STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35851 000.00.04.G18-210909-0009 210000027/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO

Còn hiệu lực

35852 000.00.04.G18-210910-0005 210000028/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

35853 000.00.04.G18-210720-0008 210000029/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM OHYAMA

Còn hiệu lực

35854 000.00.04.G18-210708-0007 210000030/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÍN VIỆT

Còn hiệu lực

35855 000.00.04.G18-200911-0014 210000031/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA INNOVATION

Còn hiệu lực

35856 000.00.17.H09-211022-0002 210000030/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC HỒNG

Còn hiệu lực

35857 000.00.04.G18-211008-0001 210231GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dùng cho máy PCR

Còn hiệu lực

35858 000.00.04.G18-211029-0019 21000958CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VƯỢNG ANH KHẨU TRANG Y TẾ 03 LỚP VƯỢNG ANH/MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

35859 000.00.04.G18-211023-0007 21000957CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Khẩu trang y tế/Medical face mask

Còn hiệu lực

35860 000.00.04.G18-211023-0006 21000956CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Bộ trang phục phòng, chống dịch/protective clothing

Còn hiệu lực

35861 000.00.10.H31-210922-0001 210000018/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN Bộ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

35862 000.00.19.H29-210817-0015 210000270/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA 175

Còn hiệu lực

35863 000.00.19.H29-210929-0009 210000271/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

Còn hiệu lực

35864 000.00.19.H29-211011-0003 210000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DP SAO XANH

Còn hiệu lực

35865 000.00.19.H29-211012-0002 210000839/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Găng tay cao su khám bệnh

Còn hiệu lực

35866 000.00.19.H29-211023-0006 210000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VI RÚT

Còn hiệu lực

35867 000.00.19.H29-211023-0005 210000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VI RÚT

Còn hiệu lực

35868 000.00.19.H29-211023-0004 210000842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VI RÚT

Còn hiệu lực

35869 000.00.18.H20-211102-0001 210000009/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

35870 000.00.18.H20-211102-0002 210000010/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 5 LỚP

Còn hiệu lực

35871 000.00.19.H17-211101-0002 210000027/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 1

Còn hiệu lực

35872 000.00.19.H17-211101-0003 210000030/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 2

Còn hiệu lực

35873 000.00.19.H17-211101-0005 210000028/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 4

Còn hiệu lực

35874 000.00.19.H17-211101-0004 210000029/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 3

Còn hiệu lực

35875 000.00.16.H23-211018-0001 210000005/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH TYDA

Còn hiệu lực

35876 000.00.16.H23-210921-0003 210000006/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 325

Còn hiệu lực

35877 000.00.16.H23-210922-0002 210000007/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 134

Còn hiệu lực

35878 000.00.19.H29-210604-0016 210000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUVET

Còn hiệu lực

35879 000.00.19.H29-210914-0009 210000835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ COBI Khẩu trang y tế KF94 Sillymann

Còn hiệu lực

35880 000.00.19.H29-210908-0006 210000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HẢI

Còn hiệu lực

35881 000.00.19.H29-210809-0007 210000264/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA

Còn hiệu lực

35882 000.00.19.H29-210922-0016 210000265/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VLG

Còn hiệu lực

35883 000.00.19.H29-210805-0015 210000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚ TRUNG

Còn hiệu lực

35884 000.00.19.H29-211015-0008 210000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim X-quang nhũ ảnh

Còn hiệu lực

35885 000.00.19.H29-211016-0002 210000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

35886 000.00.19.H29-211019-0009 210000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AD

Còn hiệu lực

35887 000.00.19.H29-211021-0009 210000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

35888 000.00.19.H29-210921-0010 210000838/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không không chứa chất phụ gia

Còn hiệu lực

35889 000.00.19.H29-211025-0001 210000269/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA

Còn hiệu lực

35890 000.00.03.H42-210922-0003 210000003/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 314

Còn hiệu lực

35891 000.00.03.H42-210922-0001 210000004/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 333

Còn hiệu lực

35892 000.00.03.H42-210921-0005 210000005/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 290

Còn hiệu lực

35893 000.00.03.H42-210921-0004 210000006/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 239

Còn hiệu lực

35894 000.00.03.H42-210921-0003 210000007/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 216

Còn hiệu lực

35895 000.00.03.H42-210921-0002 210000008/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 147

Còn hiệu lực

35896 000.00.03.H42-210921-0001 210000009/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 96

Còn hiệu lực

35897 000.00.16.H02-211029-0001 210000007/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẨN TP INVEST Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35898 000.00.16.H05-211029-0001 210000099/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN KHẨU TRANG Y TẾ NAM TIẾN 4D

Còn hiệu lực

35899 000.00.19.H26-211011-0010 210001926/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

35900 000.00.19.H26-211005-0010 210001927/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LALIPHARM Dung dịch hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

35901 000.00.19.H26-210929-0012 210001928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC XOANG MŨI

Còn hiệu lực

35902 000.00.19.H26-211007-0001 210001929/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI HÀ NỘI Ống hít chứa tinh dầu (Tên thương mại:ACH...OO 2IN 1)

Còn hiệu lực

35903 000.00.19.H26-211001-0010 210001931/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Hệ thống tách chiết DNA/ RNA tự động

Còn hiệu lực

35904 000.00.19.H26-211011-0004 210001932/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH ĐÈN DIỆT KHUẨN DI ĐỘNG UVC

Còn hiệu lực

35905 000.00.19.H26-211011-0006 210001933/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Đèn diệt khuẩn UVC

Còn hiệu lực

35906 000.00.19.H26-211012-0021 210001934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy miễn dịch phát quang tự động.

Còn hiệu lực

35907 000.00.19.H26-211013-0021 210001935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm thanh hóa chất định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

35908 000.00.19.H26-211013-0019 210001936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm hóa chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy

Còn hiệu lực

35909 000.00.19.H26-211014-0004 210001937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bể paraffin và phụ kiện

Còn hiệu lực

35910 000.00.19.H26-211014-0002 210001938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Máy cắt lát vi thể đông lạnh và phụ kiện

Còn hiệu lực

35911 000.00.19.H26-211014-0009 210001939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Nước súc miệng keo ong ABIPOLIS

Còn hiệu lực

35912 000.00.19.H26-211014-0005 210001940/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Ống nghiệm ly tâm

Còn hiệu lực

35913 000.00.19.H26-211019-0008 210001941/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

35914 000.00.19.H26-211018-0002 210001942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH & THƯƠNG MẠI DIỆU PHƯƠNG ĐƯỜNG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

35915 000.00.19.H26-211014-0008 210001943/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI GLAMOUR - GEL PHỤ KHOA THẢO HƯƠNG

Còn hiệu lực

35916 000.00.19.H26-211018-0001 210001945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA DUNG DỊCH QUEEN LOVE

Còn hiệu lực

35917 000.00.19.H26-211018-0005 210001946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SKYLINE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

35918 000.00.19.H26-211018-0032 210000699/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CEMACO HÀ NỘI

Còn hiệu lực

35919 000.00.19.H26-211020-0002 210001947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

35920 000.00.19.H26-211019-0015 210000700/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO-HÀ NỘI

Còn hiệu lực

35921 000.00.19.H26-211020-0003 210001948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

35922 000.00.19.H26-211022-0003 210001951/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP DUNG DỊCH PH

Còn hiệu lực

35923 000.00.19.H26-211029-0001 210001954/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM HỖN DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

35924 000.00.19.H29-211014-0013 210000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA

Còn hiệu lực

35925 000.00.12.H19-211027-0001 210000065/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO-CHI NHÁNH MIỀN ĐÔNG

Còn hiệu lực