STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36601 000.00.19.H26-210922-0001 210001752/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36602 000.00.19.H26-210922-0002 210001753/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường điều khiển điện đa chức năng ICU

Còn hiệu lực

36603 000.00.19.H26-210928-0007 210001754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch Ensa Fresh

Còn hiệu lực

36604 000.00.18.H57-210924-0002 210000063/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC DUY HỶ

Còn hiệu lực

36605 000.00.18.H57-210924-0001 210000064/PCBMB-TTH

QUẦY BÁN LẺ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Còn hiệu lực

36606 000.00.18.H57-210923-0001 210000062/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 4 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

36607 000.00.17.H58-210930-0001 210000007/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 170 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

36608 000.00.17.H62-210923-0001 210000005/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÚC

Còn hiệu lực

36609 000.00.17.H62-210922-0002 210000009/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36610 000.00.19.H29-210927-0006 210000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN BÌNH

Còn hiệu lực

36611 000.00.19.H29-210926-0004 210000744/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36612 000.00.19.H29-210926-0003 210000745/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36613 000.00.19.H26-211006-0007 210001763/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36614 000.00.19.H26-211004-0022 210001760/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

36615 000.00.19.H26-210906-0015 210001745/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36616 000.00.19.H26-210929-0009 210001758/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36617 000.00.19.H26-211002-0003 210001759/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

36618 000.00.04.G18-210831-0025 210217GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars - CoV-2

Còn hiệu lực

36619 000.00.04.G18-210903-0001 210216GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36620 000.00.04.G18-210907-0006 210215GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36621 000.00.04.G18-210929-0003 210214GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36622 17000983/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100302ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

36623 000.00.04.G18-201217-0007 2100313ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

36624 000.00.17.H59-210921-0001 210000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 65

Còn hiệu lực

36625 000.00.17.H59-210921-0002 210000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 222

Còn hiệu lực

36626 000.00.19.H29-210708-0003 210000737/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

36627 000.00.19.H29-210823-0001 210000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYMBION ASIA

Còn hiệu lực

36628 000.00.19.H29-210906-0003 210000738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ đồ bảo hộ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

36629 000.00.19.H29-210702-0007 210000739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

36630 000.00.19.H29-210723-0005 210000740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Que thử dung dịch khử khuẩn

Còn hiệu lực

36631 000.00.19.H29-210730-0005 210000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN KHÔI

Còn hiệu lực

36632 000.00.19.H29-210831-0007 210000741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ làm đĩa đệm

Còn hiệu lực

36633 000.00.19.H29-210916-0001 210000742/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

36634 000.00.19.H29-210920-0003 210000743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

36635 000.00.19.H29-210926-0001 210000212/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA BHL

Còn hiệu lực

36636 000.00.16.H05-210923-0002 210000086/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Chăm sóc mũi xoang AGSINUS CARE

Còn hiệu lực

36637 000.00.16.H25-210929-0001 210000012/PCBA-HNa

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ NHUNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

36638 000.00.16.H25-210921-0003 210000007/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 365

Còn hiệu lực

36639 000.00.16.H25-210921-0002 210000008/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 217

Còn hiệu lực

36640 000.00.16.H25-210921-0001 210000009/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 126

Còn hiệu lực

36641 000.00.17.H39-210916-0002 210000005/PCBMB-LA

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ NGUYÊN BẢO

Còn hiệu lực

36642 000.00.17.H39-210913-0001 210000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - NHÀ THUỐC VACOPHARM SỐ 2

Còn hiệu lực

36643 000.00.17.H39-210911-0001 210000031/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Sinh phẩm chẩn đoán

Còn hiệu lực

36644 000.00.17.H39-210914-0001 210000064/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

36645 000.00.17.H39-210920-0001 210000065/PCBA-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC TẠI LONG AN DUNG DỊCH NHỎ MŨI HÀ NHI

Còn hiệu lực

36646 000.00.17.H39-210920-0002 210000066/PCBA-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC TẠI LONG AN DUNG DỊCH XỊT HỌNG HÀ NHI

Còn hiệu lực

36647 000.00.17.H39-210921-0001 210000067/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Túi đựng nước tiểu 2.000ml ( URINE BAG )

Còn hiệu lực

36648 000.00.17.H39-210909-0001 210000030/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

36649 000.00.10.H31-210818-0002 210000008/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN

Còn hiệu lực

36650 000.00.16.H40-210921-0006 210000005/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 228

Còn hiệu lực

36651 000.00.16.H40-210830-0001 210000010/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Gói pha súc miệng, súc họng Nano BAG+

Còn hiệu lực

36652 000.00.16.H40-210921-0005 210000006/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 224

Còn hiệu lực

36653 000.00.16.H40-210921-0004 210000007/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 133

Còn hiệu lực

36654 000.00.16.H40-210921-0003 210000008/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 117

Còn hiệu lực

36655 000.00.16.H40-210921-0002 210000009/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 109

Còn hiệu lực

36656 000.00.16.H40-210921-0001 210000010/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 107

Còn hiệu lực

36657 000.00.19.H15-210923-0001 210000005/PCBA-ĐL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Đèn phẫu thuật LED (LED Operating Light)

Còn hiệu lực

36658 000.00.19.H15-210918-0002 210000010/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT THÀNH

Còn hiệu lực

36659 000.00.19.H15-210922-0004 210000011/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 159

Còn hiệu lực

36660 000.00.19.H15-210922-0003 210000012/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 94

Còn hiệu lực

36661 000.00.19.H15-210922-0002 210000013/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 266

Còn hiệu lực

36662 000.00.19.H15-210922-0001 210000014/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 249

Còn hiệu lực

36663 000.00.16.H05-211004-0002 210000032/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36664 000.00.17.H09-211001-0002 210000102/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36665 000.00.19.H26-210930-0019 210001742/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

36666 000.00.19.H26-210930-0020 210001743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36667 000.00.22.H44-211004-0002 210000009/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẬP

Còn hiệu lực

36668 000.00.22.H44-210927-0005 210000008/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẠ HÒA

Còn hiệu lực

36669 000.00.22.H44-210921-0001 210000007/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 265

Còn hiệu lực

36670 000.00.18.H20-210922-0002 210000008/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 279

Còn hiệu lực

36671 000.00.19.H26-210928-0004 210000603/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MEDICITI

Còn hiệu lực

36672 000.00.19.H26-210929-0017 210000604/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MINH TÚ

Còn hiệu lực

36673 000.00.19.H26-210917-0020 210001741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Ống chuyển mẫu có thể in barcode

Còn hiệu lực

36674 000.00.19.H26-210921-0029 210001736/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36675 000.00.19.H26-210915-0003 210000605/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DUGITH

Còn hiệu lực