STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3076 000.00.04.G18-220517-0007 220002243/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD nhuộm lam dùng cho máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

3077 000.00.19.H26-220510-0045 220001803/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHÚC HẢI

Còn hiệu lực

3078 000.00.19.H26-220510-0046 220001802/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHÚC HẢI

Còn hiệu lực

3079 000.00.19.H29-220504-0004 220001126/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 103

Còn hiệu lực

3080 000.00.19.H26-220508-0004 220001540/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

3081 000.00.19.H26-220506-0021 220001539/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy ủ tiểu cầu

Còn hiệu lực

3082 000.00.19.H29-220428-0032 220001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa dùng cho điện cực

Còn hiệu lực

3083 000.00.19.H29-220428-0031 220001046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm dùng cho điện cực

Còn hiệu lực

3084 000.00.24.H49-220505-0001 220000162/PCBMB-QN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1405

Còn hiệu lực

3085 000.00.19.H29-220428-0019 220001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

3086 000.00.24.H49-220505-0002 220000161/PCBMB-QN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1406

Còn hiệu lực

3087 000.00.17.H39-220507-0001 220000031/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO BENZAKIT

Còn hiệu lực

3088 000.00.17.H39-220413-0004 220000030/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

3089 000.00.04.G18-220517-0025 220002242/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử ly giải hồng cầu, phóng thích Hemoglobin

Còn hiệu lực

3090 000.00.19.H29-220504-0003 220001125/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1194

Còn hiệu lực

3091 000.00.19.H29-220504-0017 220001124/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1196

Còn hiệu lực

3092 000.00.19.H29-220504-0023 220001123/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1202

Còn hiệu lực

3093 000.00.19.H29-220504-0021 220001122/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1209

Còn hiệu lực

3094 000.00.19.H29-220504-0002 220001121/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1276

Còn hiệu lực

3095 000.00.19.H29-220427-0007 220001120/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1278

Còn hiệu lực

3096 000.00.19.H29-220504-0012 220001119/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 98

Còn hiệu lực

3097 000.00.19.H29-220427-0002 220001118/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 97

Còn hiệu lực

3098 000.00.19.H29-220428-0013 220001117/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 622

Còn hiệu lực

3099 000.00.19.H29-220428-0036 220001116/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 646

Còn hiệu lực

3100 000.00.19.H29-220504-0009 220001115/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 738

Còn hiệu lực

3101 000.00.19.H29-220504-0008 220001114/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 749

Còn hiệu lực

3102 000.00.19.H29-220504-0007 220001113/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 792

Còn hiệu lực

3103 000.00.19.H29-220428-0010 220001112/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 804

Còn hiệu lực

3104 000.00.19.H29-220427-0009 220001111/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 807

Còn hiệu lực

3105 000.00.19.H29-220504-0016 220001110/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 845

Còn hiệu lực

3106 000.00.19.H29-220504-0015 220001109/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 788

Còn hiệu lực

3107 000.00.19.H29-220504-0010 220001108/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 869

Còn hiệu lực

3108 000.00.19.H29-220504-0011 220001107/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 959

Còn hiệu lực

3109 000.00.19.H29-220504-0014 220001106/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 965

Còn hiệu lực

3110 000.00.19.H29-220427-0001 220001105/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 980

Còn hiệu lực

3111 000.00.19.H29-220427-0004 220001104/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1117

Còn hiệu lực

3112 000.00.19.H29-220427-0005 220001103/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1146

Còn hiệu lực

3113 000.00.19.H29-220427-0003 220001102/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1151

Còn hiệu lực

3114 000.00.19.H29-220504-0027 220001101/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1184

Còn hiệu lực

3115 000.00.19.H29-220504-0028 220001100/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1185

Còn hiệu lực

3116 000.00.19.H29-220427-0006 220001099/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1187

Còn hiệu lực

3117 000.00.19.H29-220504-0006 220001098/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1189

Còn hiệu lực

3118 000.00.19.H29-220428-0033 220001097/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 591

Còn hiệu lực

3119 000.00.19.H29-220427-0008 220001096/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 517

Còn hiệu lực

3120 000.00.19.H29-220428-0029 220001095/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 339

Còn hiệu lực

3121 000.00.19.H29-220428-0023 220001094/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 337

Còn hiệu lực

3122 000.00.19.H29-220428-0022 220001093/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 330

Còn hiệu lực

3123 000.00.19.H29-220504-0018 220001092/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1223

Còn hiệu lực

3124 000.00.19.H29-220504-0001 220001091/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1277

Còn hiệu lực

3125 000.00.19.H29-220504-0013 220001090/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1147

Còn hiệu lực

3126 000.00.04.G18-220517-0022 220002241/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

3127 000.00.16.H23-220513-0001 220000026/PCBMB-HD

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

3128 000.00.16.H10-220517-0001 220000022/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 728

Còn hiệu lực

3129 000.00.19.H29-210830-0010 220001044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ cắt cuống và thân đốt sống

Còn hiệu lực

3130 000.00.17.H09-220510-0001 220000075/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 723

Còn hiệu lực

3131 000.00.17.H09-220513-0001 220000019/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH NEW Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

3132 000.00.31.H36-220513-0001 220000127/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

3133 000.00.17.H09-220505-0004 220000074/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1403

Còn hiệu lực

3134 000.00.17.H09-220505-0003 220000073/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 987

Còn hiệu lực

3135 000.00.17.H09-220505-0002 220000072/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1386

Còn hiệu lực

3136 000.00.19.H29-220429-0025 220001627/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Máy làm mát da

Còn hiệu lực

3137 000.00.04.G18-220517-0006 220002240/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD nhuộm lam dùng cho máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

3138 000.00.19.H26-220516-0010 220001538/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASTAR PHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

3139 000.00.19.H26-220422-0008 220000076/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GOCIRCLE Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

3140 000.00.19.H26-220509-0047 220001659/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HANAVINA Gối an tâm lưu huỳnh (thiết bị chiếu sáng sử dụng chùm tia lazer công suất thấp) YooHwang cheongsiman

Còn hiệu lực

3141 000.00.19.H26-220509-0048 220001658/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HANAVINA Đai quấn nhiệt giả da Hurricare

Còn hiệu lực

3142 000.00.19.H26-220509-0049 220001657/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HANAVINA Đai quấn nhiệt giả da Carering

Còn hiệu lực

3143 000.00.19.H26-220423-0005 220000075/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

3144 000.00.19.H26-220509-0022 220001656/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây dẫn lưu nước tiểu

Còn hiệu lực

3145 000.00.19.H26-220509-0027 220001655/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống thông đường thở

Còn hiệu lực

3146 000.00.19.H26-220509-0034 220001654/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

3147 000.00.31.H36-220516-0001 220000126/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THUẬN HÒA

Còn hiệu lực

3148 000.00.19.H29-220512-0027 220001626/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Hàm làm việc cho kẹp/forceps và lưỡi kéo cho dụng cụ phẫu tích nội soi

Còn hiệu lực

3149 000.00.19.H29-220512-0028 220001625/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kẹp/forceps và kéo phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

3150 000.00.19.H29-220513-0034 220001043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng Cụ Khám, Phẫu Thuật

Còn hiệu lực