STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35776 000.00.16.H23-220304-0001 220000007/PCBMB-HD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 982

Còn hiệu lực

35777 000.00.04.G18-220217-0014 220001505/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản lò xo có bóng

Còn hiệu lực

35778 000.00.07.H27-220304-0004 220000036/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC HOÀNG NGA

Còn hiệu lực

35779 000.00.19.H29-211221-0008 220000424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

35780 000.00.19.H29-220302-0011 220000615/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Bộ dẫn lưu áp lực âm

Còn hiệu lực

35781 000.00.19.H29-220301-0007 220000614/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kim bơm xi măng

Còn hiệu lực

35782 000.00.19.H29-211222-0027 220000374/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC Y TẾ NEWSMED

Còn hiệu lực

35783 000.00.04.G18-220127-0015 220001504/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

35784 000.00.19.H29-211221-0007 220000423/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc bảo dưỡng

Còn hiệu lực

35785 000.00.07.H27-220304-0003 220000035/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC LÊ HUYỀN

Còn hiệu lực

35786 000.00.16.H46-220304-0001 220000016/PCBMB-QB

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH HUYỀN- TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

35787 000.00.16.H11-220125-0002 220000013/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 838

Còn hiệu lực

35788 000.00.16.H11-220125-0001 220000012/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 955

Còn hiệu lực

35789 000.00.16.H11-211231-0003 220000011/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 731

Còn hiệu lực

35790 000.00.16.H11-211231-0002 220000010/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 707

Còn hiệu lực

35791 000.00.16.H11-211231-0001 220000009/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 700

Còn hiệu lực

35792 000.00.19.H29-211221-0006 220000422/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

35793 000.00.19.H26-220303-0092 220000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BACHARAL VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

35794 000.00.19.H26-220219-0008 220000653/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng mẫu máu toàn phần đông khô cho phân tích lượng vết nguyên tố

Còn hiệu lực

35795 000.00.19.H26-220219-0020 220000652/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng mẫu huyết thanh đông khô cho phân tích lượng vết nguyên tố

Còn hiệu lực

35796 000.00.19.H26-220219-0009 220000651/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng mẫu huyết tương đông khô cho phân tích Amino Acid

Còn hiệu lực

35797 000.00.19.H26-220219-0010 220000650/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng huyết tương cho phân tích lượng vết nguyên tố

Còn hiệu lực

35798 000.00.19.H26-220219-0007 220000649/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Họ vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng mẫu nước tiểu đông khô

Còn hiệu lực

35799 000.00.19.H26-220219-0013 220000648/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng mẫu máu toàn phần đông khô cho phân tích lượng vết nguyên tố

Còn hiệu lực

35800 000.00.19.H26-220219-0015 220000647/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Họ chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng mẫu nước tiểu đông khô

Còn hiệu lực

35801 000.00.20.H52-220302-0001 220000001/PCBMB-SL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 7679

Còn hiệu lực

35802 000.00.19.H26-220121-0008 220000775/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI Dung dịch xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

35803 000.00.19.H26-220119-0005 220000774/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI Bộ gói muối và dụng cụ rửa mũi

Còn hiệu lực

35804 000.00.19.H26-220119-0001 220000773/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI Gói muối rửa mũi

Còn hiệu lực

35805 000.00.19.H29-211221-0004 220000421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

35806 000.00.19.H29-220302-0014 220000613/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện xung đa năng cầm tay

Còn hiệu lực

35807 000.00.19.H29-220301-0014 220000612/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

35808 000.00.19.H29-220228-0015 220000611/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Nút đậy đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

35809 000.00.19.H29-220226-0005 220000420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SANQI VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35810 000.00.19.H26-220302-0017 220000772/PCBA-HN

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HỮU CƠ XANH DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35811 000.00.19.H26-220302-0078 220000771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN Xịt Họng Keo Ong Xuyên Tâm Liên Nano

Còn hiệu lực

35812 000.00.19.H26-220304-0013 220000646/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

35813 000.00.19.H26-220303-0038 220000770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH KHÔI NƯỚC SÚC MIỆNG – HỌNG

Còn hiệu lực

35814 000.00.19.H26-220303-0051 220000769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HARUKO PHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35815 000.00.19.H26-220303-0043 220000768/PCBA-HN

VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Xịt Mũi Họng

Còn hiệu lực

35816 000.00.19.H26-220303-0046 220000767/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI Xịt Mũi

Còn hiệu lực

35817 000.00.19.H26-220302-0077 220000766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

35818 000.00.19.H26-220302-0076 220000765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

35819 000.00.19.H26-220302-0079 220000764/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

35820 000.00.19.H26-220303-0052 220000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC XỊT XOANG

Còn hiệu lực

35821 000.00.19.H26-220302-0045 220000762/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

35822 000.00.19.H26-220302-0046 220000761/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

35823 000.00.19.H26-220304-0002 220000760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

35824 000.00.19.H26-220304-0011 220000549/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO MEDPROTEC

Còn hiệu lực

35825 000.00.17.H39-220228-0001 220000010/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETNAM MEDICAL LONG AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35826 000.00.16.H02-220304-0005 220000036/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC HÒA LOAN

Còn hiệu lực

35827 000.00.19.H26-220303-0076 220000548/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GUME

Còn hiệu lực

35828 000.00.19.H26-220302-0006 220000756/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ ĐỨC HƯNG XỊT MŨI, HỌNG

Còn hiệu lực

35829 000.00.19.H26-220302-0002 220000755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LONG DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35830 000.00.19.H26-220302-0001 220000754/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINOFA DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35831 000.00.18.H20-220301-0001 220000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 582

Còn hiệu lực

35832 000.00.19.H26-220302-0088 220000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

35833 000.00.19.H26-220302-0087 220000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

35834 000.00.19.H26-220303-0030 220000751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

35835 000.00.22.H44-220304-0002 220000024/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

35836 000.00.22.H44-220304-0001 220000023/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM 2

Còn hiệu lực

35837 000.00.25.H47-220304-0002 220000029/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC CHÂU NGUYÊN

Còn hiệu lực

35838 000.00.22.H44-220303-0001 220000022/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

35839 000.00.16.H02-220302-0008 220000035/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH MEDLATEC BẮC GIANG

Còn hiệu lực

35840 000.00.22.H44-220302-0001 220000021/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỮU NGHỊ

Còn hiệu lực

35841 000.00.22.H44-220228-0001 220000020/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC KHÁNH LINH

Còn hiệu lực

35842 000.00.22.H44-220227-0001 220000019/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC HOAN ANH

Còn hiệu lực

35843 000.00.22.H44-220225-0001 220000018/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BÍCH TRÌNH

Còn hiệu lực

35844 000.00.16.H02-220304-0001 220000034/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

35845 000.00.16.H02-220303-0001 220000033/PCBMB-BG

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THẾ

Còn hiệu lực

35846 000.00.16.H02-220304-0002 220000032/PCBMB-BG

CÔNG TY CPDP BẮC GIANG - NHÀ THUỐC SỐ 33

Còn hiệu lực

35847 000.00.25.H47-220301-0001 220000028/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG HỘI AN 2

Còn hiệu lực

35848 000.00.25.H47-220303-0001 220000027/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC LỆ THU

Còn hiệu lực

35849 000.00.16.H02-220304-0003 220000031/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

35850 000.00.24.H49-220301-0001 220000002/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO XỊT MŨI KEO ONG

Còn hiệu lực