STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3526 000.00.04.G18-221123-0002 220003444/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần

Còn hiệu lực

3527 000.00.19.H29-221118-0001 220001456/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SOLUTION GIA ĐỊNH

Còn hiệu lực

3528 000.00.19.H26-221031-0027 220003574/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt

Còn hiệu lực

3529 000.00.16.H05-221116-0001 220000049/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Kim tiêm dùng một lần

Còn hiệu lực

3530 000.00.04.G18-221121-0002 220003443/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ion clorid

Còn hiệu lực

3531 000.00.19.H26-221117-0006 220003573/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM ĐẾ VƯƠNG KEM BÔI TRĨ

Còn hiệu lực

3532 000.00.19.H26-221102-0023 220003572/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

3533 000.00.04.G18-220216-0053 220003442/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng cardiolipin

Còn hiệu lực

3534 000.00.04.G18-221122-0011 220003441/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện

Còn hiệu lực

3535 000.00.19.H26-221101-0024 220003571/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan cắt xương System 8

Còn hiệu lực

3536 000.00.04.G18-221121-0005 220003440/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C

Còn hiệu lực

3537 000.00.04.G18-221118-0016 220003439/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa

Còn hiệu lực

3538 000.00.04.G18-221118-0014 220003438/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

3539 000.00.04.G18-221118-0012 220003437/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C

Còn hiệu lực

3540 000.00.19.H26-221122-0022 220003169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

3541 000.00.19.H21-221116-0001 220000001/PCBSX-GL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÚC LÂM Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

3542 000.00.19.H26-221004-0010 220003570/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ xét nghiệm định lượng đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr

Còn hiệu lực

3543 000.00.19.H26-221004-0015 220003569/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 Mbcr

Còn hiệu lực

3544 000.00.04.G18-221122-0010 220003436/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone

Còn hiệu lực

3545 000.00.19.H26-221007-0019 220003168/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Máy đặt ống thông nuôi dưỡng

Còn hiệu lực

3546 000.00.10.H55-221115-0001 220000200/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 926

Còn hiệu lực

3547 000.00.04.G18-220216-0055 220003435/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng cardiolipin

Còn hiệu lực

3548 000.00.19.H26-221028-0013 220003167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM IVD nạp điện cực

Còn hiệu lực

3549 000.00.04.G18-221122-0004 220003434/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử Epinephrine xét nghiệm chức năng tiểu cầu

Còn hiệu lực

3550 000.00.19.H26-221115-0007 220003166/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM Dung dịch tỏi đen - húng chanh

Còn hiệu lực

3551 000.00.04.G18-221122-0002 220003433/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng progesterone

Còn hiệu lực

3552 000.00.19.H17-221118-0001 220000056/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ sản phẩm đầu

Còn hiệu lực

3553 000.00.19.H17-221117-0001 220000095/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK MIẾNG DÁN HẠ SỐT MAMMY'S

Còn hiệu lực

3554 000.00.17.H54-221118-0001 220000003/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ENVIRONSTAR Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

3555 000.00.17.H54-221109-0002 220000033/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 963

Còn hiệu lực

3556 000.00.17.H54-221121-0001 220000072/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

3557 000.00.48.H41-221115-0001 220000033/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy xét nghiệm HbA1c

Còn hiệu lực

3558 000.00.17.H62-221119-0001 220000075/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

3559 000.00.24.H49-221029-0001 220000171/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HẢI LINH

Còn hiệu lực

3560 000.00.19.H26-221020-0031 220003164/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Băng keo lụa

Còn hiệu lực

3561 000.00.19.H21-220818-0001 220000001/PCBMB-GL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GREEN HEALTHCARE

Còn hiệu lực

3562 000.00.04.G18-221118-0002 220003432/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

3563 000.00.04.G18-220421-0059 220003431/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

3564 000.00.04.G18-220421-0058 220003430/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

3565 000.00.19.H26-221121-0015 220000084/PCBMB-BV

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN VŨNG TÀU

Còn hiệu lực

3566 000.00.17.H09-221117-0003 220000073/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát định lượng 6 thông số xét nghiệm hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

3567 000.00.17.H09-221117-0002 220000072/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số huyết học và CRP

Còn hiệu lực

3568 000.00.17.H09-221116-0004 220000071/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số huyết học

Còn hiệu lực

3569 000.00.17.H09-221116-0003 220000070/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số WBC, CWBC, ERB %, ERB #

Còn hiệu lực

3570 000.00.17.H09-221116-0002 220000069/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học

Còn hiệu lực

3571 000.00.17.H09-221116-0001 220000068/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

3572 000.00.17.H09-221117-0001 220000067/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học

Còn hiệu lực

3573 000.00.17.H09-220823-0001 220000066/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

3574 000.00.17.H09-221114-0001 220000065/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Nút chặn kim luồn (Có hoặc không có cổng chích thuốc)

Còn hiệu lực

3575 000.00.19.H29-221119-0007 220003751/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

3576 000.00.19.H29-221119-0006 220003750/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

3577 000.00.19.H29-221119-0005 220003749/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

3578 000.00.19.H29-221108-0008 220002398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch làm sạch bề mặt, có chứa hỗn hợp đa enzyme

Còn hiệu lực

3579 000.00.19.H29-221108-0016 220002397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy phân phối mẫu

Còn hiệu lực

3580 000.00.19.H29-221116-0009 220002396/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy đo độ đục

Còn hiệu lực

3581 000.00.19.H29-221112-0001 220003748/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

3582 000.00.19.H29-221116-0026 220002395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MỎ CÀY ĐỎ Bộ dụng cụ lấy và vận chuyển mẫu ADN

Còn hiệu lực

3583 000.00.19.H29-221031-0019 220003747/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống bơm tiêm

Còn hiệu lực

3584 000.00.19.H29-221005-0001 220003746/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

3585 000.00.19.H29-221118-0020 220003745/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Clonorchis-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

3586 000.00.19.H29-221118-0018 220003744/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Echinococcus-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

3587 000.00.19.H29-221118-0015 220003743/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Trichinella-IgG-EIA- BEST

Còn hiệu lực

3588 000.00.19.H29-221118-0022 220003742/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cysticercus-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

3589 000.00.19.H26-221117-0026 220003568/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bộ hút dịch di động

Còn hiệu lực

3590 000.00.19.H29-221118-0021 220003741/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Ascaris-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

3591 000.00.19.H29-221118-0016 220003740/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Toxocara-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

3592 000.00.19.H29-221117-0004 220000080/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT ĐÔNG Y LÂM BẢO Cồn xoa bóp Thập Tam Thái Bảo

Còn hiệu lực

3593 000.00.19.H26-221118-0029 220003567/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Kim sinh thiết chân không vú các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

3594 000.00.19.H29-220919-0051 220003739/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3595 000.00.19.H29-220919-0049 220003738/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3596 000.00.19.H29-220919-0048 220003737/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3597 000.00.19.H29-220919-0047 220003736/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3598 000.00.19.H29-220919-0046 220003735/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3599 000.00.19.H29-220919-0045 220003734/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

3600 000.00.19.H29-220919-0050 220003733/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực