STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35851 000.00.16.H60-220416-0001 220000034/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC HOÀNG THỊ THỦY

Còn hiệu lực

35852 000.00.16.H60-220416-0002 220000033/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUẦN (QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THUẦN)

Còn hiệu lực

35853 000.00.04.G18-220416-0009 220002047/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

35854 000.00.04.G18-220416-0008 220002046/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

35855 000.00.04.G18-220120-0049 220002045/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay giữ banh trong phẫu thuật nội sọ

Còn hiệu lực

35856 000.00.04.G18-220416-0004 220002044/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

35857 000.00.19.H29-211101-0010 220000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

35858 000.00.04.G18-220416-0005 220002043/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

Còn hiệu lực

35859 000.00.04.G18-220416-0003 220002042/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

35860 000.00.04.G18-220416-0002 220002041/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

35861 000.00.04.G18-220416-0001 220002040/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

35862 000.00.04.G18-220415-0029 220002039/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD

Còn hiệu lực

35863 000.00.04.G18-220415-0028 220002038/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

35864 000.00.04.G18-220415-0027 220002037/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

35865 000.00.04.G18-220415-0026 220002036/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin

Còn hiệu lực

35866 000.00.04.G18-220415-0025 220002035/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, chuỗi nhẹ kappa và chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

35867 000.00.19.H26-210506-0015 220001560/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

35868 000.00.16.H23-220415-0002 220000021/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH ASPEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35869 000.00.04.G18-220415-0023 220002034/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

35870 000.00.04.G18-220415-0022 220002033/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

35871 000.00.04.G18-220415-0021 220002032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống kéo giãn

Còn hiệu lực

35872 000.00.04.G18-220415-0020 220002031/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

35873 000.00.04.G18-220302-0025 220002030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin

Còn hiệu lực

35874 000.00.16.H22-220405-0002 220000023/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TIẾN NHUNG

Còn hiệu lực

35875 000.00.16.H22-220405-0001 220000022/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TRÀ GIANG

Còn hiệu lực

35876 000.00.16.H22-220403-0002 220000021/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

35877 000.00.16.H22-220402-0001 220000020/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

35878 000.00.04.G18-220304-0003 220002029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides.

Còn hiệu lực

35879 000.00.04.G18-220415-0018 220002028/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

35880 000.00.19.H26-220414-0016 220001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi

Còn hiệu lực

35881 000.00.04.G18-220404-0021 220002027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

35882 000.00.19.H26-220414-0024 220001279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Gel thụt táo bón

Còn hiệu lực

35883 000.00.04.G18-220415-0017 220002026/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase tụy

Còn hiệu lực

35884 000.00.19.H26-220408-0071 220001559/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HOA MINH

Còn hiệu lực

35885 000.00.19.H26-220409-0015 220001558/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM

Còn hiệu lực

35886 000.00.19.H26-220409-0017 220001557/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BIG FAMILY PHARMACY 98

Còn hiệu lực

35887 000.00.19.H26-220408-0072 220001278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

35888 000.00.19.H26-220409-0020 220001556/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀ TRUNG

Còn hiệu lực

35889 000.00.19.H26-220409-0027 220001555/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

35890 000.00.19.H26-220408-0079 220001554/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG THỊ NHẠN

Còn hiệu lực

35891 000.00.19.H26-220408-0053 220001553/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99

Còn hiệu lực

35892 000.00.19.H26-220411-0006 220001552/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO PHÚC II

Còn hiệu lực

35893 000.00.19.H26-220409-0014 220001551/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC PHARMA

Còn hiệu lực

35894 000.00.19.H26-220409-0022 220001550/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH SƠN

Còn hiệu lực

35895 000.00.19.H26-220409-0016 220001549/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯNG NGUYỆT

Còn hiệu lực

35896 000.00.19.H26-220411-0004 220001548/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÙNG LỘC

Còn hiệu lực

35897 000.00.19.H26-220408-0070 220001277/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

35898 000.00.18.H24-220415-0002 220000137/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303A

Còn hiệu lực

35899 000.00.18.H24-220415-0001 220000136/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303

Còn hiệu lực

35900 000.00.04.G18-220415-0016 220002025/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng)

Còn hiệu lực

35901 000.00.19.H26-220411-0007 220001547/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực

35902 000.00.19.H26-220408-0080 220001546/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Còn hiệu lực

35903 000.00.19.H26-220411-0008 220001545/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUỲNH ĐẠT

Còn hiệu lực

35904 000.00.19.H29-220414-0052 220000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa

Còn hiệu lực

35905 000.00.19.H26-220411-0009 220001544/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM PHÚC 1

Còn hiệu lực

35906 000.00.19.H26-220409-0028 220001543/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 2

Còn hiệu lực

35907 000.00.19.H26-220408-0073 220001276/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

35908 000.00.19.H26-220406-0002 220001275/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Phin lọc khuẩn (một chức năng / ba chức năng)

Còn hiệu lực

35909 000.00.19.H26-220412-0003 220001274/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ oxy có túi / không túi

Còn hiệu lực

35910 000.00.19.H29-220414-0049 220000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

35911 000.00.19.H26-220412-0002 220001273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây oxy hai nhánh / một nhánh

Còn hiệu lực

35912 000.00.19.H29-220414-0046 220000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng để tách chiết

Còn hiệu lực

35913 000.00.19.H29-220409-0012 220000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

35914 000.00.19.H26-220408-0075 220001272/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mở khí quản

Còn hiệu lực

35915 000.00.19.H29-220409-0011 220000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

35916 000.00.19.H26-220409-0023 220001542/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC A6

Còn hiệu lực

35917 000.00.19.H26-220408-0066 220001271/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

35918 000.00.19.H29-220415-0034 220000729/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MED LIFE GROUP

Còn hiệu lực

35919 000.00.19.H26-220408-0060 220001270/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Dây Dẫn Đường dùng trong tiết niệu các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

35920 000.00.04.G18-220415-0015 220002024/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ kappa

Còn hiệu lực

35921 000.00.19.H26-220331-0033 220001269/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (do Biotecnica Instruments S.P.A - Italia sản xuất)

Còn hiệu lực

35922 000.00.19.H26-220408-0076 220001268/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

35923 000.00.19.H26-220412-0004 220001541/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÙY VÂN

Còn hiệu lực

35924 000.00.19.H26-220412-0005 220001540/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN ANH II

Còn hiệu lực

35925 000.00.19.H26-220409-0012 220001539/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG 102

Còn hiệu lực