STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31351 000.00.19.H29-211127-0023 210000442/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIA LẬP PHÁT

Còn hiệu lực

31352 000.00.19.H29-211202-0011 210000443/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ HOA MAI

Còn hiệu lực

31353 000.00.19.H29-211204-0005 210000444/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECH HOUSE

Còn hiệu lực

31354 000.00.19.H29-211201-0011 210000445/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT- THÁI

Còn hiệu lực

31355 000.00.19.H29-211202-0009 210000446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

31356 000.00.19.H29-211202-0014 210000447/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM ĐẠI LỢI

Còn hiệu lực

31357 000.00.19.H29-211209-0005 210001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phòng mổ

Còn hiệu lực

31358 000.00.19.H29-211222-0021 210001048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch vệ sinh làm sạch điện cực chọn lọc ion

Còn hiệu lực

31359 000.00.19.H29-211213-0022 210000448/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JPGROUP

Còn hiệu lực

31360 000.00.19.H29-211220-0001 210000449/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NATURE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

31361 000.00.07.H27-211223-0001 210000007/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC PHƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

31362 000.00.19.H26-211206-0013 210002240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

31363 000.00.17.H39-211123-0006 210000102/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 61

Còn hiệu lực

31364 000.00.17.H39-211119-0006 210000103/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xịt MUIXOANG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

31365 000.00.17.H39-211119-0007 210000104/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 57

Còn hiệu lực

31366 000.00.17.H39-211119-0008 210000105/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DAUNONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

31367 000.00.17.H39-211119-0009 210000106/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 58

Còn hiệu lực

31368 000.00.17.H39-211123-0001 210000107/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

31369 000.00.17.H39-211123-0002 210000108/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 59

Còn hiệu lực

31370 000.00.17.H39-211123-0003 210000109/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

31371 000.00.17.H39-211123-0004 210000110/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 60

Còn hiệu lực

31372 000.00.17.H39-211123-0005 210000111/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch BONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

31373 000.00.17.H39-211215-0001 210000112/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Phụ Khoa Nhất Nhất Gold

Còn hiệu lực

31374 000.00.17.H39-211215-0002 210000113/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 67

Còn hiệu lực

31375 000.00.19.H29-211213-0023 210000438/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TÂM PHÁT

Còn hiệu lực

31376 000.00.19.H29-211219-0002 210000424/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN Á CHÂU

Còn hiệu lực

31377 000.00.19.H29-211029-0006 210001045/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

31378 000.00.19.H29-211209-0007 210000425/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUY BẢO PHARM

Còn hiệu lực

31379 000.00.19.H29-211221-0019 210000437/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

31380 000.00.19.H29-211219-0001 210000426/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN Á CHÂU 2

Còn hiệu lực

31381 000.00.19.H29-211219-0004 210000427/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC Á CHÂU 3

Còn hiệu lực

31382 000.00.19.H29-211207-0002 210000428/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

31383 000.00.19.H29-211203-0003 210000429/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐỨC PHÁT

Còn hiệu lực

31384 000.00.19.H29-211206-0006 210000430/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THÀNH

Còn hiệu lực

31385 000.00.19.H29-211218-0001 210001044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ TAKA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

31386 000.00.19.H29-211220-0004 210000431/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG THỊNH

Còn hiệu lực

31387 000.00.19.H29-211219-0005 210000432/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PLUS PHARMACY

Còn hiệu lực

31388 000.00.19.H29-211221-0011 210000433/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

31389 000.00.19.H29-211120-0002 210000436/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

31390 000.00.19.H29-211217-0008 210000434/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI HOÀN

Còn hiệu lực

31391 000.00.19.H29-211025-0007 210000435/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT

Còn hiệu lực

31392 000.00.25.H47-211227-0001 210000005/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MIỀN TRUNG Giường y tế

Còn hiệu lực

31393 000.00.16.H46-211208-0001 210000013/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 413

Còn hiệu lực

31394 000.00.18.H56-211212-0001 210000022/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

31395 000.00.16.H23-211222-0004 210000139/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH Xịt họng keo ong HAMICO

Còn hiệu lực

31396 000.00.16.H23-211227-0001 210000140/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch xịt vết thương SANTAGO

Còn hiệu lực

31397 000.00.19.H15-211212-0001 210000020/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT AZ

Còn hiệu lực

31398 000.00.19.H15-211223-0001 210000021/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH

Còn hiệu lực

31399 000.00.24.H49-211220-0003 210000089/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Còn hiệu lực

31400 000.00.24.H49-211222-0006 210000090/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC KINH BẮC

Còn hiệu lực

31401 000.00.24.H49-211220-0006 210000091/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH TRANG

Còn hiệu lực

31402 000.00.24.H49-211221-0001 210000092/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

Còn hiệu lực

31403 000.00.24.H49-211224-0001 210000093/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 1 HÀ NỘI

Còn hiệu lực

31404 000.00.24.H49-211224-0002 210000094/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

31405 000.00.24.H49-211225-0001 210000095/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH CHƯƠNG

Còn hiệu lực

31406 000.00.19.H26-211203-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

31407 000.00.17.H08-211223-0001 210000014/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH Nước muối sinh lý dùng ngoài Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

31408 000.00.18.H20-211217-0001 210000015/PCBMB-ĐT

NHÀ THUỐC NGUYỄN MỲ

Còn hiệu lực

31409 000.00.18.H20-211221-0001 210000016/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÂN THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

31410 000.00.16.H05-211223-0001 210000041/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Dung dịch rửa mũi, vệ sinh mũi, miệng

Còn hiệu lực

31411 000.00.31.H36-211224-0002 210000031/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 3

Còn hiệu lực

31412 000.00.31.H36-211224-0001 210000030/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 2

Còn hiệu lực

31413 000.00.31.H36-211223-0004 210000029/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 2

Còn hiệu lực

31414 000.00.31.H36-211223-0002 210000028/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 4

Còn hiệu lực

31415 000.00.31.H36-211223-0003 210000027/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC QUỐC BẢO

Còn hiệu lực

31416 000.00.16.H05-211222-0002 210000040/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH HABCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

31417 000.00.24.H49-211222-0001 210000083/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUÝ KIÊN

Còn hiệu lực

31418 000.00.24.H49-211222-0002 210000084/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH TUYẾN

Còn hiệu lực

31419 000.00.24.H49-211222-0003 210000085/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 66

Còn hiệu lực

31420 000.00.24.H49-211222-0004 210000086/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THU HUYỀN

Còn hiệu lực

31421 000.00.24.H49-211222-0005 210000087/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

31422 000.00.19.H26-211217-0033 210002222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA Viên Xông Mũi Họng Tràm Gió

Còn hiệu lực

31423 000.00.19.H26-211215-0013 210002223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU VIÊN XÔNG MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

31424 000.00.19.H26-211216-0024 210002224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

31425 000.00.19.H26-211216-0025 210002225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Nhỏ Xoang

Còn hiệu lực