STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31501 000.00.19.H26-220401-0132 220001112/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Ống nội khí quản không bóng các số

Còn hiệu lực

31502 000.00.19.H26-220404-0085 220001111/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

31503 000.00.19.H26-220404-0079 220001110/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Dây máy thở hai dây dùng một lần

Còn hiệu lực

31504 000.00.19.H26-220404-0091 220001109/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

31505 000.00.19.H26-220401-0121 220001108/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Vòng mở rộng mống mắt

Còn hiệu lực

31506 000.00.19.H26-220309-0019 220001257/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN MINH CƯƠNG

Còn hiệu lực

31507 000.00.19.H26-220404-0057 220001107/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Bộ mở khí quản

Còn hiệu lực

31508 000.00.19.H26-220404-0083 220001106/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Dây máy thở một dây dùng một lần

Còn hiệu lực

31509 000.00.19.H26-220404-0060 220001256/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM BÁC SĨ GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

31510 000.00.19.H26-220321-0018 220001105/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dụng cụ đặt Stent khí quản

Còn hiệu lực

31511 000.00.19.H26-220322-0009 220001104/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dụng cụ đặt stent khí quản bao gồm:Bộ ống soi khí,phế quản;Bộ nén, nạp và đặt stent khí, phế quản;Kìm kẹp stent khí, phế quản

Còn hiệu lực

31512 000.00.19.H26-220331-0074 220001255/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

31513 000.00.19.H26-220323-0015 220001103/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ ống thông hút dịch

Còn hiệu lực

31514 000.00.19.H26-220331-0025 220001254/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THANH HUYỀN

Còn hiệu lực

31515 000.00.04.G18-220405-0040 220001952/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT

Còn hiệu lực

31516 000.00.19.H26-220406-0032 220001253/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂN VIỆT

Còn hiệu lực

31517 000.00.04.G18-220405-0037 220001951/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase

Còn hiệu lực

31518 000.00.19.H26-220405-0031 220001195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMATREE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

31519 000.00.19.H26-220406-0053 220001252/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 2 - BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Còn hiệu lực

31520 000.00.19.H26-220406-0052 220001251/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Còn hiệu lực

31521 000.00.19.H26-220406-0030 220001250/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 5 HOÀNG AN

Còn hiệu lực

31522 000.00.04.G18-220405-0029 220001950/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT

Còn hiệu lực

31523 000.00.04.G18-220406-0009 220001949/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Thiết bị nội soi bàng quang và buồng tử cung

Còn hiệu lực

31524 000.00.19.H26-220406-0026 220001249/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀ LINH

Còn hiệu lực

31525 000.00.19.H26-220406-0015 220001248/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM AN +

Còn hiệu lực

31526 000.00.19.H26-220404-0105 220000052/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO T&T Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 antigen test kit

Còn hiệu lực

31527 000.00.04.G18-220406-0011 220001948/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Thiết bị nội soi buồng tử cung

Còn hiệu lực

31528 000.00.04.G18-220406-0025 220001947/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin

Còn hiệu lực

31529 000.00.04.G18-220405-0020 220001946/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng G-6-PDH

Còn hiệu lực

31530 000.00.19.H26-220406-0006 220001247/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 68A

Còn hiệu lực

31531 000.00.19.H26-220406-0042 220001246/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TUẤN CÔNG

Còn hiệu lực

31532 000.00.19.H26-220404-0062 220001245/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH HAPPY LIFE PHARMACY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

31533 000.00.19.H26-220404-0072 220001244/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG HIỂN

Còn hiệu lực

31534 000.00.19.H29-220330-0044 220000613/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA DMAX ASIA

Còn hiệu lực

31535 000.00.19.H26-220404-0078 220001243/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂN THỦY

Còn hiệu lực

31536 000.00.19.H26-220404-0077 220001242/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

31537 000.00.19.H26-220401-0022 220001241/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI YẾN

Còn hiệu lực

31538 000.00.19.H26-220401-0111 220001240/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DŨNG NGỌC

Còn hiệu lực

31539 000.00.19.H26-220330-0095 220001102/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN VIÊN CHỐNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

Còn hiệu lực

31540 000.00.19.H26-220331-0059 220001239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI

Còn hiệu lực

31541 000.00.17.H62-220405-0002 220000054/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 02

Còn hiệu lực

31542 000.00.17.H62-220405-0001 220000053/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 01

Còn hiệu lực

31543 000.00.19.H26-220404-0027 220001238/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

31544 000.00.04.G18-220405-0011 220001945/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric

Còn hiệu lực

31545 000.00.07.H27-220406-0001 220000058/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BẢO HÂN

Còn hiệu lực

31546 000.00.04.G18-220406-0021 220001944/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc nhuộm nhân tế bào cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

31547 000.00.18.H20-220405-0001 220000018/PCBMB-ĐT

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM DÂN

Còn hiệu lực

31548 000.00.19.H26-220403-0023 220001237/PCBMB-HN

PHẠM THỊ MIỄN

Còn hiệu lực

31549 000.00.19.H26-220403-0041 220001236/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐĂNG KHÔI

Còn hiệu lực

31550 000.00.19.H26-220403-0060 220001235/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM

Còn hiệu lực

31551 000.00.19.H26-220403-0016 220001234/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHƯƠNG UYÊN

Còn hiệu lực

31552 000.00.19.H26-220404-0012 220001233/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

31553 000.00.19.H26-220404-0016 220001232/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC HƯNG

Còn hiệu lực

31554 000.00.18.H56-220405-0011 220000069/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC THẢO NHUNG

Còn hiệu lực

31555 000.00.19.H26-220403-0009 220001231/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC VŨ ĐỨC NGHĨA

Còn hiệu lực

31556 000.00.19.H26-220403-0011 220001230/PCBMB-HN

NGUYỄN SONG HÀ

Còn hiệu lực

31557 000.00.18.H56-220405-0010 220000068/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC HOA SỰ

Còn hiệu lực

31558 000.00.19.H26-220403-0014 220001229/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHUNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

31559 000.00.12.H19-220406-0003 220000027/PCBA-ĐN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

31560 000.00.20.H52-220405-0001 220000007/PCBMB-SL

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

31561 000.00.19.H26-220404-0029 220001228/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

31562 000.00.19.H26-220404-0037 220001227/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH TÙNG

Còn hiệu lực

31563 000.00.19.H26-220404-0030 220001226/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU TRANG 1

Còn hiệu lực

31564 000.00.19.H26-220404-0019 220001225/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC AN - DUYÊN

Còn hiệu lực

31565 000.00.19.H26-220404-0032 220001224/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GPP VINA THUỐC

Còn hiệu lực

31566 000.00.19.H26-220404-0028 220001223/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM NGÂN

Còn hiệu lực

31567 000.00.19.H26-220403-0058 220001222/PCBMB-HN

NHÀ THUÔC " LAN THANH "

Còn hiệu lực

31568 000.00.04.G18-220405-0009 220001943/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Còn hiệu lực

31569 000.00.19.H26-220403-0062 220001221/PCBMB-HN

NHÀ THUÔC LAN THANH

Còn hiệu lực

31570 000.00.19.H26-220403-0055 220001220/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 22

Còn hiệu lực

31571 000.00.19.H26-220404-0009 220001219/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀO XUÂN

Còn hiệu lực

31572 000.00.19.H26-220403-0053 220001218/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÍNH HÃNG

Còn hiệu lực

31573 000.00.19.H26-220403-0065 220001217/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC CHUYÊN NGỌC

Còn hiệu lực

31574 000.00.19.H26-220403-0056 220001216/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 7890

Còn hiệu lực

31575 000.00.19.H26-220403-0064 220001215/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 24H

Còn hiệu lực