STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31951 000.00.19.H26-220104-0005 220000150/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

31952 000.00.04.G18-220119-0005 220000804/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Kim tiêm (luồn) tĩnh mạch và phụ kiện kim tiêm (nút chặn, khóa 3 ngã, khóa 3 ngã có dây)

Còn hiệu lực

31953 000.00.19.H29-211021-0006 220000156/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bộ dụng cụ bắt vít qua da xâm lấm tối thiểu AIM MIS

Còn hiệu lực

31954 000.00.17.H39-211222-0001 220000001/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU

Còn hiệu lực

31955 000.00.19.H29-220118-0021 220000184/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị ánh sáng hồng ngoại, dạng giường nằm

Còn hiệu lực

31956 000.00.19.H29-220118-0020 220000183/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị ánh sáng hồng ngoại, dạng hộp treo

Còn hiệu lực

31957 000.00.19.H26-220103-0027 220000149/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

31958 000.00.19.H26-220103-0026 220000148/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy chụp cắt lớp đáy mắt

Còn hiệu lực

31959 000.00.19.H26-220103-0025 220000147/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn đồng tử

Còn hiệu lực

31960 000.00.19.H26-220111-0004 220000144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

31961 000.00.19.H26-211120-0009 220000089/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIỆT NAM - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 32

Còn hiệu lực

31962 000.00.19.H29-220118-0019 220000182/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật

Còn hiệu lực

31963 000.00.19.H29-220118-0017 220000181/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị Laser Q-Switched Nd:YAG

Còn hiệu lực

31964 000.00.19.H29-220118-0012 220000180/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị Laser CO2 vi điểm

Còn hiệu lực

31965 000.00.04.G18-211229-0020 220000803/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

31966 000.00.19.H29-220117-0035 220000155/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý Ống định vị chân răng, dụng cụ lấy dấu chân răng, bộ dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ vặn implant có tay khuỷu

Còn hiệu lực

31967 000.00.18.H43-211211-0001 220000001/PCBMB-NT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 310

Còn hiệu lực

31968 000.00.07.H28-211224-0002 220000003/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt xoang

Còn hiệu lực

31969 000.00.19.H29-220116-0003 220000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 348

Còn hiệu lực

31970 000.00.19.H29-220117-0037 220000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 326

Còn hiệu lực

31971 000.00.19.H29-220113-0026 220000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 307

Còn hiệu lực

31972 000.00.19.H29-220116-0007 220000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 380

Còn hiệu lực

31973 000.00.19.H29-220115-0011 220000132/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 374

Còn hiệu lực

31974 000.00.19.H29-220115-0009 220000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 369

Còn hiệu lực

31975 000.00.19.H29-220116-0006 220000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 367

Còn hiệu lực

31976 000.00.19.H29-220115-0008 220000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 366

Còn hiệu lực

31977 000.00.19.H29-220116-0005 220000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 358

Còn hiệu lực

31978 000.00.19.H29-220116-0004 220000127/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 350

Còn hiệu lực

31979 000.00.19.H29-220115-0016 220000126/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 328

Còn hiệu lực

31980 000.00.19.H29-220115-0015 220000125/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 318

Còn hiệu lực

31981 000.00.19.H29-220116-0002 220000124/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 346

Còn hiệu lực

31982 000.00.19.H29-220115-0014 220000123/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 316

Còn hiệu lực

31983 000.00.19.H29-220115-0013 220000122/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 295

Còn hiệu lực

31984 000.00.19.H29-220116-0001 220000121/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 306

Còn hiệu lực

31985 000.00.19.H29-220113-0029 220000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 294

Còn hiệu lực

31986 000.00.19.H29-220113-0008 220000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 23

Còn hiệu lực

31987 000.00.19.H29-220115-0012 220000118/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 20

Còn hiệu lực

31988 000.00.19.H29-220113-0021 220000117/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 74

Còn hiệu lực

31989 000.00.19.H29-220113-0033 220000116/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 15

Còn hiệu lực

31990 000.00.19.H29-220113-0032 220000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 13

Còn hiệu lực

31991 000.00.19.H29-220117-0038 220000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 317

Còn hiệu lực

31992 000.00.19.H29-220113-0031 220000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 327

Còn hiệu lực

31993 000.00.07.H28-211224-0003 220000002/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt tai mũi trẻ em

Còn hiệu lực

31994 000.00.19.H26-211208-0027 220000088/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

31995 000.00.04.G18-220119-0002 220000802/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

31996 000.00.04.G18-220119-0001 220000801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

31997 000.00.19.H26-211021-0012 220000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM Hệ thống xử lý nước RO

Còn hiệu lực

31998 000.00.19.H26-211209-0020 220000143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

31999 000.00.24.H49-220119-0001 220000037/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÒA LIÊN

Còn hiệu lực

32000 000.00.07.H28-211224-0001 220000001/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

32001 000.00.24.H49-220118-0003 220000036/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HẢI LINH

Còn hiệu lực

32002 000.00.24.H49-220114-0003 220000035/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ Y TẾ CHIẾN HẰNG

Còn hiệu lực

32003 000.00.19.H26-211203-0007 220000142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ dùng trong phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

32004 000.00.19.H26-211222-0032 220000141/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Nước súc miệng

Còn hiệu lực

32005 000.00.19.H26-211222-0029 220000140/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

32006 000.00.04.G18-220118-0064 220000800/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu thẳng gắn sẵn kim

Còn hiệu lực

32007 000.00.19.H29-211215-0018 220000112/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HỒNG PHÚC

Còn hiệu lực

32008 000.00.19.H29-211110-0040 220000153/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG MINH ANH

Còn hiệu lực

32009 000.00.19.H26-220118-0049 220000146/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất sử dụng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

32010 000.00.19.H29-211228-0017 220000111/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC NGUYÊN

Còn hiệu lực

32011 000.00.19.H26-211222-0001 220000087/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TIÊN PHONG

Còn hiệu lực

32012 000.00.04.G18-220118-0063 220000799/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng composite

Còn hiệu lực

32013 000.00.19.H29-211125-0011 220000152/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Khăn lau hạ sốt Oribebe 2y+

Còn hiệu lực

32014 000.00.19.H29-211125-0012 220000151/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Khăn lau hạ sốt Oribebe 0+

Còn hiệu lực

32015 000.00.19.H29-211125-0010 220000150/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Gạc răng miệng y tế Oribebe

Còn hiệu lực

32016 000.00.04.G18-220118-0039 220000798/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Môi trường nuôi cấy: Chai cấy máu phát hiện mycobacteria và vi nấm

Còn hiệu lực

32017 000.00.19.H26-220117-0032 220000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN

Còn hiệu lực

32018 000.00.04.G18-220118-0062 220000797/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền hóa chất nhiều cổng chuyên dụng cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

32019 000.00.19.H29-211212-0002 220000110/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

32020 000.00.19.H26-220117-0003 220000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Bộ bảo hộ phòng chống dịch Level 2

Còn hiệu lực

32021 000.00.19.H26-220112-0020 220000138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

32022 000.00.04.G18-220118-0061 220000796/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Hệ thống dụng cụ phẫu thuật của hệ thống tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng có bóng Affirm VCF System

Còn hiệu lực

32023 000.00.19.H29-211231-0011 220000109/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ACME CHÂU Á

Còn hiệu lực

32024 000.00.19.H26-211117-0012 220000085/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ LÂM

Còn hiệu lực

32025 000.00.19.H26-211206-0017 220000084/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực