STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31501 17005477/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100669ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ kết hợp nhiều khóa ba ngã chống nứt gãy

Còn hiệu lực

31502 000.00.04.G18-210511-0013 2100670ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

31503 000.00.04.G18-210604-0005 2100671ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

31504 17000108/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100672ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu

Còn hiệu lực

31505 000.00.48.H41-211125-0001 210000014/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI MAI

Còn hiệu lực

31506 000.00.48.H41-211125-0002 210000015/PCBMB-NA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BÌNH MINH

Còn hiệu lực

31507 20011333/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100673ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại phòng xét nghiệm, có kết nối trực tiếp với túi tiểu cầu

Còn hiệu lực

31508 000.00.04.G18-210604-0001 2100666ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

31509 20011344/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100674ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

31510 18006673/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100675ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ kít tách tiểu cầu - Kim đơn với đầu nối dung dịch bảo quản tiểu cầu

Còn hiệu lực

31511 18006438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100676ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối hồng cầu tại giường

Còn hiệu lực

31512 000.00.04.G18-210317-0010 2100677ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bình dẫn lưu vết thương kín

Còn hiệu lực

31513 000.00.04.G18-210704-0003 2100678ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan tự dừng

Còn hiệu lực

31514 000.00.04.G18-201113-0006 2100679ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ banh mô mềm

Còn hiệu lực

31515 17005154/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100680ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm sinh thiết dùng một lần

Còn hiệu lực

31516 19010825/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100681ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

31517 19010724/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100682ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ghim kẹp sọ não

Còn hiệu lực

31518 000.00.04.G18-210914-0012 2100683ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối vòng

Còn hiệu lực

31519 19010585/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100684ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tháo kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

31520 17004858/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100686ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

31521 17004930/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100687ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán trong suốt vô trùng

Còn hiệu lực

31522 000.00.22.H44-211217-0001 210000032/PCBMB-PT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

31523 000.00.07.H28-211214-0001 210000006/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Bột muối y tế

Còn hiệu lực

31524 000.00.04.G18-210830-0010 2100653ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31525 20011490/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100661ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dây nuôi ăn dạ dày

Còn hiệu lực

31526 000.00.04.G18-210326-0006 2100654ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

31527 18007211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100660ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nuôi ăn chuyên dụng dùng cho máy

Còn hiệu lực

31528 000.00.04.G18-210920-0023 2100655ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

31529 000.00.04.G18-210920-0024 2100656ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

31530 000.00.04.G18-210920-0025 2100657ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

31531 000.00.04.G18-210830-0009 2100658ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31532 000.00.04.G18-210218-0011 2100659ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Dây điện cực phá rung

Còn hiệu lực

31533 000.00.04.G18-210429-0001 2100743ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

31534 000.00.04.G18-210813-0016 2100744ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31535 000.00.04.G18-210807-0008 2100745ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành có dao cắt

Còn hiệu lực

31536 000.00.04.G18-210830-0031 2100746ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

31537 000.00.04.G18-210831-0026 2100747ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ ống thông thận qua da

Còn hiệu lực

31538 000.00.04.G18-210830-0007 2100748ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31539 000.00.04.G18-210830-0027 2100749ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

31540 000.00.04.G18-210830-0030 2100750ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

31541 000.00.04.G18-210625-0008 2100751ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống mở khí quản có bóng

Còn hiệu lực

31542 17002256/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100752ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

31543 17000437/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100754ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch

Còn hiệu lực

31544 17001777/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100755ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

31545 000.00.04.G18-211016-0001 21000971CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu (Non-absorbable surgical suture)

Còn hiệu lực

31546 19009077/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100756ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bao cao su

Còn hiệu lực

31547 17005715/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100757ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

31548 20011494/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100758ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

31549 000.00.04.G18-210429-0007 2100759ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

31550 000.00.04.G18-210429-0014 2100760ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

31551 000.00.04.G18-210427-0009 2100761ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

31552 000.00.04.G18-210429-0004 2100762ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

31553 19009009/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100763ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

31554 000.00.04.G18-210206-0005 2100803ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

31555 000.00.04.G18-210409-0019 2100764ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

31556 000.00.04.G18-210614-0006 2100698ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PEARL DENT Tăm nhựa dùng trám bít lỗ ống tủy sử dụng trong nha khoa

Còn hiệu lực

31557 18006721/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100765ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

31558 17000200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100796ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

31559 19008988/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100766ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

31560 000.00.04.G18-210402-0018 2100767ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

31561 000.00.04.G18-210402-0015 2100768ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ thực quản

Còn hiệu lực

31562 18007734/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100769ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

31563 000.00.04.G18-210218-0004 2100778ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Còn hiệu lực

31564 000.00.04.G18-210326-0029 2100789ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khóa ba ngã chống nứt gãy

Còn hiệu lực

31565 000.00.04.G18-210809-0015 2100779ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kim tách nước dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

31566 000.00.04.G18-210417-0001 2100753ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm ẩm vết thương

Còn hiệu lực

31567 000.00.19.H17-211227-0003 210000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ GIA THỊNH Dung dịch Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

31568 17004918/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100780ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay dao cắt và hàn mạch

Còn hiệu lực

31569 17003360/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100781ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bột thẩm phân máu Natri bicarbonate

Còn hiệu lực

31570 000.00.04.G18-210701-0009 2100788ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINMED VIỆT NAM Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

31571 000.00.04.G18-210326-0003 2100782ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dung dịch chống đông máu, sử dụng trong quy trình chiết tách thành phần máu

Còn hiệu lực

31572 000.00.04.G18-201218-0012 2100801ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang C-Arm

Còn hiệu lực

31573 17000503/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100783ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

31574 17001932/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100806ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khung giá đỡ động mạch cảnh

Còn hiệu lực

31575 000.00.04.G18-210819-0013 2100784ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch có bóng

Còn hiệu lực