STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36526 000.00.16.H40-210806-0001 210000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Bao giầy

Còn hiệu lực

36527 000.00.04.G18-201114-0001 2100369ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Bao cao su

Còn hiệu lực

36528 000.00.16.H40-210924-0001 210000009/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Băng Keo Lụa

Còn hiệu lực

36529 000.00.16.H40-210821-0001 210000012/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH BĂNG BÓ BỘT

Còn hiệu lực

36530 000.00.16.H40-210607-0001 210000011/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Găng tay y tế AN-GLOVES

Còn hiệu lực

36531 000.00.16.H40-201116-0001 210000004/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM HOA

Còn hiệu lực

36532 17000980/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

36533 19009650/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100353ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

36534 000.00.04.G18-210728-0019 2100365ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

36535 18007824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100360ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường phân tách tinh trùng dựa trên mật độ

Còn hiệu lực

36536 18007836/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100348ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ thủy tinh hóa phôi nang

Còn hiệu lực

36537 19008588/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Bao cao su

Còn hiệu lực

36538 18007835/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100349ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ làm ấm phôi nang

Còn hiệu lực

36539 19010770/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

36540 000.00.04.G18-210314-0003 2100346ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán tim

Còn hiệu lực

36541 18007830/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100350ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

36542 19010775/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

36543 18007829/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100351ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường đệm dùng để rửa và bảo quản các tế bào giao tử

Còn hiệu lực

36544 000.00.04.G18-210719-0026 2100366ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi

Còn hiệu lực

36545 000.00.04.G18-210719-0032 2100367ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

36546 18007927/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100361ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

36547 000.00.04.G18-210408-0020 2100368ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây hút dịch

Còn hiệu lực

36548 000.00.04.G18-210301-0012 2100362ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Rọ lấy sỏi dùng một lần

Còn hiệu lực

36549 17000979/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

36550 000.00.04.G18-200521-0012 2100279ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase

Còn hiệu lực

36551 17004888/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100289ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: glutamine synthetase; protein hemoglobin A; men proteinase neutrophil elastase; nội tiết tố tuyến cận giáp; protein PSAP

Còn hiệu lực

36552 17004557/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO

Còn hiệu lực

36553 17004438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100284ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

36554 17004560/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100295ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36555 17004433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100285ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

36556 17004887/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100290ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein Caveolin-1; protein CD16; protein CD33; protein Cytokeratin 5

Còn hiệu lực

36557 17004441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100286ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

36558 17004949/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100280ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

36559 17005227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100296ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HBcAg

Còn hiệu lực

36560 18006211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100287ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

36561 17004886/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100291ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein CD21; protein MyoD1; protein SALL4

Còn hiệu lực

36562 17005149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100281ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: GGT, LDH

Còn hiệu lực

36563 17005202/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100282ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36564 18006379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100288ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

36565 17005718/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100292ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 33 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

36566 17004568/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100293ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp

Còn hiệu lực

36567 17004549/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100283ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

36568 17004504/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100328ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

36569 18006666/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100338ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Thuốc thử Mô học/Tế bào học: HLA-B27, CD19, CD56

Còn hiệu lực

36570 19010674/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100341ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

36571 17004143/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100333ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FSH

Còn hiệu lực

36572 18008060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100323ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae

Còn hiệu lực

36573 18006284/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100334ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD chất nền: Cholesterol, Glucose, Triglycerid, Ure, Acid uric

Còn hiệu lực

36574 19009191/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100342ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin

Còn hiệu lực

36575 19010726/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100324ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho

Còn hiệu lực

36576 17004588/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100329ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calci toàn phần, Phospho vô cơ, Magnesi

Còn hiệu lực

36577 000.00.04.G18-200911-0009 2100343ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử chỉ thị Indole

Còn hiệu lực

36578 20011440/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100335ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

36579 18006149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100325ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Chất nền: Albumin, Creatinin, Protein

Còn hiệu lực

36580 18005999/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100330ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ethanol

Còn hiệu lực

36581 20011551/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100336ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng C-Peptide

Còn hiệu lực

36582 17004149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100326ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

36583 17001428/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100364ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy đo loãng xương toàn thân

Còn hiệu lực

36584 000.00.10.H31-210922-0002 210000016/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN Khẩu trang y tế N95

Còn hiệu lực

36585 18006000/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100331ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD chất nền: Cholesterol, Glucose, Triglycerid, Ure, Acid uric

Còn hiệu lực

36586 18005983/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100339ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do

Còn hiệu lực

36587 18006212/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100337ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD chất nền: Albumin, Protein

Còn hiệu lực

36588 17004586/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100327ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD chất nền: Lactate, Acid Uric

Còn hiệu lực

36589 18006092/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100332ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae

Còn hiệu lực

36590 18008043/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100340ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

36591 170000505/HSDKLH_NK_B_K_QG-BYT 2100298ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

36592 17000683/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100363ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy siêu âm

Còn hiệu lực

36593 000.00.04.G18-210518-0004 21000932CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX TM HỒ PHÁT SÓC TRĂNG Khẩu trang y tế (Medical Face Masks )

Còn hiệu lực

36594 000.00.04.G18-210621-0012 21000931CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE, BỘ 4 MÓN (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT, SET OF 4 PIECES)

Còn hiệu lực

36595 000.00.04.G18-210702-0010 21000930CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DP PHÚC KHANG KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

36596 000.00.04.G18-210806-0007 21000929CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM Khẩu trang y tế / Medical masks

Còn hiệu lực

36597 000.00.04.G18-210723-0006 21000928CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-Quang di động (Mobile X-ray System)

Còn hiệu lực

36598 000.00.04.G18-210723-0001 21000927CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế KA99 (KA99 MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

36599 000.00.04.G18-210813-0001 21000923CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG TMT Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Medical protective clothing

Còn hiệu lực

36600 000.00.04.G18-210819-0011 21000922CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch (Personal protective equipment)

Còn hiệu lực