STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
32851 000.00.19.H29-210817-0021 210000646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY Túi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

32852 000.00.19.H29-210816-0003 210000169/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ M-KING

Còn hiệu lực

32853 000.00.19.H29-210416-0004 210000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép)

Còn hiệu lực

32854 000.00.19.H29-210813-0008 210000170/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

Còn hiệu lực

32855 000.00.07.H27-210906-0001 210000006/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên ngậm

Còn hiệu lực

32856 000.00.07.H27-210826-0001 210000007/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Kem bôi

Còn hiệu lực

32857 000.00.31.H36-210908-0001 210000009/PCBMB-LĐ

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

32858 000.00.31.H36-210912-0001 210000010/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG SAI GÒN TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

32859 000.00.19.H15-210914-0001 210000007/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂN THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

32860 000.00.12.H19-210915-0001 210000029/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG

Còn hiệu lực

32861 000.00.24.H49-210906-0001 210000014/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN SƠN HÀ Disposable medical respirator (Khẩu trang y tế dùng một lần)

Còn hiệu lực

32862 000.00.18.H24-210816-0001 210000010/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀ BÌNH

Còn hiệu lực

32863 000.00.18.H24-210830-0001 210000012/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC LONG HẢI

Còn hiệu lực

32864 000.00.18.H24-210818-0001 210000011/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

32865 000.00.19.H26-210825-0007 210001551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Băng chườm ấm mắt Eyegiene System

Còn hiệu lực

32866 000.00.19.H26-210903-0009 210001552/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Còn hiệu lực

32867 000.00.19.H26-210903-0010 210001553/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VI RÚT

Còn hiệu lực

32868 000.00.19.H26-210824-0007 210000541/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ HANAPHAR

Còn hiệu lực

32869 000.00.19.H26-210901-0019 210001554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

32870 000.00.19.H26-210906-0001 210001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CLEANTEC Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

32871 000.00.19.H26-210910-0007 210001556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống vận chuyển và môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

32872 000.00.19.H26-210910-0008 210001557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

32873 000.00.19.H26-210913-0007 210000542/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH

Còn hiệu lực

32874 000.00.19.H26-210909-0001 210000543/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

32875 000.00.19.H26-210909-0013 210001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

32876 000.00.19.H29-210629-0003 210000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Còn hiệu lực

32877 000.00.19.H29-210708-0004 210000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Họ dụng cụ trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

32878 000.00.19.H29-210705-0012 210000167/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HƯNG

Còn hiệu lực

32879 000.00.16.H25-210815-0001 210000006/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASECO

Còn hiệu lực

32880 000.00.16.H25-210910-0001 210000009/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH HÀ NAM- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Nước súc miệng/họng

Còn hiệu lực

32881 000.00.17.H08-210811-0001 210000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Tây Sơn Tam Kiệt Spray

Còn hiệu lực

32882 000.00.17.H08-210903-0001 210000003/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SINH PHÚC

Còn hiệu lực

32883 000.00.17.H09-210907-0015 210000015/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUỐC ANH

Còn hiệu lực

32884 000.00.17.H09-210910-0001 210000022/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS Khẩu trang nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

32885 000.00.17.H09-210908-0001 210000016/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

32886 000.00.10.H37-210908-0001 210000007/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

32887 000.00.10.H37-210909-0001 210000008/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÍCH HẢI THANH THIÊN Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

32888 000.00.16.H23-210901-0002 210000071/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

32889 000.00.16.H23-210911-0001 210000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khâủ trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

32890 000.00.16.H23-210911-0002 210000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khẩu trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

32891 000.00.17.H54-210913-0001 210000007/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THK

Còn hiệu lực

32892 000.00.19.H29-210622-0008 210000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu (Viral Transport Medium – VTM)

Còn hiệu lực

32893 000.00.19.H29-210909-0002 210000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THEODORA

Còn hiệu lực

32894 000.00.19.H29-210909-0007 210000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

32895 000.00.19.H26-210823-0017 210000536/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

32896 000.00.19.H26-210823-0009 210001518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

32897 000.00.19.H26-210820-0011 210001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

32898 000.00.19.H26-210813-0012 210000537/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG

Còn hiệu lực

32899 000.00.19.H26-210827-0002 210001519/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

32900 000.00.19.H26-210827-0001 210001520/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ M95

Còn hiệu lực

32901 000.00.19.H26-210825-0020 210001521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Tủ sấy y tế đa chức năng

Còn hiệu lực

32902 000.00.19.H26-210826-0008 210001522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

32903 000.00.19.H26-210827-0009 210001523/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS XỊT THƠM MIỆNG BẢO NHA

Còn hiệu lực

32904 000.00.19.H26-210827-0010 210001524/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS AN XOANG VƯƠNG

Còn hiệu lực

32905 000.00.19.H26-210827-0021 210001525/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh tai

Còn hiệu lực

32906 000.00.19.H26-210830-0009 210001526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

32907 000.00.19.H26-210830-0008 210001527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

32908 000.00.19.H26-210830-0010 210001528/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

32909 000.00.19.H26-210828-0003 210001529/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Giường Y Tế

Còn hiệu lực

32910 000.00.19.H26-210830-0042 210000538/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

32911 000.00.19.H26-210830-0037 210001530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM HANMI VIỆT HÀN XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

32912 000.00.19.H26-210904-0004 210001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT KHOÁNG BIỂN

Còn hiệu lực

32913 000.00.19.H26-210908-0003 210001533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

32914 000.00.19.H26-210826-0004 210001534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

32915 000.00.19.H26-210903-0004 210001535/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VIRÚT DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

32916 000.00.19.H26-210901-0018 210001536/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

32917 000.00.19.H26-210902-0002 210000539/PCBMB-HN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT

Còn hiệu lực

32918 000.00.19.H26-210903-0013 210001537/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

32919 000.00.19.H26-210903-0014 210001538/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Ống ly tâm

Còn hiệu lực

32920 000.00.19.H26-210908-0031 210001539/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐÔNG Á Que lấy mẫu vô trùng

Còn hiệu lực

32921 000.00.19.H26-210906-0021 210000096/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch nước súc miệng

Còn hiệu lực

32922 000.00.19.H26-210908-0015 210001541/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

32923 000.00.19.H26-210911-0002 210001542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

32924 000.00.19.H26-210911-0003 210001543/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển bất hoạt virus

Còn hiệu lực

32925 000.00.19.H26-210901-0007 210000097/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực