STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
33601 000.00.19.H29-220316-0054 220000900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bộ kit xét nghiệm định lượng chỉ số CRP

Còn hiệu lực

33602 000.00.19.H29-220316-0053 220000899/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bộ kit xét nghiệm định lượng chỉ số HbA1c

Còn hiệu lực

33603 000.00.19.H29-220316-0052 220000898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

33604 000.00.19.H26-220318-0037 220000882/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC Máy hút chân không

Còn hiệu lực

33605 000.00.19.H26-220318-0035 220000805/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

33606 000.00.19.H29-220317-0002 220000479/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HESTIA CARE

Còn hiệu lực

33607 000.00.19.H26-220318-0005 220000989/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG NADO ChloRhexidine

Còn hiệu lực

33608 000.00.19.H26-220319-0010 220000988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN & ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Q-MC NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

33609 000.00.19.H29-220317-0045 220000478/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC TÂY ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

33610 000.00.19.H29-220317-0041 220000477/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC NGÔ GIA

Còn hiệu lực

33611 000.00.19.H29-220317-0011 220000476/PCBMB-HCM

BẢO HỘ LAO ĐỘNG – DỤNG CỤ Y TẾ LỘC

Còn hiệu lực

33612 000.00.19.H29-220317-0005 220000897/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện

Còn hiệu lực

33613 000.00.25.H47-220321-0001 220000050/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC NHÂN ÁI

Còn hiệu lực

33614 000.00.18.H56-220317-0002 220000039/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHONG THÚY

Còn hiệu lực

33615 000.00.19.H29-220317-0035 220000475/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CÔNG NGHỆ CAO HI-PEC

Còn hiệu lực

33616 000.00.17.H09-220315-0001 220000051/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 914

Còn hiệu lực

33617 000.00.16.H60-220318-0007 220000021/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH ĐẬU THỊ HỒNG LINH

Còn hiệu lực

33618 000.00.16.H60-220318-0006 220000020/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ THANH

Còn hiệu lực

33619 000.00.17.H09-220315-0002 220000050/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 971

Còn hiệu lực

33620 000.00.16.H60-220318-0005 220000019/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC TUẤN

Còn hiệu lực

33621 000.00.16.H60-220318-0004 220000018/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC THANH HUYỀN

Còn hiệu lực

33622 000.00.17.H09-220315-0003 220000007/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

33623 000.00.17.H09-220311-0003 220000049/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 532

Còn hiệu lực

33624 000.00.17.H09-220311-0002 220000048/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 496

Còn hiệu lực

33625 000.00.17.H09-220311-0001 220000047/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 578

Còn hiệu lực

33626 000.00.17.H09-220309-0004 220000046/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 935

Còn hiệu lực

33627 000.00.17.H09-220309-0003 220000016/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE DẦU MÙ U

Còn hiệu lực

33628 000.00.19.H29-220317-0016 220000896/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Đầu dò SpO2

Còn hiệu lực

33629 000.00.19.H29-220319-0010 220000895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

33630 000.00.19.H29-220228-0012 220000573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ ống nong và ống banh

Còn hiệu lực

33631 000.00.19.H29-220301-0004 220000894/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ điện cực theo dõi thần kinh

Còn hiệu lực

33632 000.00.16.H23-220317-0002 220000078/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI KIDS S&B SPRAY

Còn hiệu lực

33633 000.00.18.H20-220318-0004 220000004/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO POVIDONE IODINE 10 %

Còn hiệu lực

33634 000.00.04.G18-220321-0003 220001715/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Test enzym kháng kháng sinh

Còn hiệu lực

33635 000.00.19.H29-220315-0031 220000893/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Xông hút dịch không kiểm soát

Còn hiệu lực

33636 000.00.19.H29-220315-0020 220000892/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Xông hút dịch có kiểm soát

Còn hiệu lực

33637 000.00.19.H29-220315-0019 220000891/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống Thông Dạ Dày

Còn hiệu lực

33638 000.00.19.H29-220315-0018 220000890/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống Nuôi Ăn

Còn hiệu lực

33639 000.00.19.H29-220315-0017 220000889/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống thông tiểu hai nhánh cho trẻ em

Còn hiệu lực

33640 000.00.19.H29-220315-0016 220000888/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ông thông tiểu 3 nhánh

Còn hiệu lực

33641 000.00.19.H29-220315-0013 220000887/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống thông tiểu hai nhánh

Còn hiệu lực

33642 000.00.19.H29-220315-0038 220000572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Vớ phòng chống nghẽn mạch máu

Còn hiệu lực

33643 000.00.19.H29-220316-0068 220000886/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống hút dịch đầu tròn

Còn hiệu lực

33644 000.00.18.H20-220317-0001 220000008/PCBMB-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH

Còn hiệu lực

33645 000.00.18.H20-220317-0002 220000003/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế A1 mask N95

Còn hiệu lực

33646 000.00.19.H29-220317-0046 220000885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Kim chọc dò

Còn hiệu lực

33647 000.00.19.H29-220317-0004 220000884/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC BÓNG BÓP GIÚP THỞ UNICARE PVC

Còn hiệu lực

33648 000.00.19.H29-220317-0006 220000883/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY XÔNG MŨI HỌNG UNICARE TCN-02WB

Còn hiệu lực

33649 000.00.19.H29-220317-0009 220000882/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY HÚT DỊCH MEDALLY

Còn hiệu lực

33650 000.00.19.H29-220317-0033 220000474/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA MẠNH PHÚ

Còn hiệu lực

33651 000.00.04.G18-220319-0008 220001714/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi đại tràng

Còn hiệu lực

33652 000.00.19.H29-220317-0032 220000473/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SAGOPHARM

Còn hiệu lực

33653 000.00.04.G18-220319-0007 220001713/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi dạ dày

Còn hiệu lực

33654 000.00.19.H29-220316-0059 220000571/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM Áo choàng cách ly

Còn hiệu lực

33655 000.00.19.H29-220317-0014 220000881/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật Liệu Nhựa In 3D_ In Cầu, Mão Răng

Còn hiệu lực

33656 000.00.19.H29-220317-0022 220000880/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy điều trị phụ khoa bằng laser

Còn hiệu lực

33657 000.00.19.H17-220307-0005 220000141/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THÁI MINH

Còn hiệu lực

33658 000.00.19.H17-220317-0008 220000140/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THANH THANH

Còn hiệu lực

33659 000.00.19.H17-220318-0009 220000017/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TODD VIỆT NAM Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo

Còn hiệu lực

33660 000.00.19.H17-220319-0002 220000139/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

33661 000.00.19.H29-220317-0018 220000570/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO KHẨU TRANG Y TẾ KF94 FAMILEX

Còn hiệu lực

33662 000.00.19.H17-220318-0001 220000026/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Băng thun

Còn hiệu lực

33663 000.00.19.H17-220319-0001 220000016/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ tiêm chích FAV

Còn hiệu lực

33664 000.00.19.H17-220318-0002 220000025/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Trang phục y tế

Còn hiệu lực

33665 000.00.19.H29-220317-0008 220000879/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED DÂY THỞ

Còn hiệu lực

33666 000.00.19.H17-220318-0003 220000024/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Túi nylon

Còn hiệu lực

33667 000.00.19.H29-220317-0010 220000878/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED ĐẦU NỐI CO NỐI CỦA BỘ DÂY THỞ

Còn hiệu lực

33668 000.00.19.H29-220317-0025 220000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH REDO MARKETING VIỆT NAM Chất tẩy tế bào chết

Còn hiệu lực

33669 000.00.19.H29-220318-0039 220000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

33670 000.00.19.H29-220314-0025 220000567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

33671 000.00.19.H29-220317-0024 220000472/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ OKOTO

Còn hiệu lực

33672 000.00.19.H29-220317-0003 220000471/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KIM LĨNH PHÁT

Còn hiệu lực

33673 000.00.04.G18-220320-0005 220001712/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU DÂY DẪN ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

33674 000.00.04.G18-220320-0002 220001711/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

33675 000.00.04.G18-220320-0001 220001710/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ giới hạn mũi khoan

Còn hiệu lực