STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3301 000.00.17.H58-220412-0001 220000030/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1004

Còn hiệu lực

3302 000.00.19.H29-220509-0018 220001538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

3303 000.00.19.H29-220505-0011 220001537/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

3304 000.00.19.H29-220505-0024 220001536/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết tự động

Còn hiệu lực

3305 000.00.19.H29-220505-0029 220001535/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết tự động

Còn hiệu lực

3306 000.00.19.H29-220509-0025 220001534/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

3307 000.00.19.H29-220509-0027 220001533/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim dẫn đồng trục

Còn hiệu lực

3308 000.00.19.H29-220509-0030 220001532/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim dẫn đồng trục

Còn hiệu lực

3309 000.00.19.H29-220509-0031 220001531/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết

Còn hiệu lực

3310 000.00.19.H29-220509-0017 220001530/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết tùy chỉnh kèm Kim đồng trục

Còn hiệu lực

3311 000.00.19.H29-220509-0020 220001529/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na; K; Cl

Còn hiệu lực

3312 000.00.19.H17-220504-0002 220000055/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 DUNG DỊCH XỊT MŨI NGƯỜI LỚN CENPRAY

Còn hiệu lực

3313 000.00.19.H17-220504-0001 220000054/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 DUNG DỊCH XỊT MŨI TRẺ EM CENPRAY

Còn hiệu lực

3314 000.00.19.H29-220509-0023 220001528/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

3315 000.00.19.H29-220509-0026 220001527/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, TCO2

Còn hiệu lực

3316 000.00.19.H29-220509-0028 220001526/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Điện cực xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

3317 000.00.19.H29-220306-0004 220001072/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

3318 000.00.04.G18-220510-0026 220002198/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4

Còn hiệu lực

3319 000.00.04.G18-220510-0025 220002197/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

3320 000.00.04.G18-220510-0024 220002196/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

3321 000.00.04.G18-220510-0023 220002195/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng apolipoprotein B

Còn hiệu lực

3322 000.00.04.G18-220510-0022 220002194/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

3323 000.00.19.H26-220418-0027 220001485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Băng dính y tế

Còn hiệu lực

3324 000.00.19.H26-210525-0009 220001484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật

Còn hiệu lực

3325 000.00.19.H29-220508-0001 220001525/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ hỗ trợ điều trị răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

3326 000.00.12.H19-220506-0005 220000081/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 17

Còn hiệu lực

3327 000.00.12.H19-220506-0004 220000080/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 18

Còn hiệu lực

3328 000.00.19.H29-220505-0017 220001524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Bộ tạo nhiệt khí thở và phụ kiện

Còn hiệu lực

3329 000.00.19.H29-220506-0025 220001071/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TL

Còn hiệu lực

3330 000.00.19.H29-220427-0013 220001523/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Test nhanh hãng TULIP

Còn hiệu lực

3331 000.00.19.H26-220510-0006 220001770/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC HIỀN

Còn hiệu lực

3332 000.00.19.H26-220509-0040 220001483/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Áo choàng phòng dịch TLR

Còn hiệu lực

3333 000.00.19.H29-220504-0031 220001013/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

3334 000.00.17.H62-220510-0001 220000003/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP GREEN HEALTHY Cồn y tế

Còn hiệu lực

3335 000.00.17.H62-220429-0002 220000065/PCBMB-VP

TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

Còn hiệu lực

3336 000.00.19.H26-220510-0002 220001482/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE GEL BÔI NGOÀI DA JAS FILLER MASK

Còn hiệu lực

3337 000.00.19.H26-220509-0004 220001481/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT NGOÀI DA CỐT LINH NAM VIỆT

Còn hiệu lực

3338 000.00.19.H29-220504-0037 220001522/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHAKSHU PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH các loại đầu típ phaco, tay cầm phaco, đầu típ rửa hút và tay cầm rửa hút

Còn hiệu lực

3339 000.00.04.G18-220509-0011 220002193/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgA kháng ß2GP1

Còn hiệu lực

3340 000.00.19.H17-220505-0003 220000238/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

3341 000.00.19.H17-220428-0001 220000237/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC

Còn hiệu lực

3342 000.00.19.H17-220505-0002 220000236/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

3343 000.00.19.H29-220412-0029 220001521/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

3344 000.00.19.H29-220506-0020 220001012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Ngáng miệng

Còn hiệu lực

3345 000.00.19.H29-220428-0030 220001520/PCBB-HCM

CÔNC TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT Phụ kiện trụ phục hình

Còn hiệu lực

3346 000.00.19.H29-220509-0029 220001519/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

3347 000.00.19.H29-220509-0019 220001518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

3348 000.00.19.H29-220406-0051 220001011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Máy chấm tâm mắt tự động

Còn hiệu lực

3349 000.00.19.H29-220506-0016 220001517/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Đầu đốt đĩa đệm cột sống

Còn hiệu lực

3350 000.00.19.H29-220505-0015 220001516/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Hệ thống kiểm soát thân nhiệt Hotdog và phụ kiện

Còn hiệu lực

3351 000.00.19.H29-220426-0005 220001515/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue

Còn hiệu lực

3352 000.00.19.H29-220509-0002 220001514/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Van cầm máu

Còn hiệu lực

3353 19000477/HSCBTV-BYT 220000018/PTVKT-BYT

PHẠM THỊ HƯƠNG

Còn hiệu lực

3354 000.00.19.H29-220506-0017 220001513/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Khoá ba ngã dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

3355 000.00.19.H29-220506-0013 220001512/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

3356 000.00.19.H29-220506-0015 220001511/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Que thử dùng cho máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

3357 000.00.19.H29-220506-0010 220001510/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Bộ dụng cụ mở đường mạch máu

Còn hiệu lực

3358 000.00.19.H29-220504-0034 220001509/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy cắm implant

Còn hiệu lực

3359 000.00.19.H26-220427-0032 220001574/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI DÂY TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

3360 000.00.19.H29-220103-0006 220001010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy soi tai

Còn hiệu lực

3361 000.00.19.H29-220507-0006 220001508/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

3362 000.00.19.H29-220507-0003 220001507/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy kiểm tra thiết bị trợ thính

Còn hiệu lực

3363 000.00.19.H29-220507-0004 220001506/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

3364 000.00.19.H29-220507-0012 220001505/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

3365 000.00.19.H29-220507-0011 220001504/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

3366 000.00.19.H29-220426-0017 220001503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Hệ thống cấy ghép Implant MagiCore

Còn hiệu lực

3367 000.00.19.H29-220426-0009 220001009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

3368 000.00.19.H29-220505-0035 220001070/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 105

Còn hiệu lực

3369 000.00.19.H29-220505-0034 220001069/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 106

Còn hiệu lực

3370 000.00.19.H29-220505-0033 220001068/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 107

Còn hiệu lực

3371 000.00.19.H29-220505-0032 220001067/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 104

Còn hiệu lực

3372 000.00.19.H29-220505-0031 220001066/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 88

Còn hiệu lực

3373 000.00.19.H29-220505-0030 220001065/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 102

Còn hiệu lực

3374 000.00.19.H29-220505-0027 220001064/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 91

Còn hiệu lực

3375 000.00.19.H29-220505-0026 220001063/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 93

Còn hiệu lực