STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34351 000.00.19.H26-211217-0006 210002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGỌC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34352 000.00.19.H26-211217-0010 210002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

34353 000.00.19.H26-211217-0014 210002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Bộ ống môi trường vận chuyển virut

Còn hiệu lực

34354 000.00.19.H26-211217-0032 210002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Đèn mổ treo trần; Đèn mổ di động; Đèn mổ treo trần, di động kèm camera

Còn hiệu lực

34355 000.00.19.H26-211217-0016 210002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL XỊT MŨI THIÊN NAM

Còn hiệu lực

34356 000.00.19.H26-211216-0019 210002220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MONALISA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

34357 000.00.19.H26-211217-0030 210000767/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

34358 000.00.19.H26-211209-0055 210000766/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

34359 000.00.19.H26-211213-0023 210000138/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂM AN PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34360 000.00.19.H26-211011-0001 210002196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CITECHI DUNG DỊCH KIỀM SAIW DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

34361 000.00.19.H26-211209-0034 210000771/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHÊ CAO THỦ ĐÔ

Còn hiệu lực

34362 000.00.19.H26-211208-0023 210002212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEOTIS VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

34363 000.00.19.H26-211217-0020 210002202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG Viên xông hương tràm

Còn hiệu lực

34364 000.00.19.H26-211217-0019 210002199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

34365 000.00.25.H47-211201-0001 210000005/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 368

Còn hiệu lực

34366 000.00.25.H47-211201-0002 210000006/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 299

Còn hiệu lực

34367 000.00.25.H47-211203-0001 210000007/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 398

Còn hiệu lực

34368 000.00.25.H47-211203-0002 210000008/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 426

Còn hiệu lực

34369 000.00.25.H47-211203-0003 210000009/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 275

Còn hiệu lực

34370 000.00.19.H17-211217-0001 210000050/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SUN MED

Còn hiệu lực

34371 000.00.17.H54-211215-0001 210000035/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

34372 000.00.17.H09-211214-0003 210000128/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

34373 000.00.17.H09-211214-0004 210000129/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương trầu không

Còn hiệu lực

34374 000.00.17.H09-211214-0005 210000130/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương bạc hà

Còn hiệu lực

34375 000.00.17.H09-211214-0006 210000131/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương chanh

Còn hiệu lực

34376 000.00.17.H09-211103-0001 210000127/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

34377 000.00.17.H09-211203-0002 210000092/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

34378 000.00.17.H09-211211-0001 210000093/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 43 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34379 000.00.17.H09-211211-0002 210000094/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 44 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34380 000.00.17.H09-211211-0003 210000095/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 63 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34381 000.00.17.H09-211211-0004 210000096/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG LY, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 65 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34382 000.00.17.H09-211211-0005 210000097/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 121 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34383 000.00.17.H09-211211-0006 210000098/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 238 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34384 000.00.17.H09-211211-0007 210000099/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 424 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34385 000.00.17.H09-211211-0008 210000100/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 535 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34386 000.00.17.H09-211211-0009 210000102/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 536 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34387 000.00.17.H09-211211-0010 210000103/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 561 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34388 000.00.17.H09-211214-0001 210000105/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

34389 000.00.31.H36-211222-0001 210000026/PCBMB-LĐ

NHÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AN KHANG

Còn hiệu lực

34390 000.00.31.H36-211220-0002 210000025/PCBMB-LĐ

TƯỜNG AN

Còn hiệu lực

34391 000.00.19.H17-211123-0002 210000048/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH K - LAND OPTIC

Còn hiệu lực

34392 000.00.19.H17-211221-0001 210000007/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ GIA THỊNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

34393 000.00.19.H17-211210-0002 210000049/PCBMB-ĐNa

CỬA HÀNG Y TẾ BÁCH KHOA

Còn hiệu lực

34394 000.00.19.H26-211216-0005 210000772/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Còn hiệu lực

34395 000.00.19.H26-211118-0007 210000139/PCBSX-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ quần áo phòng, chống dịch, bao bọc giày, mũ trùm đầu

Còn hiệu lực

34396 000.00.19.H26-211118-0015 210002213/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

34397 000.00.19.H26-211217-0027 210002221/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DR KÌNH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

34398 000.00.16.H23-211221-0001 210000137/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Viên xông

Còn hiệu lực

34399 000.00.16.H23-211221-0002 210000138/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

34400 000.00.16.H46-211214-0001 210000011/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 414

Còn hiệu lực

34401 000.00.16.H46-211209-0001 210000012/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 220

Còn hiệu lực

34402 000.00.24.H49-211220-0005 210000069/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THỦY TOÀN

Còn hiệu lực

34403 000.00.24.H49-211220-0007 210000070/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH Y

Còn hiệu lực

34404 000.00.24.H49-211220-0008 210000071/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC VƯƠNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

34405 000.00.24.H49-211220-0009 210000072/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

34406 000.00.24.H49-211220-0010 210000073/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGỌC HÀ

Còn hiệu lực

34407 000.00.24.H49-211220-0011 210000074/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DN LÊ THÚY - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

34408 000.00.24.H49-211220-0012 210000075/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH HIỀN

Còn hiệu lực

34409 000.00.24.H49-211220-0013 210000076/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC CAO THẮNG

Còn hiệu lực

34410 000.00.24.H49-211221-0002 210000077/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DN SỐ 19 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẠCH ĐẰNG

Còn hiệu lực

34411 000.00.24.H49-211221-0003 210000078/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BẢO NHI

Còn hiệu lực

34412 000.00.24.H49-211221-0004 210000079/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HOA SEN

Còn hiệu lực

34413 000.00.24.H49-211217-0001 210000080/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THÚY CHINH 1

Còn hiệu lực

34414 000.00.04.G18-211214-0018 210267GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

34415 000.00.04.G18-211208-0002 210266GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

34416 000.00.04.G18-211206-0002 210265GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

34417 000.00.19.H29-211106-0012 210000419/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ N.H.B

Còn hiệu lực

34418 000.00.19.H29-211104-0001 210000420/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NGÂN YÊN

Còn hiệu lực

34419 000.00.19.H29-211112-0019 210000421/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN

Còn hiệu lực

34420 000.00.19.H29-211116-0001 210000422/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN

Còn hiệu lực

34421 000.00.19.H29-211005-0009 210001041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

34422 000.00.19.H29-211006-0005 210001042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

34423 000.00.19.H29-211006-0006 210001043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

34424 000.00.19.H29-211218-0005 210000423/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ PHÚ THỊNH

Còn hiệu lực

34425 000.00.17.H08-211122-0001 210000013/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM GIÁ ĐỠ HỆ THỐNG BƠM TIÊM TRUYỀN

Còn hiệu lực