STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36526 000.00.19.H29-200504-0034 200000865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36527 000.00.19.H29-200504-0011 200000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36528 000.00.19.H29-200504-0012 200000867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36529 000.00.19.H29-200504-0013 200000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36530 000.00.19.H29-200504-0015 200000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36531 000.00.19.H29-200504-0016 200000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36532 000.00.19.H29-200504-0017 200000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36533 000.00.19.H29-200504-0018 200000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36534 000.00.19.H29-200504-0019 200000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36535 000.00.19.H29-200504-0020 200000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36536 000.00.19.H29-200504-0021 200000875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36537 000.00.19.H29-200504-0022 200000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36538 000.00.19.H29-200504-0023 200000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36539 000.00.19.H29-200504-0024 200000878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36540 000.00.19.H29-200504-0025 200000879/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36541 000.00.19.H29-200504-0026 200000880/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36542 000.00.19.H29-200504-0027 200000881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36543 000.00.19.H29-200504-0028 200000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36544 000.00.19.H29-200504-0029 200000883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36545 000.00.19.H29-200504-0030 200000884/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36546 000.00.19.H29-200505-0003 200000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED

Còn hiệu lực

36547 000.00.19.H29-200527-0004 200000140/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AIDER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36548 000.00.19.H29-200527-0008 200000141/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA MINH ĐỨC SÀI GÒN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36549 000.00.19.H29-200527-0010 200000885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36550 000.00.19.H29-200504-0038 200000886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36551 000.00.19.H29-200504-0039 200000887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

36552 000.00.19.H29-200504-0040 200000888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36553 000.00.19.H29-200504-0041 200000889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36554 000.00.19.H29-200504-0035 200000890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36555 000.00.19.H29-200504-0014 200000891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36556 000.00.19.H29-200504-0045 200000892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36557 000.00.19.H29-200504-0002 200000893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36558 000.00.19.H29-200504-0003 200000894/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36559 000.00.19.H29-200528-0009 200000895/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36560 000.00.19.H29-200530-0008 200000896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36561 000.00.19.H29-200504-0007 200000897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

36562 000.00.19.H29-200530-0007 200000898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36563 000.00.19.H29-200530-0006 200000899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36564 000.00.19.H29-200504-0037 200000900/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36565 000.00.16.H05-200526-0004 200000063/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế Toàn Cầu

Còn hiệu lực

36566 000.00.16.H05-200526-0005 200000064/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế Toàn Cầu

Còn hiệu lực

36567 000.00.16.H05-200529-0003 200000065/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36568 000.00.16.H05-200529-0001 200000066/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Bộ quần áo bảo hộ phòng dịch

Còn hiệu lực

36569 000.00.16.H05-200530-0001 200000057/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36570 000.00.16.H05-200521-0005 200000062/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36571 000.00.16.H23-200531-0001 200000025/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36572 000.00.03.H42-200522-0001 200000002/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ

Còn hiệu lực

36573 000.00.19.H17-200521-0001 200000037/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH Khẩu trang y tế Solar Mask 4 lớp

Còn hiệu lực

36574 000.00.19.H17-200521-0002 200000038/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH Khẩu trang y tế Solar Mask 3 lớp

Còn hiệu lực

36575 000.00.19.H26-200512-0008 200000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Dung dịch xịt mũi biển sâu người lớn

Còn hiệu lực

36576 000.00.19.H26-200512-0009 200000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Dung dịch xịt mũi biển sâu trẻ em

Còn hiệu lực

36577 000.00.19.H26-200429-0021 200000950/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN Viên ngậm dưới lưỡi Bropa

Còn hiệu lực

36578 000.00.19.H26-200518-0009 200000951/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA – DUNG DỊCH RỬA

Còn hiệu lực

36579 000.00.19.H26-200518-0006 200000123/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36580 000.00.19.H26-200518-0011 200000157/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36581 000.00.19.H26-200514-0001 200000952/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế 3 lớp / 3-layer medical mask

Còn hiệu lực

36582 000.00.19.H26-200520-0013 200000953/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36583 000.00.19.H26-200519-0001 200000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

36584 000.00.19.H26-200521-0003 200000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NAM DƯƠNG XÔNG PHỤ HƯƠNG ĐÀ

Còn hiệu lực

36585 000.00.19.H26-200521-0002 200000158/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SÔNG HỒNG

Còn hiệu lực

36586 000.00.19.H26-200521-0001 200000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

36587 000.00.19.H26-200521-0006 200000159/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẢI

Còn hiệu lực

36588 000.00.19.H26-200521-0007 200000160/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MEDAS

Còn hiệu lực

36589 000.00.19.H26-200518-0007 200000958/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ NGA Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo

Còn hiệu lực

36590 000.00.19.H26-200528-0006 200000959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HƯỚNG DƯƠNG Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

36591 000.00.19.H26-200522-0006 200000960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN MUỐI THẢO DƯỢC NGÂM CHÂN

Còn hiệu lực

36592 000.00.19.H26-200522-0004 200000961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

36593 000.00.19.H26-200507-0009 200000962/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU GIA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

36594 000.00.19.H26-200520-0011 200000963/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dụng cụ bẻ và uốn dây

Còn hiệu lực

36595 000.00.19.H26-200522-0012 200000964/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INNOCARE Xịt da chống muỗi PlasmaKare

Còn hiệu lực

36596 000.00.19.H26-200524-0001 200000965/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT QUỐC TẾ VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36597 000.00.19.H26-200524-0003 200000966/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ MÁY SẮC THUỐC

Còn hiệu lực

36598 000.00.07.H27-200522-0001 200000001/PCBSX-HT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36599 000.00.19.H29-200527-0001 200000847/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN GIANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36600 000.00.19.H29-200506-0001 200000848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực