STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34651 000.00.04.G18-220429-0028 220002151/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid phosphatase

Còn hiệu lực

34652 000.00.04.G18-220429-0027 220002150/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

34653 000.00.04.G18-220429-0026 220002149/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

34654 000.00.04.G18-220429-0025 220002148/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

34655 000.00.04.G18-220429-0024 220002147/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

34656 000.00.04.G18-220429-0023 220002146/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

34657 000.00.04.G18-220428-0022 220002145/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

34658 000.00.04.G18-220429-0018 220002144/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Khóa dòng 3 chiều

Còn hiệu lực

34659 000.00.04.G18-220429-0020 220002143/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

34660 000.00.04.G18-211229-0016 220002142/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kéo cắt vòng thắt

Còn hiệu lực

34661 000.00.16.H22-220403-0001 220000026/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

34662 000.00.04.G18-220106-0039 220002141/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: ALT, AST

Còn hiệu lực

34663 000.00.04.G18-220428-0016 220002140/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dây Gummetal

Còn hiệu lực

34664 000.00.19.H26-220315-0010 220001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

34665 000.00.19.H26-220315-0011 220001491/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

34666 000.00.19.H26-220315-0015 220001490/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb)

Còn hiệu lực

34667 000.00.19.H26-220401-0032 220001727/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MADO

Còn hiệu lực

34668 000.00.19.H26-220428-0014 220001489/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Tủ lạnh ngân hàng máu

Còn hiệu lực

34669 000.00.12.H19-220426-0002 220000037/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn/ Bộ khăn trải phẫu thuật các chuyên khoa

Còn hiệu lực

34670 000.00.12.H19-220426-0001 220000036/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Áo phẫu thuật ̣̣(áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch)

Còn hiệu lực

34671 000.00.19.H26-220426-0024 220001726/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LY

Còn hiệu lực

34672 000.00.19.H26-220419-0049 220001488/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

34673 000.00.19.H26-220427-0033 220001487/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

34674 000.00.19.H26-220426-0040 220001486/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Mũi phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

34675 000.00.19.H26-220421-0052 220001485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34676 000.00.19.H26-220421-0051 220001484/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34677 000.00.19.H26-220426-0031 220001725/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

34678 000.00.19.H26-220423-0003 220001483/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

34679 000.00.19.H26-220426-0028 220001482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

34680 000.00.19.H26-220426-0018 220001481/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

34681 000.00.19.H26-220427-0001 220001419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO GEN VIÊM MŨI, XOANG & HỌNG

Còn hiệu lực

34682 000.00.19.H26-220427-0007 220001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

34683 000.00.19.H26-220427-0006 220001417/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GIÁC HOLDING Dung dịch dùng ngoài Nguyên Giác

Còn hiệu lực

34684 000.00.19.H26-220418-0041 220001480/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực

34685 000.00.19.H26-220426-0021 220001479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Kim và dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực

34686 000.00.19.H26-220427-0011 220001478/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẠNH HÙNG Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

34687 000.00.19.H26-220413-0014 220001724/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LONG GIANG

Còn hiệu lực

34688 000.00.19.H26-220427-0027 220001723/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BÌNH AN

Còn hiệu lực

34689 000.00.19.H26-220427-0028 220001722/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

34690 000.00.19.H26-220427-0029 220001721/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẤT LONG 6

Còn hiệu lực

34691 000.00.19.H26-220427-0035 220001720/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34692 000.00.19.H26-220422-0005 220000069/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

34693 000.00.19.H26-220427-0010 220001477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do

Còn hiệu lực

34694 000.00.19.H26-220426-0016 220001476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp

Còn hiệu lực

34695 000.00.19.H26-220426-0012 220001475/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực

34696 000.00.19.H26-220421-0054 220001474/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

34697 000.00.19.H26-220427-0012 220001473/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do

Còn hiệu lực

34698 000.00.19.H26-220426-0014 220001472/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng NES

Còn hiệu lực

34699 000.00.19.H26-220426-0034 220001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ đặt nội khí quản, soi thanh quản

Còn hiệu lực

34700 000.00.19.H26-220426-0035 220001415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ hỗ trợ thăm khám

Còn hiệu lực

34701 000.00.19.H26-220426-0036 220001414/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Còn hiệu lực

34702 000.00.19.H26-220426-0039 220001413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ khay lưới đựng dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

34703 000.00.19.H26-220426-0038 220001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Còn hiệu lực

34704 000.00.19.H26-220426-0037 220001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật ngực

Còn hiệu lực

34705 000.00.19.H26-220427-0016 220001471/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

34706 000.00.19.H15-211230-0001 220000042/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGỌC HUY

Còn hiệu lực

34707 000.00.19.H26-220422-0023 220001719/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HEALTHY CARE DALIPHAR

Còn hiệu lực

34708 000.00.19.H26-220422-0030 220001409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

34709 000.00.19.H26-220425-0009 220001470/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC BỘ DÂY CHỈNH NHA VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

34710 000.00.19.H26-220422-0037 220001469/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH Bộ dẫn lưu ống thận qua da

Còn hiệu lực

34711 000.00.19.H26-220425-0012 220001468/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

34712 000.00.19.H26-220422-0036 220001467/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH RỌ BẮT SỎI

Còn hiệu lực

34713 000.00.19.H26-220425-0011 220001466/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử đo trán

Còn hiệu lực

34714 000.00.19.H26-220425-0047 220001718/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34715 000.00.19.H26-220425-0037 220001717/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG PHARMACY

Còn hiệu lực

34716 000.00.19.H26-220422-0020 220001465/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

34717 000.00.19.H26-220421-0021 220001408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch làm sạch các điện cực điện giải

Còn hiệu lực

34718 000.00.19.H26-220421-0020 220001407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa điện cực cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34719 000.00.19.H26-220421-0019 220001406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34720 000.00.19.H26-220421-0018 220001405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa điện cực Natri

Còn hiệu lực

34721 000.00.19.H26-220425-0045 220001716/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI TH

Còn hiệu lực

34722 000.00.19.H26-220425-0040 220001464/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Máy siêu âm

Còn hiệu lực

34723 000.00.19.H26-220425-0042 220001463/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Que thử thai HCG Pregnancy Test

Còn hiệu lực

34724 000.00.19.H26-220423-0006 220001715/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT LIỆU NHA KHOA KIM SINH

Còn hiệu lực

34725 000.00.19.H26-220425-0024 220001462/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm nhanh bán định lượng Calprotectin

Còn hiệu lực