220001103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây cho ăn

Còn hiệu lực

31157 000.00.19.H29-220408-0023 220001102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bông lọc khuẩn

Còn hiệu lực

31158 000.00.19.H29-220408-0044 220001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống khai mở khí quản

Còn hiệu lực

31159 000.00.19.H29-220407-0004 220000750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Băng bột

Còn hiệu lực

31160 000.00.19.H29-220407-0007 220000749/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đầu pipet (Đầu col)

Còn hiệu lực

31161 000.00.19.H29-220407-0009 220000748/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Kẹp rốn

Còn hiệu lực

31162 000.00.19.H29-220407-0011 220000747/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Khóa 3 chạc (dây nối)

Còn hiệu lực

31163 000.00.19.H29-220407-0012 220000746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống Eppendorf

Còn hiệu lực

31164 000.00.19.H29-220407-0013 220000745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống nối co dãn (Ống nẫng)

Còn hiệu lực

31165 000.00.19.H29-220408-0028 220001100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây hút nhớt (có khóa, không khóa)

Còn hiệu lực

31166 000.00.19.H29-220408-0029 220001099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

31167 000.00.19.H29-220408-0015 220001098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây thở Oxy

Còn hiệu lực

31168 000.00.19.H29-220408-0013 220000744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi oxy

Còn hiệu lực

31169 000.00.19.H29-220408-0010 220001097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống đặt nội khí quản (có bóng; không bóng)

Còn hiệu lực

31170 000.00.19.H29-220408-0006 220001096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

31171 000.00.09.H61-220409-0001 220000020/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG HƯNG

Còn hiệu lực

31172 000.00.19.H26-211005-0008 220001223/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Tấm trải phẫu thuật

Còn hiệu lực

31173 000.00.04.G18-220324-0011 220001981/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học

Còn hiệu lực

31174 000.00.04.G18-220412-0009 220001980/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi lồng ngực

Còn hiệu lực

31175 000.00.43.H48-220316-0001 220000015/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC PHƯƠNG UYÊN

Còn hiệu lực

31176 000.00.19.H29-220407-0056 220001095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

31177 000.00.19.H29-220406-0045 220000743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Miếng đệm mũi

Còn hiệu lực

31178 000.00.19.H29-220406-0048 220001094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

31179 000.00.43.H48-220407-0001 220000014/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TÂM THÀNH

Còn hiệu lực

31180 000.00.19.H29-220406-0008 220001093/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Dụng cụ lấy sỏi đường mật

Còn hiệu lực

31181 000.00.19.H29-220406-0006 220001092/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực

31182 000.00.19.H29-220406-0005 220001091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đầu thắt tĩnh mạch

Còn hiệu lực

31183 000.00.19.H29-220406-0003 220001090/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Thòng lọng cắt Polyp

Còn hiệu lực

31184 000.00.04.G18-220412-0003 220001979/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy siêu âm màu

Còn hiệu lực

31185 000.00.19.H26-220401-0127 220001193/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Gel HYACYST sử dụng bảo vệ bàng quang

Còn hiệu lực

31186 000.00.19.H26-220405-0070 220001441/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực

31187 000.00.19.H26-220405-0074 220001440/PCBMB-HN

QUẦY 119 TRUNG TÂM DƯỢC HAPU – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Còn hiệu lực

31188 000.00.19.H26-220405-0065 220001439/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GÁC

Còn hiệu lực

31189 000.00.19.H26-220404-0107 220001438/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TIẾN

Còn hiệu lực

31190 000.00.19.H26-220405-0073 220001437/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HỒNG

Còn hiệu lực

31191 000.00.19.H26-220405-0062 220001436/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VẠN PHÚC

Còn hiệu lực

31192 000.00.19.H26-220405-0078 220001435/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẮNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

31193 000.00.19.H26-220405-0071 220001434/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK HẢI MINH

Còn hiệu lực

31194 000.00.19.H26-220406-0009 220001433/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC VÀ SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

31195 000.00.04.G18-220324-0010 220001978/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học

Còn hiệu lực

31196 000.00.19.H26-220406-0003 220001192/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Khay xét nghiệm định tính Methaphetamine trong nước tiểu

Còn hiệu lực

31197 000.00.19.H26-220406-0005 220001191/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Khay xét nghiệm định tính Morphine trong nước tiểu

Còn hiệu lực

31198 000.00.19.H26-220406-0004 220001190/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Khay xét nghiệm định tính Amphetamine trong nước tiểu

Còn hiệu lực

31199 000.00.19.H26-220406-0008 220001432/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THUỐC VÀ SỨC KHỎE 10

Còn hiệu lực

31200 000.00.19.H26-220405-0068 220001431/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUYẾT HÒA

Còn hiệu lực