STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31276 17001631/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100581ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm đơn sợi

Còn hiệu lực

31277 17002329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100848ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

31278 17001012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100849ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen I

Còn hiệu lực

31279 000.00.04.G18-211019-0008 21000037/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Còn hiệu lực

31280 17001580/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100582ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông ái nước can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

31281 000.00.04.G18-211001-0004 21000036/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGỌC SANG

Còn hiệu lực

31282 17000238/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100557ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ

Còn hiệu lực

31283 17001043/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100807ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

31284 170000303/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100733ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

31285 000.00.04.G18-211101-0032 21000035/BYT-CCHNPL

LÊ VIỆT PHÚ

Còn hiệu lực

31286 000.00.04.G18-211006-0020 21000034/BYT-CCHNPL

PHAN CÔNG TUYÊN

Còn hiệu lực

31287 17003755/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100516ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Bụi nhà Greer

Còn hiệu lực

31288 17003785/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100522ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

31289 17004124/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100503ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD lipoprotein: Apolipoprotein A-1

Còn hiệu lực

31290 17005513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100498ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

31291 17005679/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100514ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

31292 000.00.04.G18-210927-0017 21000033/BYT-CCHNPL

ĐẶNG THÚY NGA

Còn hiệu lực

31293 000.00.04.G18-210920-0002 2100509ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin

Còn hiệu lực

31294 17003793/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100518ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Hạt nhựa Latex

Còn hiệu lực

31295 18008031/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100851ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein

Còn hiệu lực

31296 17004122/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100528ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kali, natri, clo

Còn hiệu lực

31297 19010061/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100837ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

31298 17003784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100517ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis

Còn hiệu lực

31299 000.00.04.G18-210629-0020 21000032/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ NÔNG

Còn hiệu lực

31300 000.00.04.G18-210728-0029 2100836ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

31301 000.00.04.G18-211018-0014 2100838ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

31302 19008188/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100839ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31303 000.00.04.G18-210315-0028 2100810ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

31304 19010285/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100847ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

31305 000.00.04.G18-200521-0010 2100853ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

31306 19008870/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100852ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên Campylobacter

Còn hiệu lực

31307 000.00.04.G18-210614-0023 2100845ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

31308 19009867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100840ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

31309 19008262/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100850ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

31310 17004465/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100846ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31311 000.00.04.G18-210614-0022 2100841ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin

Còn hiệu lực

31312 000.00.04.G18-210614-0012 2100842ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

31313 000.00.04.G18-210614-0017 2100844ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein B

Còn hiệu lực

31314 000.00.04.G18-210614-0004 2100843ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

31315 17003824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100523ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

31316 17004209/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100830ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

31317 18006230/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100834ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

31318 18006312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100835ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng everolimus

Còn hiệu lực

31319 000.00.04.G18-210915-0004 2100833ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

31320 17001709/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100504ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với 12 dị nguyên

Còn hiệu lực

31321 18005974/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100811ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị oxidase

Còn hiệu lực

31322 17004318/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100831ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

31323 000.00.04.G18-210915-0008 2100832ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

31324 18007641/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100808ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 66 thông số sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

31325 19010346/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100608ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

31326 17004120/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100814ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

31327 17003112/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100829ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D

Còn hiệu lực

31328 17004119/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100812ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD các protein đặc thù khác: CRP

Còn hiệu lực

31329 17003138/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100826ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dấu ấn bệnh viêm khớp: ASO; RF

Còn hiệu lực

31330 17004126/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100813ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA

Còn hiệu lực

31331 000.00.04.G18-210524-0027 2100817ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin

Còn hiệu lực

31332 17003148/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100828ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng cystatin C

Còn hiệu lực

31333 000.00.04.G18-210524-0024 2100818ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

31334 000.00.04.G18-210524-0018 2100819ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

31335 000.00.04.G18-210725-0001 2100821ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa

Còn hiệu lực

31336 17003134/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100827ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

31337 000.00.04.G18-210524-0025 2100823ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3

Còn hiệu lực

31338 17003123/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100825ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes : Amylase, Lactate Dehydrogenase, Lipase, Amylase tụy

Còn hiệu lực

31339 17003125/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100824ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

31340 18007639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100822ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 43 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

31341 000.00.04.G18-210524-0019 2100820ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

31342 000.00.04.G18-210830-0022 2100815ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine

Còn hiệu lực

31343 17005914/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100816ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm)

Còn hiệu lực

31344 17005533/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100499ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

31345 000.00.04.G18-210524-0030 2100611ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

31346 18006572/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100612ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Môi trường nuôi cấy: Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí

Còn hiệu lực

31347 000.00.04.G18-210315-0029 2100809ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

31348 18006247/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100609ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng tacrolimus

Còn hiệu lực

31349 18006311/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100610ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng acid mycophenolic

Còn hiệu lực

31350 000.00.19.H26-211225-0004 210002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực