STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34951 000.00.10.H55-220310-0004 220000096/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC THẶNG LIỄU

Còn hiệu lực

34952 000.00.10.H55-220310-0003 220000095/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC QUỲNH NGUYÊN

Còn hiệu lực

34953 000.00.10.H55-220310-0002 220000003/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kìm đính da

Còn hiệu lực

34954 000.00.19.H26-220221-0054 220000660/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1012

Còn hiệu lực

34955 000.00.19.H26-220226-0023 220000659/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 477

Còn hiệu lực

34956 000.00.10.H55-220310-0001 220000094/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 6- CN PHÚ BÌNH CÔNG TY CP DƯỢC VÀ VTYT THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

34957 000.00.19.H26-220206-0010 220000658/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 942

Còn hiệu lực

34958 000.00.19.H26-220226-0005 220000657/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 237

Còn hiệu lực

34959 000.00.19.H26-220226-0018 220000656/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 511

Còn hiệu lực

34960 000.00.10.H55-220309-0003 220000093/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC THÀNH DŨNG

Còn hiệu lực

34961 000.00.19.H26-220206-0008 220000655/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 857

Còn hiệu lực

34962 000.00.19.H26-220226-0004 220000654/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 849

Còn hiệu lực

34963 000.00.19.H26-220226-0021 220000653/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 393

Còn hiệu lực

34964 000.00.10.H55-220309-0001 220000092/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC TOÀN HỒNG

Còn hiệu lực

34965 000.00.19.H26-220206-0009 220000652/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 941

Còn hiệu lực

34966 000.00.19.H26-220228-0072 220000651/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 485

Còn hiệu lực

34967 000.00.19.H26-220226-0022 220000650/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 439

Còn hiệu lực

34968 000.00.19.H26-220228-0031 220000649/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 356

Còn hiệu lực

34969 000.00.19.H26-220228-0059 220000648/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 783

Còn hiệu lực

34970 000.00.19.H26-220226-0016 220000647/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 853

Còn hiệu lực

34971 000.00.19.H26-220225-0073 220000646/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 769

Còn hiệu lực

34972 000.00.19.H26-220226-0014 220000644/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 454

Còn hiệu lực

34973 000.00.19.H26-220225-0006 220000643/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 961

Còn hiệu lực

34974 000.00.19.H26-220226-0015 220000642/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 570

Còn hiệu lực

34975 000.00.19.H26-220225-0067 220000641/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 812

Còn hiệu lực

34976 000.00.19.H26-220303-0090 220000640/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BEE

Còn hiệu lực

34977 000.00.04.G18-220301-0024 220001596/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3 Tesla

Còn hiệu lực

34978 000.00.04.G18-220311-0010 220001595/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

34979 000.00.16.H05-220304-0001 220000030/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34980 000.00.19.H29-220302-0027 220000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHỰA Y TẾ SÀI GÒN Mỏ vịt khám phụ khoa

Còn hiệu lực

34981 000.00.19.H29-220309-0022 220000783/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU Bột dịch lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

34982 000.00.04.G18-220311-0005 220001594/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

34983 000.00.04.G18-220104-0052 220001593/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Que thử rụng trứng

Còn hiệu lực

34984 000.00.19.H26-220311-0027 220000868/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ Tấm che mặt Phú Quý

Còn hiệu lực

34985 000.00.16.H02-220311-0001 220000053/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC SỐ 106 (CỬA HÀNG HÀ HÒA)

Còn hiệu lực

34986 000.00.19.H29-220218-0010 220000782/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây nối tưới máu mạch vành chữ Y

Còn hiệu lực

34987 000.00.04.G18-220311-0006 220001592/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

34988 000.00.19.H26-220310-0053 220000639/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG QUỐC GIA

Còn hiệu lực

34989 000.00.25.H47-220311-0001 220000042/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

34990 000.00.07.H28-220308-0001 220000004/PCBMB-HB

QUẦY THUỐC ĐÀO THỊ LOAN

Còn hiệu lực

34991 000.00.16.H33-211228-0001 220000001/PCBA-KG

HỘ KINH DOANH VIỆT HÀ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34992 000.00.04.G18-220304-0017 220001591/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

34993 000.00.19.H26-220228-0044 220000712/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

34994 000.00.10.H37-220304-0001 220000027/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN

Còn hiệu lực

34995 000.00.10.H37-220304-0004 220000026/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC SỐ 62

Còn hiệu lực

34996 000.00.10.H37-220305-0001 220000025/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC SỨC KHỎE VÀNG

Còn hiệu lực

34997 000.00.10.H37-220308-0001 220000024/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC TRÂM ANH

Còn hiệu lực

34998 000.00.10.H37-220308-0002 220000023/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC ĐỨC THUẬN

Còn hiệu lực

34999 000.00.10.H37-220309-0001 220000022/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC BÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

35000 000.00.10.H37-220310-0001 220000009/PCBB-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Tay khoan mài rũa răng

Còn hiệu lực

35001 000.00.19.H26-220304-0056 220000638/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 445

Còn hiệu lực

35002 000.00.19.H26-220311-0009 220000637/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35003 000.00.19.H26-220311-0013 220000636/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU ANH

Còn hiệu lực

35004 000.00.19.H26-220304-0043 220000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 349

Còn hiệu lực

35005 000.00.04.G18-220301-0023 220001590/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla

Còn hiệu lực

35006 000.00.19.H29-220309-0024 220000529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Găng tay khám có bột

Còn hiệu lực

35007 000.00.19.H29-220307-0040 220000781/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG MỞ KHÍ QUẢN CÓ DÂY HÚT DỊCH (ĐÀM NHỚT) TRÊN BÓNG

Còn hiệu lực

35008 000.00.19.H29-220309-0019 220000780/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( surgical Needles-Suture, Stain Steel Wire) ,( nguyên liệu, bán thành phẩm dùng để sản xuất Chỉ Phẫu Thuật)

Còn hiệu lực

35009 000.00.04.G18-220301-0022 220001589/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla

Còn hiệu lực

35010 000.00.19.H29-220309-0023 220000423/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HOA ĐÀ 2

Còn hiệu lực

35011 000.00.19.H29-220308-0049 220000422/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC HEALTH BEAUTY HAPPY

Còn hiệu lực

35012 000.00.19.H29-220308-0019 220000421/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG MERAKI - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

35013 000.00.04.G18-220311-0003 220001588/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Kim tiêm nha khoa ( dùng 1 lần)

Còn hiệu lực

35014 000.00.19.H26-211004-0017 220000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN

Còn hiệu lực

35015 000.00.19.H29-220222-0041 220000420/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ MÁY MÓC THIÉT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

35016 000.00.16.H02-220309-0003 220000014/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

35017 000.00.17.H58-220308-0001 220000017/PCBMB-TG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI TIỀN GIANG

Còn hiệu lực

35018 000.00.25.H47-220308-0001 220000041/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

35019 000.00.25.H47-220307-0001 220000040/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

35020 000.00.25.H47-220304-0006 220000039/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC KHA NGUYỄN

Còn hiệu lực

35021 000.00.17.H58-220307-0001 220000016/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 566- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

35022 000.00.17.H58-220305-0002 220000015/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 598- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

35023 000.00.17.H58-220305-0001 220000014/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 625- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

35024 000.00.25.H47-220310-0001 220000038/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC 238

Còn hiệu lực

35025 000.00.25.H47-220309-0001 220000037/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC NGỌC ĐỨC

Còn hiệu lực