STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31201 17003125/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100824ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

31202 18007639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100822ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 43 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31203 000.00.04.G18-210524-0019 2100820ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

31204 000.00.04.G18-210830-0022 2100815ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine

Còn hiệu lực

31205 17005914/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100816ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm)

Còn hiệu lực

31206 17005533/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100499ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

31207 000.00.04.G18-210524-0030 2100611ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

31208 18006572/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100612ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Môi trường nuôi cấy: Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí

Còn hiệu lực

31209 000.00.04.G18-210315-0029 2100809ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

31210 18006247/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100609ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng tacrolimus

Còn hiệu lực

31211 18006311/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100610ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng acid mycophenolic

Còn hiệu lực

31212 000.00.19.H26-211225-0004 210002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

31213 000.00.19.H26-211225-0005 210002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

31214 000.00.19.H26-211223-0025 210002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

31215 000.00.19.H26-211223-0023 210002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

31216 000.00.19.H26-211224-0020 210002282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

31217 000.00.19.H26-211224-0033 210000795/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

31218 000.00.19.H26-211223-0002 210002295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI VIÊN XÔNG

Còn hiệu lực

31219 000.00.19.H26-211227-0012 210002296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

31220 000.00.19.H26-211225-0013 210002297/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Dung dịch hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

31221 000.00.19.H26-211226-0001 210002298/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC KIM CƯƠNG Xịt Mũi Họng NANO OMICARE

Còn hiệu lực

31222 000.00.19.H26-211228-0016 210002299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂM AN PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

31223 000.00.19.H26-211222-0034 210002300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SONG ANH Dung dịch xịt mũi nano Sea Kings

Còn hiệu lực

31224 000.00.19.H26-211227-0031 210002301/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG FYTOZEN Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

31225 000.00.19.H26-211013-0015 210002302/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Tấm che mặt

Còn hiệu lực

31226 000.00.19.H26-211013-0011 210002303/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Tấm che mặt

Còn hiệu lực

31227 000.00.19.H26-211227-0008 210002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIMAP XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

31228 000.00.19.H26-211227-0003 210002305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

31229 000.00.19.H26-211208-0028 210002307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á BẢO CHI ĐƯỜNG MIẾNG DÁN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

31230 000.00.19.H26-211019-0003 210002308/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE XỊT NANO J.PLUS

Còn hiệu lực

31231 000.00.19.H26-211208-0007 210000796/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

31232 000.00.19.H26-211230-0024 210002309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI Seamiza

Còn hiệu lực

31233 000.00.19.H26-211230-0025 210002310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI Seamiza Baby

Còn hiệu lực

31234 000.00.19.H26-211222-0035 210002311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SONG ANH Xịt họng keo ong Tricovix

Còn hiệu lực

31235 000.00.19.H26-211216-0040 210002312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP DUNG DỊCH XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

31236 000.00.19.H26-211217-0025 210002306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

31237 000.00.31.H36-211231-0001 210000044/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HOÀI THIỆN

Còn hiệu lực

31238 17005169/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100531ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 26 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31239 19010648/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100527ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD theo dõi thuốc: phenobarbital; phenytoin

Còn hiệu lực

31240 17002821/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100508ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định lượng TSI

Còn hiệu lực

31241 000.00.04.G18-210412-0007 2100511ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng β2GP1 Domain 1

Còn hiệu lực

31242 17004333/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100530ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng EPO

Còn hiệu lực

31243 17005650/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100513ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính gen gây độc B (tcdB) của Clostridium difficile

Còn hiệu lực

31244 000.00.04.G18-211001-0002 2100507ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm bán định lượng albumin

Còn hiệu lực

31245 17003795/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100521ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ/ Protein thai kỳ: FSH, LH, hCG, prolactin

Còn hiệu lực

31246 19008937/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100506ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực

31247 000.00.04.G18-210711-0006 2100512ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

31248 18008037/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100497ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

31249 17003198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100526ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học

Còn hiệu lực

31250 17003764/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100538ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

31251 17003692/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100537ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

31252 000.00.04.G18-210409-0009 2100535ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy thở

Còn hiệu lực

31253 17003691/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100536ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

31254 17003194/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100525ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

31255 000.00.04.G18-210426-0003 2100728ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31256 17001831/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100720ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

31257 17001832/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100727ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

31258 17002700/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100496ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

31259 000.00.04.G18-211027-0018 2100706ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

31260 000.00.04.G18-211111-0004 2100717ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

31261 17005170/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100501ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31262 000.00.04.G18-210517-0008 2100705ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn tĩnh mạch một tầng

Còn hiệu lực

31263 18007408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100697ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim tiêm dưới da

Còn hiệu lực

31264 17005455/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100699ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

31265 000.00.04.G18-210528-0004 2100700ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Vít cố định dây chằng tự tiêu

Còn hiệu lực

31266 000.00.04.G18-210524-0012 2100701ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Bao cao su

Còn hiệu lực

31267 17000680/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100702ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

31268 000.00.04.G18-210516-0002 2100703ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kẹp giữ động mạch vành

Còn hiệu lực

31269 000.00.04.G18-211029-0014 2100704ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDPACK PLUS Bao cao su

Còn hiệu lực

31270 000.00.04.G18-210601-0007 2100713ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây nối truyền thuốc

Còn hiệu lực

31271 17000753/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100732ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

31272 000.00.04.G18-210607-0002 2100712ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

31273 17001795/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100707ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SAO MON Bao cao su

Còn hiệu lực

31274 000.00.04.G18-210728-0015 2100708ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Bao cao su

Còn hiệu lực

31275 000.00.04.G18-210607-0004 2100709ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm điện dùng cho máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực