STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36601 000.00.19.H29-220330-0013 220000660/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 403

Còn hiệu lực

36602 000.00.19.H29-220330-0011 220000659/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 376

Còn hiệu lực

36603 000.00.19.H29-220330-0012 220000658/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 287

Còn hiệu lực

36604 000.00.19.H29-220330-0008 220000657/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 281

Còn hiệu lực

36605 000.00.19.H29-220330-0007 220000656/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 275

Còn hiệu lực

36606 000.00.19.H29-220330-0006 220000655/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 274

Còn hiệu lực

36607 000.00.19.H29-220330-0005 220000654/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 273

Còn hiệu lực

36608 000.00.19.H29-220329-0044 220000653/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 265

Còn hiệu lực

36609 000.00.19.H29-220329-0038 220000652/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 260

Còn hiệu lực

36610 000.00.19.H29-220329-0037 220000651/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 253

Còn hiệu lực

36611 000.00.19.H29-220330-0004 220000650/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 231

Còn hiệu lực

36612 000.00.19.H29-220329-0034 220000649/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 213

Còn hiệu lực

36613 000.00.19.H29-220329-0032 220000648/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 212

Còn hiệu lực

36614 000.00.19.H29-220329-0029 220000647/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 211

Còn hiệu lực

36615 000.00.19.H26-220407-0043 220001231/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO PHÁP ANH Xịt mũi

Còn hiệu lực

36616 000.00.19.H26-220407-0045 220001230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO PHÁP ANH Xịt họng

Còn hiệu lực

36617 000.00.19.H29-220329-0025 220000646/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 194

Còn hiệu lực

36618 000.00.19.H26-220409-0011 220001229/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT Xịt họng

Còn hiệu lực

36619 000.00.19.H29-220329-0024 220000645/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 179

Còn hiệu lực

36620 000.00.19.H26-220412-0030 220001228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XOAN TOT Lọ xịt mũi

Còn hiệu lực

36621 000.00.19.H29-220328-0023 220000644/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 174

Còn hiệu lực

36622 000.00.19.H29-220328-0020 220000643/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 173

Còn hiệu lực

36623 000.00.19.H29-220328-0018 220000642/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 162

Còn hiệu lực

36624 000.00.19.H29-220328-0017 220000641/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 161

Còn hiệu lực

36625 000.00.19.H29-220328-0014 220000640/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 156

Còn hiệu lực

36626 000.00.19.H29-220328-0013 220000639/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 154

Còn hiệu lực

36627 000.00.19.H29-220328-0012 220000638/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 153

Còn hiệu lực

36628 000.00.19.H29-220328-0011 220000637/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 150

Còn hiệu lực

36629 000.00.19.H29-220324-0022 220000636/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 148

Còn hiệu lực

36630 000.00.19.H26-220407-0005 220001460/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGHĨA HÙNG 1

Còn hiệu lực

36631 000.00.19.H29-220324-0021 220000635/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 125

Còn hiệu lực

36632 000.00.19.H26-220406-0075 220001210/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

36633 000.00.19.H26-220406-0069 220001459/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HÀ TUYÊN

Còn hiệu lực

36634 000.00.19.H26-220406-0064 220001209/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

36635 000.00.19.H29-220324-0010 220000634/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 112

Còn hiệu lực

36636 000.00.19.H26-220406-0049 220001458/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ LONG BIÊN

Còn hiệu lực

36637 000.00.19.H26-220406-0054 220001457/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG PHƯỚC

Còn hiệu lực

36638 000.00.19.H29-220324-0009 220000633/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 106

Còn hiệu lực

36639 000.00.19.H29-220323-0034 220000632/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 101

Còn hiệu lực

36640 000.00.19.H26-220405-0079 220001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG KHẨU TRANG Y TẾ NANOCARE

Còn hiệu lực

36641 000.00.19.H26-220401-0142 220001208/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Hệ thống bơm xi măng cột sống có bóng

Còn hiệu lực

36642 000.00.19.H26-220401-0143 220001207/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Hệ thống bơm xi măng cột sống

Còn hiệu lực

36643 000.00.19.H29-220308-0002 220000631/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 127

Còn hiệu lực

36644 000.00.19.H26-220406-0029 220000054/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN GREEN PHAR Trang thiết bị y tế dạng dung dịch, kem, gel dùng ngoài da

Còn hiệu lực

36645 000.00.19.H26-220406-0067 220001456/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐĂNG

Còn hiệu lực

36646 000.00.19.H26-220406-0073 220001226/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36647 000.00.19.H29-220323-0035 220000630/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 165

Còn hiệu lực

36648 000.00.19.H26-220407-0006 220001455/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NAM HƯƠNG

Còn hiệu lực

36649 000.00.19.H29-220307-0053 220000629/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 126

Còn hiệu lực

36650 000.00.19.H26-220407-0002 220001206/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36651 000.00.19.H26-220406-0078 220001205/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

36652 000.00.19.H26-220406-0057 220001204/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36653 000.00.19.H26-220407-0003 220001203/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông JJ

Còn hiệu lực

36654 000.00.19.H26-220407-0001 220001202/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36655 000.00.19.H26-220407-0030 220001201/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Sâu máy thở

Còn hiệu lực

36656 000.00.19.H26-220407-0019 220001200/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

36657 000.00.19.H26-220407-0020 220001454/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC NAM

Còn hiệu lực

36658 000.00.19.H26-220407-0021 220001453/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG

Còn hiệu lực

36659 000.00.19.H26-220407-0022 220001452/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

36660 000.00.19.H26-220407-0023 220001451/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRÂM ANH

Còn hiệu lực

36661 000.00.19.H29-220405-0075 220000628/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 427

Còn hiệu lực

36662 000.00.19.H29-220330-0049 220000627/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 441

Còn hiệu lực

36663 000.00.19.H26-220407-0024 220001450/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36664 000.00.19.H26-220407-0026 220001449/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA 2

Còn hiệu lực

36665 000.00.19.H26-220407-0028 220001448/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

36666 000.00.19.H26-220407-0027 220001447/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36667 000.00.19.H26-220407-0034 220001446/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

36668 000.00.19.H26-220407-0033 220001445/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

36669 000.00.19.H26-220404-0100 220001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền máu

Còn hiệu lực

36670 000.00.19.H26-220409-0010 220001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

36671 000.00.19.H26-220407-0032 220001444/PCBMB-HN

LÊ THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

36672 000.00.31.H36-220411-0001 220000113/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN

Còn hiệu lực

36673 000.00.31.H36-220408-0002 220000112/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 37

Còn hiệu lực

36674 000.00.19.H26-220407-0036 220001443/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36675 000.00.19.H26-220407-0039 220001442/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM ANH

Còn hiệu lực