STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31951 000.00.19.H26-210820-0017 210001782/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

31952 000.00.19.H26-210820-0019 210001783/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

31953 000.00.19.H26-210924-0001 210000623/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN

Còn hiệu lực

31954 000.00.19.H26-210930-0015 210001789/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ

Còn hiệu lực

31955 000.00.19.H26-210930-0016 210001788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa

Còn hiệu lực

31956 000.00.19.H26-210930-0017 210000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LDMED

Còn hiệu lực

31957 000.00.19.H26-210820-0023 210001785/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

31958 000.00.19.H26-210820-0022 210001784/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

31959 000.00.19.H26-210927-0024 210001786/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đệm chống loét

Còn hiệu lực

31960 000.00.19.H26-210929-0007 210000629/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

31961 000.00.19.H26-210728-0014 210001787/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị kết nối ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

31962 000.00.19.H26-210930-0018 210000630/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ THÁI ANH DŨNG

Còn hiệu lực

31963 000.00.19.H26-210930-0009 210000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG NGHIỆP HBMC QUỐC TẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

31964 000.00.19.H26-211001-0002 210001790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu côn

Còn hiệu lực

31965 000.00.19.H26-211001-0006 210000632/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

31966 000.00.19.H26-211001-0013 210000633/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

31967 000.00.19.H26-211002-0001 210000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

31968 000.00.19.H26-211008-0012 210000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Còn hiệu lực

31969 000.00.19.H29-210924-0023 210000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

31970 000.00.19.H29-210914-0002 210000749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

31971 000.00.19.H29-211004-0007 210000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUỲNH LẠC

Còn hiệu lực

31972 000.00.19.H29-210914-0003 210000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIAN WELLNESS

Còn hiệu lực

31973 000.00.19.H29-210914-0001 210000750/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

31974 000.00.19.H29-210909-0004 210000751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI NGUYÊN LÂM Dung dịch nước muối điện phân SteriPlant

Còn hiệu lực

31975 000.00.19.H29-211005-0001 210000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ 3T

Còn hiệu lực

31976 000.00.16.H05-211006-0001 210000087/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO KHẨU TRANG Y TẾ YT DENTALPRO

Còn hiệu lực

31977 000.00.16.H05-211008-0001 210000088/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ KHẨU TRANG Y TẾ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

31978 000.00.10.H31-210927-0001 210000016/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

31979 000.00.19.H26-211004-0003 210000616/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

31980 000.00.19.H26-210917-0006 210000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SME

Còn hiệu lực

31981 000.00.19.H26-210922-0014 210000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN KASSEL

Còn hiệu lực

31982 000.00.19.H26-210921-0012 210000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay, ống, hộp, bát đựng dụng cụ, dung dịch, vật phẩm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

31983 000.00.19.H26-210928-0001 210001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GMP ĐỨC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

31984 000.00.19.H26-210927-0018 210001765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

31985 000.00.19.H26-210927-0012 210001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Đèn đọc phim Led

Còn hiệu lực

31986 000.00.19.H26-210927-0016 210001767/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

31987 000.00.19.H26-210929-0015 210001768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Hệ thống (thiết bị) rửa tay vô trùng; Tủ bảo quản thiết bị và dụng cụ

Còn hiệu lực

31988 000.00.19.H26-210929-0004 210000620/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÚ

Còn hiệu lực

31989 000.00.16.H11-210921-0004 210000013/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 305

Còn hiệu lực

31990 000.00.16.H11-210921-0003 210000014/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 258

Còn hiệu lực

31991 000.00.16.H11-210921-0002 210000015/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 221

Còn hiệu lực

31992 000.00.16.H11-210921-0001 210000016/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 79

Còn hiệu lực

31993 000.00.16.H11-210924-0001 210000012/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 207

Còn hiệu lực

31994 000.00.16.H11-210924-0002 210000011/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 270

Còn hiệu lực

31995 000.00.12.H19-211011-0004 210000038/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 10

Còn hiệu lực

31996 000.00.12.H19-211010-0001 210000040/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 8

Còn hiệu lực

31997 000.00.12.H19-211010-0002 210000041/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 2

Còn hiệu lực

31998 000.00.12.H19-211010-0003 210000042/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 3

Còn hiệu lực

31999 000.00.12.H19-211010-0004 210000043/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 4

Còn hiệu lực

32000 000.00.12.H19-211011-0001 210000044/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 6

Còn hiệu lực

32001 000.00.12.H19-211011-0002 210000045/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 9

Còn hiệu lực

32002 000.00.12.H19-211008-0012 210000039/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NB

Còn hiệu lực

32003 000.00.12.H19-211011-0003 210000046/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 11

Còn hiệu lực

32004 000.00.17.H39-210922-0001 210000007/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 137

Còn hiệu lực

32005 000.00.17.H39-210922-0002 210000008/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 194

Còn hiệu lực

32006 000.00.17.H39-210923-0002 210000032/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Bộ kit test Covid - 19

Còn hiệu lực

32007 000.00.17.H39-210927-0001 210000033/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Safefit COVID-19 Ag Test

Còn hiệu lực

32008 000.00.17.H39-210929-0001 210000068/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG DỆT KỸ THUẬT CAO AN PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

32009 000.00.19.H26-211007-0009 210000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LINH NGÂN

Còn hiệu lực

32010 000.00.19.H26-211007-0006 210001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

32011 000.00.19.H29-210831-0006 210000746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ banh phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

32012 000.00.19.H29-210802-0011 210000747/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

32013 000.00.19.H29-210914-0005 210000748/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI XE ĐẨY THUỐC TIÊM

Còn hiệu lực

32014 000.00.12.H19-211008-0003 210000037/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NAM THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

32015 000.00.12.H19-211008-0011 210000036/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH ANH TÙNG

Còn hiệu lực

32016 000.00.17.H54-211008-0001 210000009/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH Y TẾ VŨ GIA

Còn hiệu lực

32017 000.00.12.H19-211001-0001 210000034/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM Y SÀI GÒN

Còn hiệu lực

32018 000.00.12.H19-211007-0002 210000035/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 1

Còn hiệu lực

32019 000.00.19.H26-210922-0013 210000112/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIHECO Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

32020 000.00.19.H26-210910-0029 210000608/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32021 000.00.19.H26-210922-0006 210001746/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

32022 000.00.19.H26-210924-0006 210001755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG RĂNG MIỆNG TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

32023 000.00.19.H26-210923-0013 210000113/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Tủ lạnh bảo quản dược phẩm và sinh phẩm y tế

Còn hiệu lực

32024 000.00.19.H26-210817-0003 210001744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Hệ thống dụng cụ phẫu thuật trong nội soi cột sống ILLESYS PRO

Còn hiệu lực

32025 000.00.19.H26-210923-0017 210000614/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUY PHƯƠNG

Còn hiệu lực