STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
33526 000.00.19.H26-211020-0009 210001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Vật tư dùng cho xét nghiệm

Còn hiệu lực

33527 000.00.15.H01-210921-0002 210000001/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 26

Còn hiệu lực

33528 000.00.15.H01-210921-0003 210000002/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 103

Còn hiệu lực

33529 000.00.15.H01-210921-0004 210000003/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 199

Còn hiệu lực

33530 000.00.15.H01-210921-0005 210000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 257

Còn hiệu lực

33531 000.00.15.H01-210924-0001 210000005/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 324

Còn hiệu lực

33532 000.00.15.H01-210925-0001 210000006/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 322

Còn hiệu lực

33533 000.00.15.H01-210928-0001 210000007/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH AN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 503

Còn hiệu lực

33534 000.00.15.H01-210928-0002 210000008/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 505

Còn hiệu lực

33535 000.00.15.H01-210928-0003 210000009/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 506

Còn hiệu lực

33536 000.00.15.H01-210928-0004 210000010/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 525

Còn hiệu lực

33537 000.00.15.H01-210928-0005 210000011/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 546

Còn hiệu lực

33538 000.00.04.G18-210827-0006 210230GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu của người

Còn hiệu lực

33539 000.00.04.G18-211012-0001 210229GPNK/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

33540 000.00.12.H19-211006-0001 210000051/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN AN PHÚC

Còn hiệu lực

33541 000.00.19.H26-211022-0010 210001905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

33542 000.00.18.H20-211013-0001 210000010/PCBMB-ĐT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NHO PHAN

Còn hiệu lực

33543 000.00.19.H17-210929-0004 210000019/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH PHOMECO

Còn hiệu lực

33544 000.00.19.H29-211013-0009 210000797/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nạp, xuất giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

33545 000.00.19.H29-211007-0005 210000798/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

33546 000.00.19.H29-211006-0007 210000799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là trạm điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

33547 000.00.19.H29-211015-0004 210000800/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

33548 000.00.19.H29-211015-0006 210000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

33549 000.00.19.H29-211012-0006 210000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

33550 000.00.19.H29-211008-0004 210000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

33551 000.00.19.H29-211008-0005 210000803/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là bộ phận nạp giá mẫu

Còn hiệu lực

33552 000.00.19.H29-211014-0002 210000804/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

33553 000.00.19.H29-211014-0003 210000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

33554 000.00.19.H29-211014-0007 210000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

33555 000.00.19.H29-210812-0003 210000807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống lối chếch bên

Còn hiệu lực

33556 000.00.19.H29-210920-0002 210000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

33557 000.00.19.H29-210913-0004 210000809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ ống nong và ống banh

Còn hiệu lực

33558 000.00.16.H23-211023-0001 210000086/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33559 000.00.16.H23-211023-0002 210000087/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33560 000.00.16.H23-211023-0003 210000088/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33561 000.00.16.H23-211023-0004 210000089/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33562 000.00.16.H23-211023-0005 210000090/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33563 000.00.16.H23-211023-0006 210000091/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

33564 000.00.16.H40-210908-0001 210000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM

Còn hiệu lực

33565 000.00.16.H40-210702-0001 210000012/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HƯNG Dung dịch, xịt, kem, gel, bột tai, mũi, họng hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm

Còn hiệu lực

33566 000.00.18.H24-211002-0001 210000016/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

33567 000.00.19.H26-211007-0011 210001870/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ECALL Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

33568 000.00.19.H26-210114-0005 210000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ GIẢI PHÁP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

33569 000.00.19.H26-211001-0017 210000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH H&H NAM NHẬT

Còn hiệu lực

33570 000.00.19.H26-211005-0004 210001875/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

33571 000.00.19.H26-211001-0008 210001876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

33572 000.00.19.H26-211006-0010 210001877/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT XỊT XOANG MŨI - TAI

Còn hiệu lực

33573 000.00.19.H26-211006-0011 210001878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

33574 000.00.19.H26-211006-0012 210001879/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Dao khía da mắt lưới (graft mesher)

Còn hiệu lực

33575 000.00.19.H26-211005-0012 210000687/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG

Còn hiệu lực

33576 000.00.19.H26-211011-0008 210001883/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám mắt

Còn hiệu lực

33577 000.00.19.H26-210927-0002 210001871/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

33578 000.00.17.H13-211014-0001 210000038/PCBMB-CT

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Còn hiệu lực

33579 000.00.19.H26-211012-0005 210001885/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 4 món: Mũ áo liền quần và bao giầy)

Còn hiệu lực

33580 000.00.19.H26-211013-0030 210001886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm chất thử thăm dò tính chất sinh học của vi khuẩn

Còn hiệu lực

33581 000.00.19.H26-211012-0007 210001887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Xe đẩy dụng cụ, thuốc, thiết bị

Còn hiệu lực

33582 000.00.19.H26-211012-0008 210001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Ghế thân nhân

Còn hiệu lực

33583 000.00.19.H26-210924-0003 210001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD nạp điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

33584 000.00.19.H26-211015-0004 210000688/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV QUỐC TẾ NGỌC TRANG

Còn hiệu lực

33585 000.00.19.H26-211008-0007 210001882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VTECH Găng tay kiểm tra Nitrile không bột

Còn hiệu lực

33586 000.00.19.H29-210122-0008 210000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS

Còn hiệu lực

33587 000.00.19.H29-210716-0002 210000775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI

Còn hiệu lực

33588 000.00.19.H29-210810-0015 210000776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống lối trước

Còn hiệu lực

33589 000.00.19.H29-210819-0006 210000777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hộp đựng tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ

Còn hiệu lực

33590 000.00.19.H29-210813-0003 210000778/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

33591 000.00.19.H29-210901-0011 210000244/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG THÁI

Còn hiệu lực

33592 000.00.19.H29-210917-0007 210000779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế chống khuẩn dùng cho người lớn và trẻ em

Còn hiệu lực

33593 000.00.19.H29-210901-0008 210000780/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Kit tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

33594 000.00.19.H29-210812-0001 210000781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống lối chếch bên

Còn hiệu lực

33595 000.00.19.H29-211005-0004 210000782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP CHỈ THÉP

Còn hiệu lực

33596 000.00.19.H29-210928-0016 210000783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu (Viral Transport Medium – VTM)

Còn hiệu lực

33597 000.00.19.H29-210920-0008 210000784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Bộ kit dùng cho tách chiết Axit Nucleic

Còn hiệu lực

33598 000.00.19.H29-210726-0007 210000785/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

33599 000.00.19.H29-210729-0015 210000772/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất xử lý mẫu dùng cho xét nghiệm lao đa kháng thuốc

Còn hiệu lực

33600 000.00.19.H29-210726-0008 210000786/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực