STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34726 000.00.04.G18-220429-0008 220002157/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine

Còn hiệu lực

34727 000.00.04.G18-220429-0010 220002156/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Morphine

Còn hiệu lực

34728 000.00.19.H29-211209-0010 220000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Thiết bị lấy dấu dùng trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

34729 000.00.04.G18-220502-0002 220002155/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

34730 000.00.04.G18-220502-0001 220002154/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine

Còn hiệu lực

34731 000.00.16.H05-220429-0001 220000065/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HUY THẮNG Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

34732 000.00.18.H56-220425-0001 220000105/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUYỀN HUÊ

Còn hiệu lực

34733 000.00.18.H56-220426-0001 220000104/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÁ THƯỚC

Còn hiệu lực

34734 000.00.18.H56-220426-0002 220000103/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

Còn hiệu lực

34735 000.00.18.H56-220422-0004 220000102/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

34736 000.00.18.H56-220422-0002 220000101/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC AN THỊNH

Còn hiệu lực

34737 000.00.04.G18-220429-0030 220002153/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Máy Cấy Ghép và Phẫu Thuật Nha Khoa

Còn hiệu lực

34738 000.00.04.G18-220429-0029 220002152/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL)

Còn hiệu lực

34739 000.00.04.G18-220429-0028 220002151/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid phosphatase

Còn hiệu lực

34740 000.00.04.G18-220429-0027 220002150/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

34741 000.00.04.G18-220429-0026 220002149/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

34742 000.00.04.G18-220429-0025 220002148/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

34743 000.00.04.G18-220429-0024 220002147/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

34744 000.00.04.G18-220429-0023 220002146/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

34745 000.00.04.G18-220428-0022 220002145/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

34746 000.00.04.G18-220429-0018 220002144/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Khóa dòng 3 chiều

Còn hiệu lực

34747 000.00.04.G18-220429-0020 220002143/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

34748 000.00.04.G18-211229-0016 220002142/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kéo cắt vòng thắt

Còn hiệu lực

34749 000.00.16.H22-220403-0001 220000026/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

34750 000.00.04.G18-220106-0039 220002141/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: ALT, AST

Còn hiệu lực

34751 000.00.04.G18-220428-0016 220002140/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dây Gummetal

Còn hiệu lực

34752 000.00.19.H26-220315-0010 220001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

34753 000.00.19.H26-220315-0011 220001491/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

34754 000.00.19.H26-220315-0015 220001490/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb)

Còn hiệu lực

34755 000.00.19.H26-220401-0032 220001727/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MADO

Còn hiệu lực

34756 000.00.19.H26-220428-0014 220001489/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Tủ lạnh ngân hàng máu

Còn hiệu lực

34757 000.00.12.H19-220426-0002 220000037/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn/ Bộ khăn trải phẫu thuật các chuyên khoa

Còn hiệu lực

34758 000.00.12.H19-220426-0001 220000036/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Áo phẫu thuật ̣̣(áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch)

Còn hiệu lực

34759 000.00.19.H26-220426-0024 220001726/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LY

Còn hiệu lực

34760 000.00.19.H26-220419-0049 220001488/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

34761 000.00.19.H26-220427-0033 220001487/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

34762 000.00.19.H26-220426-0040 220001486/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Mũi phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

34763 000.00.19.H26-220421-0052 220001485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34764 000.00.19.H26-220421-0051 220001484/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

34765 000.00.19.H26-220426-0031 220001725/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

34766 000.00.19.H26-220423-0003 220001483/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

34767 000.00.19.H26-220426-0028 220001482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

34768 000.00.19.H26-220426-0018 220001481/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

34769 000.00.19.H26-220427-0001 220001419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO GEN VIÊM MŨI, XOANG & HỌNG

Còn hiệu lực

34770 000.00.19.H26-220427-0007 220001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

34771 000.00.19.H26-220427-0006 220001417/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GIÁC HOLDING Dung dịch dùng ngoài Nguyên Giác

Còn hiệu lực

34772 000.00.19.H26-220418-0041 220001480/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực

34773 000.00.19.H26-220426-0021 220001479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Kim và dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực

34774 000.00.19.H26-220427-0011 220001478/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẠNH HÙNG Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

34775 000.00.19.H26-220413-0014 220001724/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LONG GIANG

Còn hiệu lực

34776 000.00.19.H26-220427-0027 220001723/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BÌNH AN

Còn hiệu lực

34777 000.00.19.H26-220427-0028 220001722/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

34778 000.00.19.H26-220427-0029 220001721/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẤT LONG 6

Còn hiệu lực

34779 000.00.19.H26-220427-0035 220001720/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34780 000.00.19.H26-220422-0005 220000069/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

34781 000.00.19.H26-220427-0010 220001477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do

Còn hiệu lực

34782 000.00.19.H26-220426-0016 220001476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp

Còn hiệu lực

34783 000.00.19.H26-220426-0012 220001475/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực

34784 000.00.19.H26-220421-0054 220001474/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

34785 000.00.19.H26-220427-0012 220001473/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do

Còn hiệu lực

34786 000.00.19.H26-220426-0014 220001472/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng NES

Còn hiệu lực

34787 000.00.19.H26-220426-0034 220001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ đặt nội khí quản, soi thanh quản

Còn hiệu lực

34788 000.00.19.H26-220426-0035 220001415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ hỗ trợ thăm khám

Còn hiệu lực

34789 000.00.19.H26-220426-0036 220001414/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Còn hiệu lực

34790 000.00.19.H26-220426-0039 220001413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ khay lưới đựng dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

34791 000.00.19.H26-220426-0038 220001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Còn hiệu lực

34792 000.00.19.H26-220426-0037 220001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật ngực

Còn hiệu lực

34793 000.00.19.H26-220427-0016 220001471/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

34794 000.00.19.H15-211230-0001 220000042/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGỌC HUY

Còn hiệu lực

34795 000.00.19.H26-220422-0023 220001719/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HEALTHY CARE DALIPHAR

Còn hiệu lực

34796 000.00.19.H26-220422-0030 220001409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

34797 000.00.19.H26-220425-0009 220001470/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC BỘ DÂY CHỈNH NHA VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

34798 000.00.19.H26-220422-0037 220001469/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH Bộ dẫn lưu ống thận qua da

Còn hiệu lực

34799 000.00.19.H26-220425-0012 220001468/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

34800 000.00.19.H26-220422-0036 220001467/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH RỌ BẮT SỎI

Còn hiệu lực