STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
33976 000.00.19.H26-210911-0007 210001771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Găng Tay Y Tế

Còn hiệu lực

33977 000.00.19.H26-210831-0018 210001770/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn

Còn hiệu lực

33978 000.00.19.H26-210816-0010 210000114/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASEAN Dung dịch sát khuẩn Povidine Iod

Còn hiệu lực

33979 000.00.19.H26-210924-0008 210001772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

33980 000.00.19.H26-210925-0004 210000624/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

33981 000.00.19.H26-210923-0002 210001773/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

33982 000.00.19.H26-210923-0003 210001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

33983 000.00.19.H26-210817-0017 210000625/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAUMMA

Còn hiệu lực

33984 000.00.19.H26-210927-0029 210001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

33985 000.00.19.H26-210927-0009 210000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÂN SƠN

Còn hiệu lực

33986 000.00.19.H26-210927-0028 210001777/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Ống môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

33987 000.00.19.H26-210929-0001 210000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN

Còn hiệu lực

33988 000.00.19.H26-210929-0010 210001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Xịt muối biển

Còn hiệu lực

33989 000.00.19.H26-210929-0002 210000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANALMEC

Còn hiệu lực

33990 000.00.19.H26-210719-0014 210000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

33991 000.00.19.H26-210820-0012 210001779/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng bộ điện giải

Còn hiệu lực

33992 000.00.19.H26-210820-0015 210001780/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

33993 000.00.19.H26-210820-0016 210001781/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

33994 000.00.19.H26-210820-0017 210001782/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

33995 000.00.19.H26-210820-0019 210001783/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

33996 000.00.19.H26-210924-0001 210000623/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN

Còn hiệu lực

33997 000.00.19.H26-210930-0015 210001789/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ

Còn hiệu lực

33998 000.00.19.H26-210930-0016 210001788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa

Còn hiệu lực

33999 000.00.19.H26-210930-0017 210000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LDMED

Còn hiệu lực

34000 000.00.19.H26-210820-0023 210001785/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

34001 000.00.19.H26-210820-0022 210001784/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

34002 000.00.19.H26-210927-0024 210001786/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đệm chống loét

Còn hiệu lực

34003 000.00.19.H26-210929-0007 210000629/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

34004 000.00.19.H26-210728-0014 210001787/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị kết nối ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

34005 000.00.19.H26-210930-0018 210000630/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ THÁI ANH DŨNG

Còn hiệu lực

34006 000.00.19.H26-210930-0009 210000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG NGHIỆP HBMC QUỐC TẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

34007 000.00.19.H26-211001-0002 210001790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu côn

Còn hiệu lực

34008 000.00.19.H26-211001-0006 210000632/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

34009 000.00.19.H26-211001-0013 210000633/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

34010 000.00.19.H26-211002-0001 210000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

34011 000.00.19.H26-211008-0012 210000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Còn hiệu lực

34012 000.00.19.H29-210924-0023 210000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

34013 000.00.19.H29-210914-0002 210000749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

34014 000.00.19.H29-211004-0007 210000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUỲNH LẠC

Còn hiệu lực

34015 000.00.19.H29-210914-0003 210000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIAN WELLNESS

Còn hiệu lực

34016 000.00.19.H29-210914-0001 210000750/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

34017 000.00.19.H29-210909-0004 210000751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI NGUYÊN LÂM Dung dịch nước muối điện phân SteriPlant

Còn hiệu lực

34018 000.00.19.H29-211005-0001 210000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ 3T

Còn hiệu lực

34019 000.00.16.H05-211006-0001 210000087/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO KHẨU TRANG Y TẾ YT DENTALPRO

Còn hiệu lực

34020 000.00.16.H05-211008-0001 210000088/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ KHẨU TRANG Y TẾ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

34021 000.00.10.H31-210927-0001 210000016/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34022 000.00.19.H26-211004-0003 210000616/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

34023 000.00.19.H26-210917-0006 210000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SME

Còn hiệu lực

34024 000.00.19.H26-210922-0014 210000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN KASSEL

Còn hiệu lực

34025 000.00.19.H26-210921-0012 210000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay, ống, hộp, bát đựng dụng cụ, dung dịch, vật phẩm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

34026 000.00.19.H26-210928-0001 210001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GMP ĐỨC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34027 000.00.19.H26-210927-0018 210001765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

34028 000.00.19.H26-210927-0012 210001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Đèn đọc phim Led

Còn hiệu lực

34029 000.00.19.H26-210927-0016 210001767/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

34030 000.00.19.H26-210929-0015 210001768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Hệ thống (thiết bị) rửa tay vô trùng; Tủ bảo quản thiết bị và dụng cụ

Còn hiệu lực

34031 000.00.19.H26-210929-0004 210000620/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÚ

Còn hiệu lực

34032 000.00.16.H11-210921-0004 210000013/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 305

Còn hiệu lực

34033 000.00.16.H11-210921-0003 210000014/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 258

Còn hiệu lực

34034 000.00.16.H11-210921-0002 210000015/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 221

Còn hiệu lực

34035 000.00.16.H11-210921-0001 210000016/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 79

Còn hiệu lực

34036 000.00.16.H11-210924-0001 210000012/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 207

Còn hiệu lực

34037 000.00.16.H11-210924-0002 210000011/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 270

Còn hiệu lực

34038 000.00.12.H19-211011-0004 210000038/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 10

Còn hiệu lực

34039 000.00.12.H19-211010-0001 210000040/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 8

Còn hiệu lực

34040 000.00.12.H19-211010-0002 210000041/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 2

Còn hiệu lực

34041 000.00.12.H19-211010-0003 210000042/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 3

Còn hiệu lực

34042 000.00.12.H19-211010-0004 210000043/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 4

Còn hiệu lực

34043 000.00.12.H19-211011-0001 210000044/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 6

Còn hiệu lực

34044 000.00.12.H19-211011-0002 210000045/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 9

Còn hiệu lực

34045 000.00.12.H19-211008-0012 210000039/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NB

Còn hiệu lực

34046 000.00.12.H19-211011-0003 210000046/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 11

Còn hiệu lực

34047 000.00.17.H39-210922-0001 210000007/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 137

Còn hiệu lực

34048 000.00.17.H39-210922-0002 210000008/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 194

Còn hiệu lực

34049 000.00.17.H39-210923-0002 210000032/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Bộ kit test Covid - 19

Còn hiệu lực

34050 000.00.17.H39-210927-0001 210000033/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Safefit COVID-19 Ag Test

Còn hiệu lực