STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34126 000.00.19.H26-220504-0026 220001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Phòng đo thính lực

Còn hiệu lực

34127 000.00.19.H26-220504-0025 220001439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Buồng đo thính lực

Còn hiệu lực

34128 000.00.19.H26-220504-0050 220001438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bồn rửa tay

Còn hiệu lực

34129 000.00.19.H26-220504-0048 220001437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá để ống nghiệm

Còn hiệu lực

34130 000.00.19.H26-220504-0046 220001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cọc truyền (di động)

Còn hiệu lực

34131 000.00.19.H26-220504-0045 220001435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Hộp đầu giường y tế

Còn hiệu lực

34132 000.00.19.H26-220504-0039 220001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn ăn di động

Còn hiệu lực

34133 000.00.19.H26-220504-0043 220001433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá tiếp nhận vật

Còn hiệu lực

34134 000.00.19.H26-220504-0041 220001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ thuốc cấp cứu

Còn hiệu lực

34135 000.00.04.G18-220505-0015 220002172/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp (anti-TPO)

Còn hiệu lực

34136 000.00.04.G18-220505-0014 220002171/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng NGAL trong nước tiểu

Còn hiệu lực

34137 000.00.19.H15-220504-0002 220000046/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

34138 000.00.19.H15-220504-0001 220000045/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

34139 000.00.04.G18-220505-0013 220002170/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Holotranscobalamin (chất đánh dấu cho sự thiếu hụt vitamin B12)

Còn hiệu lực

34140 000.00.16.H46-220422-0001 220000064/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 664

Còn hiệu lực

34141 000.00.16.H46-220421-0001 220000001/PCBA-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN Khẩu trang y tế Orchid

Còn hiệu lực

34142 000.00.19.H29-220425-0020 220001475/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

34143 000.00.19.H29-220428-0025 220001474/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY THỞ

Còn hiệu lực

34144 000.00.19.H29-220428-0024 220001473/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY GÂY MÊ

Còn hiệu lực

34145 000.00.19.H29-220428-0015 220001472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN SÁP CẦM MÁU XƯƠNG

Còn hiệu lực

34146 000.00.19.H29-220503-0006 220000988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn tai mũi họng

Còn hiệu lực

34147 000.00.19.H29-220503-0004 220000987/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn phẫu thuật sản

Còn hiệu lực

34148 000.00.04.G18-220505-0012 220002169/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen II

Còn hiệu lực

34149 000.00.04.G18-220505-0011 220002168/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng pepsinogen I

Còn hiệu lực

34150 000.00.19.H26-220504-0052 220001500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

34151 000.00.04.G18-220505-0008 220002167/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

34152 000.00.04.G18-220505-0007 220002166/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng tổng khả năng gắn kết với hormone tuyến giáp Thyroxine (T4)

Còn hiệu lực

34153 000.00.04.G18-220505-0006 220002165/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

34154 000.00.04.G18-220505-0005 220002164/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12

Còn hiệu lực

34155 000.00.04.G18-220505-0004 220002163/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

34156 000.00.10.H55-220427-0001 220000187/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRANG MINH

Còn hiệu lực

34157 000.00.04.G18-220505-0003 220002162/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính chất hướng sinh dục màng đệm người beta (β‑hCG)

Còn hiệu lực

34158 000.00.04.G18-220505-0002 220002161/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitotin (PCT)

Còn hiệu lực

34159 000.00.19.H26-210412-0002 220001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Camera phụ trợ dùng cho máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

34160 000.00.19.H26-220504-0011 220001430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

34161 000.00.19.H26-220504-0010 220001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

34162 000.00.19.H26-220504-0038 220001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

34163 000.00.19.H26-220504-0037 220001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

34164 000.00.19.H26-220504-0015 220001426/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM Xịt sâu răng

Còn hiệu lực

34165 000.00.19.H26-220504-0021 220001425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34166 000.00.19.H26-220504-0019 220001424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34167 000.00.19.H29-220428-0008 220001471/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY TẠO OXY MEDALLY

Còn hiệu lực

34168 000.00.09.H61-220504-0001 220000030/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1019

Còn hiệu lực

34169 000.00.09.H61-220427-0001 220000029/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 670

Còn hiệu lực

34170 000.00.09.H61-220413-0001 220000028/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1109

Còn hiệu lực

34171 000.00.09.H61-220412-0001 220000027/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1153

Còn hiệu lực

34172 000.00.09.H61-220408-0005 220000026/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1143

Còn hiệu lực

34173 000.00.09.H61-220408-0004 220000025/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1140

Còn hiệu lực

34174 000.00.09.H61-220408-0003 220000024/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1083

Còn hiệu lực

34175 000.00.09.H61-220408-0002 220000023/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1162

Còn hiệu lực

34176 000.00.19.H29-220503-0001 220001470/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

34177 000.00.31.H36-220413-0002 220000124/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1411

Còn hiệu lực

34178 000.00.31.H36-220418-0002 220000123/PCBMB-LĐ

: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1314

Còn hiệu lực

34179 000.00.31.H36-220427-0001 220000122/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT Y TẾ CÁC TỈNH YB

Còn hiệu lực

34180 000.00.16.H33-220504-0002 220000031/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ NGÔI

Còn hiệu lực

34181 000.00.16.H33-220504-0001 220000030/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ TÚ

Còn hiệu lực

34182 000.00.22.H44-220503-0001 220000083/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 147-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

34183 000.00.22.H44-220503-0002 220000082/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ

Còn hiệu lực

34184 000.00.07.H27-220428-0001 220000061/PCBMB-HT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN ANH

Còn hiệu lực

34185 000.00.19.H26-220422-0034 220001499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy châm cứu

Còn hiệu lực

34186 000.00.19.H26-220504-0032 220001423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

34187 000.00.19.H26-220504-0031 220001422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Máy ly tâm

Còn hiệu lực

34188 000.00.19.H29-220412-0038 220001469/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG MASK (MẶT NẠ) GÂY MÊ

Còn hiệu lực

34189 000.00.19.H29-220425-0015 220001468/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG MẶT NẠ (MASK) THANH QUẢN

Còn hiệu lực

34190 000.00.19.H29-220413-0040 220001467/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG CO NỐI BỘ DÂY TIM PHỔI NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

34191 000.00.19.H29-220414-0047 220001466/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy Holter theo dõi điện tim 1-14 ngày và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

34192 000.00.19.H29-220429-0027 220000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống giảm áp cột sống

Còn hiệu lực

34193 000.00.19.H29-220429-0023 220000984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG NƯỚC RỬA DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

34194 000.00.19.H26-220429-0044 220001421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

34195 000.00.19.H26-220504-0028 220001731/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN E - NHÀ THUỐC SỐ 3

Còn hiệu lực

34196 000.00.19.H26-220429-0008 220001730/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN E - NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

34197 000.00.19.H26-220503-0012 220001420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM Áo choàng phòng chống dịch, bao giầy, găng tay, khẩu trang, tấm che mặt

Còn hiệu lực

34198 000.00.19.H26-220504-0006 220001498/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

34199 000.00.19.H29-220429-0018 220001465/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Bộ cạo vôi răng (gắn trên ghế chữa răng nha khoa)

Còn hiệu lực

34200 000.00.19.H29-220405-0040 220001464/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ dẫn hướng bắt vít

Còn hiệu lực