STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34576 000.00.19.H26-210910-0002 210001571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Giường tập PHCN (Bàn tập PHCN)

Còn hiệu lực

34577 000.00.19.H26-210910-0003 210001572/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Giường xiên quay/ Giường tập đứng

Còn hiệu lực

34578 000.00.19.H26-210910-0004 210001573/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Ghế tập cơ tứ đầu đùi/ Ghế tập khớp gối

Còn hiệu lực

34579 000.00.24.H49-210910-0001 210000003/PCBSX-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch vệ sinh tai, mũi, miệng, họng

Còn hiệu lực

34580 000.00.22.H44-210913-0001 210000003/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH QUÂN

Còn hiệu lực

34581 000.00.19.H26-210914-0009 210000555/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Còn hiệu lực

34582 000.00.16.H46-210914-0003 210000002/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

34583 000.00.16.H11-210909-0001 210000009/PCBA-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Cồn 70o

Còn hiệu lực

34584 000.00.19.H29-210818-0004 210000168/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HOÀNG THẢO

Còn hiệu lực

34585 000.00.19.H29-210817-0021 210000646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY Túi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

34586 000.00.19.H29-210816-0003 210000169/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ M-KING

Còn hiệu lực

34587 000.00.19.H29-210416-0004 210000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép)

Còn hiệu lực

34588 000.00.19.H29-210813-0008 210000170/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

Còn hiệu lực

34589 000.00.07.H27-210906-0001 210000006/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên ngậm

Còn hiệu lực

34590 000.00.07.H27-210826-0001 210000007/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Kem bôi

Còn hiệu lực

34591 000.00.31.H36-210908-0001 210000009/PCBMB-LĐ

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

34592 000.00.31.H36-210912-0001 210000010/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG SAI GÒN TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

34593 000.00.19.H15-210914-0001 210000007/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂN THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

34594 000.00.12.H19-210915-0001 210000029/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG

Còn hiệu lực

34595 000.00.24.H49-210906-0001 210000014/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN SƠN HÀ Disposable medical respirator (Khẩu trang y tế dùng một lần)

Còn hiệu lực

34596 000.00.18.H24-210816-0001 210000010/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀ BÌNH

Còn hiệu lực

34597 000.00.18.H24-210830-0001 210000012/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC LONG HẢI

Còn hiệu lực

34598 000.00.18.H24-210818-0001 210000011/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

34599 000.00.19.H26-210825-0007 210001551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Băng chườm ấm mắt Eyegiene System

Còn hiệu lực

34600 000.00.19.H26-210903-0009 210001552/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Còn hiệu lực

34601 000.00.19.H26-210903-0010 210001553/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VI RÚT

Còn hiệu lực

34602 000.00.19.H26-210824-0007 210000541/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ HANAPHAR

Còn hiệu lực

34603 000.00.19.H26-210901-0019 210001554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

34604 000.00.19.H26-210906-0001 210001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

34605 000.00.19.H26-210910-0007 210001556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống vận chuyển và môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

34606 000.00.19.H26-210910-0008 210001557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

34607 000.00.19.H26-210913-0007 210000542/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH

Còn hiệu lực

34608 000.00.19.H26-210909-0001 210000543/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

34609 000.00.19.H26-210909-0013 210001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

34610 000.00.19.H29-210629-0003 210000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Còn hiệu lực

34611 000.00.19.H29-210708-0004 210000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Họ dụng cụ trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

34612 000.00.19.H29-210705-0012 210000167/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HƯNG

Còn hiệu lực

34613 000.00.16.H25-210815-0001 210000006/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASECO

Còn hiệu lực

34614 000.00.16.H25-210910-0001 210000009/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH HÀ NAM- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Nước súc miệng/họng

Còn hiệu lực

34615 000.00.17.H08-210811-0001 210000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Tây Sơn Tam Kiệt Spray

Còn hiệu lực

34616 000.00.17.H08-210903-0001 210000003/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SINH PHÚC

Còn hiệu lực

34617 000.00.17.H09-210907-0015 210000015/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUỐC ANH

Còn hiệu lực

34618 000.00.17.H09-210910-0001 210000022/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS Khẩu trang nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

34619 000.00.17.H09-210908-0001 210000016/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

34620 000.00.10.H37-210908-0001 210000007/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

34621 000.00.10.H37-210909-0001 210000008/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÍCH HẢI THANH THIÊN Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

34622 000.00.16.H23-210901-0002 210000071/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

34623 000.00.16.H23-210911-0001 210000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khâủ trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

34624 000.00.16.H23-210911-0002 210000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khẩu trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

34625 000.00.17.H54-210913-0001 210000007/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THK

Còn hiệu lực

34626 000.00.19.H29-210622-0008 210000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu (Viral Transport Medium – VTM)

Còn hiệu lực

34627 000.00.19.H29-210909-0002 210000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THEODORA

Còn hiệu lực

34628 000.00.19.H29-210909-0007 210000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

34629 000.00.19.H26-210823-0017 210000536/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34630 000.00.19.H26-210823-0009 210001518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

34631 000.00.19.H26-210820-0011 210001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

34632 000.00.19.H26-210813-0012 210000537/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG

Còn hiệu lực

34633 000.00.19.H26-210827-0002 210001519/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

34634 000.00.19.H26-210827-0001 210001520/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ M95

Còn hiệu lực

34635 000.00.19.H26-210825-0020 210001521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Tủ sấy y tế đa chức năng

Còn hiệu lực

34636 000.00.19.H26-210826-0008 210001522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

34637 000.00.19.H26-210827-0009 210001523/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS XỊT THƠM MIỆNG BẢO NHA

Còn hiệu lực

34638 000.00.19.H26-210827-0010 210001524/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS AN XOANG VƯƠNG

Còn hiệu lực

34639 000.00.19.H26-210827-0021 210001525/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh tai

Còn hiệu lực

34640 000.00.19.H26-210830-0009 210001526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34641 000.00.19.H26-210830-0008 210001527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

34642 000.00.19.H26-210830-0010 210001528/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

34643 000.00.19.H26-210828-0003 210001529/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Giường Y Tế

Còn hiệu lực

34644 000.00.19.H26-210830-0042 210000538/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34645 000.00.19.H26-210830-0037 210001530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM HANMI VIỆT HÀN XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

34646 000.00.19.H26-210904-0004 210001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT KHOÁNG BIỂN

Còn hiệu lực

34647 000.00.19.H26-210908-0003 210001533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

34648 000.00.19.H26-210826-0004 210001534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

34649 000.00.19.H26-210903-0004 210001535/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VIRÚT DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

34650 000.00.19.H26-210901-0018 210001536/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực