STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
33826 000.00.17.H58-220507-0001 220000037/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TIỀN GIANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TIỀN GIANG SỐ 11

Còn hiệu lực

33827 000.00.17.H58-220425-0001 220000036/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 681

Còn hiệu lực

33828 000.00.17.H58-220420-0003 220000035/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1201

Còn hiệu lực

33829 000.00.17.H58-220420-0002 220000034/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1340

Còn hiệu lực

33830 000.00.17.H58-220420-0001 220000033/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1171

Còn hiệu lực

33831 000.00.17.H58-220412-0003 220000032/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 989

Còn hiệu lực

33832 000.00.17.H58-220412-0002 220000031/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1005

Còn hiệu lực

33833 000.00.17.H58-220412-0001 220000030/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1004

Còn hiệu lực

33834 000.00.19.H29-220509-0018 220001538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

33835 000.00.19.H29-220505-0011 220001537/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

33836 000.00.19.H29-220505-0024 220001536/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết tự động

Còn hiệu lực

33837 000.00.19.H29-220505-0029 220001535/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết tự động

Còn hiệu lực

33838 000.00.19.H29-220509-0025 220001534/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

33839 000.00.19.H29-220509-0027 220001533/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim dẫn đồng trục

Còn hiệu lực

33840 000.00.19.H29-220509-0030 220001532/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim dẫn đồng trục

Còn hiệu lực

33841 000.00.19.H29-220509-0031 220001531/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống kim sinh thiết

Còn hiệu lực

33842 000.00.19.H29-220509-0017 220001530/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Kim sinh thiết tùy chỉnh kèm Kim đồng trục

Còn hiệu lực

33843 000.00.19.H17-220504-0002 220000055/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 DUNG DỊCH XỊT MŨI NGƯỜI LỚN CENPRAY

Còn hiệu lực

33844 000.00.19.H17-220504-0001 220000054/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 DUNG DỊCH XỊT MŨI TRẺ EM CENPRAY

Còn hiệu lực

33845 000.00.19.H29-220306-0004 220001072/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

33846 000.00.04.G18-220510-0026 220002198/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4

Còn hiệu lực

33847 000.00.04.G18-220510-0025 220002197/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

33848 000.00.04.G18-220510-0024 220002196/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

33849 000.00.04.G18-220510-0023 220002195/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng apolipoprotein B

Còn hiệu lực

33850 000.00.04.G18-220510-0022 220002194/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

33851 000.00.19.H26-220418-0027 220001485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Băng dính y tế

Còn hiệu lực

33852 000.00.19.H26-210525-0009 220001484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật

Còn hiệu lực

33853 000.00.19.H29-220508-0001 220001525/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ hỗ trợ điều trị răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

33854 000.00.12.H19-220506-0005 220000081/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 17

Còn hiệu lực

33855 000.00.12.H19-220506-0004 220000080/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 18

Còn hiệu lực

33856 000.00.19.H29-220505-0017 220001524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Bộ tạo nhiệt khí thở và phụ kiện

Còn hiệu lực

33857 000.00.19.H29-220506-0025 220001071/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TL

Còn hiệu lực

33858 000.00.19.H26-220510-0006 220001770/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC HIỀN

Còn hiệu lực

33859 000.00.19.H26-220509-0040 220001483/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Áo choàng phòng dịch TLR

Còn hiệu lực

33860 000.00.19.H29-220504-0031 220001013/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

33861 000.00.17.H62-220510-0001 220000003/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP GREEN HEALTHY Cồn y tế

Còn hiệu lực

33862 000.00.17.H62-220429-0002 220000065/PCBMB-VP

TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

Còn hiệu lực

33863 000.00.19.H26-220510-0002 220001482/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE GEL BÔI NGOÀI DA JAS FILLER MASK

Còn hiệu lực

33864 000.00.19.H26-220509-0004 220001481/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT NGOÀI DA CỐT LINH NAM VIỆT

Còn hiệu lực

33865 000.00.04.G18-220509-0011 220002193/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgA kháng ß2GP1

Còn hiệu lực

33866 000.00.19.H17-220428-0001 220000237/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC

Còn hiệu lực

33867 000.00.19.H29-220412-0029 220001521/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

33868 000.00.19.H29-220506-0020 220001012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Ngáng miệng

Còn hiệu lực

33869 000.00.19.H29-220428-0030 220001520/PCBB-HCM

CÔNC TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT Phụ kiện trụ phục hình

Còn hiệu lực

33870 000.00.19.H29-220509-0029 220001519/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

33871 000.00.19.H29-220509-0019 220001518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

33872 000.00.19.H29-220506-0016 220001517/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Đầu đốt đĩa đệm cột sống

Còn hiệu lực

33873 000.00.19.H29-220505-0015 220001516/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Hệ thống kiểm soát thân nhiệt Hotdog và phụ kiện

Còn hiệu lực

33874 000.00.19.H29-220426-0005 220001515/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue

Còn hiệu lực

33875 000.00.19.H29-220509-0002 220001514/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Van cầm máu

Còn hiệu lực

33876 19000477/HSCBTV-BYT 220000018/PTVKT-BYT

PHẠM THỊ HƯƠNG

Còn hiệu lực

33877 000.00.19.H29-220506-0017 220001513/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Khoá ba ngã dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

33878 000.00.19.H29-220506-0013 220001512/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

33879 000.00.19.H29-220506-0015 220001511/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Que thử dùng cho máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

33880 000.00.19.H29-220506-0010 220001510/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Bộ dụng cụ mở đường mạch máu

Còn hiệu lực

33881 000.00.19.H29-220504-0034 220001509/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy cắm implant

Còn hiệu lực

33882 000.00.19.H26-220427-0032 220001574/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI DÂY TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

33883 000.00.19.H29-220103-0006 220001010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy soi tai

Còn hiệu lực

33884 000.00.19.H29-220507-0006 220001508/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

33885 000.00.19.H29-220507-0003 220001507/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy kiểm tra thiết bị trợ thính

Còn hiệu lực

33886 000.00.19.H29-220507-0004 220001506/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

33887 000.00.19.H29-220507-0012 220001505/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

33888 000.00.19.H29-220507-0011 220001504/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

33889 000.00.19.H29-220426-0017 220001503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Hệ thống cấy ghép Implant MagiCore

Còn hiệu lực

33890 000.00.19.H29-220426-0009 220001009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

33891 000.00.19.H29-220505-0035 220001070/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 105

Còn hiệu lực

33892 000.00.19.H29-220505-0034 220001069/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 106

Còn hiệu lực

33893 000.00.19.H29-220505-0033 220001068/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 107

Còn hiệu lực

33894 000.00.19.H29-220505-0032 220001067/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 104

Còn hiệu lực

33895 000.00.19.H29-220505-0031 220001066/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 88

Còn hiệu lực

33896 000.00.19.H29-220505-0030 220001065/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 102

Còn hiệu lực

33897 000.00.19.H29-220505-0027 220001064/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 91

Còn hiệu lực

33898 000.00.19.H29-220505-0026 220001063/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 93

Còn hiệu lực

33899 000.00.19.H29-220505-0020 220001062/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 99

Còn hiệu lực

33900 000.00.19.H29-220505-0036 220001061/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 82

Còn hiệu lực