STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36751 000.00.19.H29-200807-0018 200001733/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IMMO CLASSIC

Còn hiệu lực

36752 000.00.19.H29-200807-0022 200001734/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LOMBAX DORSO

Còn hiệu lực

36753 000.00.19.H29-200807-0025 200001735/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LOMBASTAB

Còn hiệu lực

36754 000.00.19.H29-200807-0008 200001736/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MALLEO DYNASTAB BOA

Còn hiệu lực

36755 000.00.19.H29-200807-0005 200001737/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XLR8 LONG

Còn hiệu lực

36756 000.00.19.H29-200807-0006 200001738/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XLR8 SHORT

Còn hiệu lực

36757 000.00.19.H29-200807-0009 200001739/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGASTRAP MALLEO

Còn hiệu lực

36758 000.00.19.H29-200807-0011 200001740/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH REBEL RELIEVER

Còn hiệu lực

36759 000.00.19.H29-200807-0014 200001741/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GENU LIGAFLEX OPEN

Còn hiệu lực

36760 000.00.19.H29-200807-0015 200001742/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SILISTAB GENU

Còn hiệu lực

36761 000.00.19.H29-200807-0016 200001743/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX CLASSIC OPEN

Còn hiệu lực

36762 000.00.19.H29-200807-0017 200001744/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX MANU

Còn hiệu lực

36763 000.00.19.H29-200807-0026 200001745/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LOMBAX ORIGINAL

Còn hiệu lực

36764 000.00.19.H29-200807-0020 200001746/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ORTEL C1 ANATOMIC

Còn hiệu lực

36765 000.00.19.H29-200807-0013 200001747/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ACTION RELIEVER

Còn hiệu lực

36766 000.00.19.H29-200807-0019 200001748/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX CLAVICULAR STRAPS

Còn hiệu lực

36767 000.00.20.H63-200917-0001 200000003/PCBSX-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang y tế Juliet Rose Kid

Còn hiệu lực

36768 000.00.19.H17-200924-0001 200000034/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG

Còn hiệu lực

36769 000.00.16.H05-200924-0001 200000147/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP KHẨU TRANG Y TẾ FRESHER

Còn hiệu lực

36770 000.00.19.H29-200921-0004 200001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

36771 000.00.19.H29-200817-0004 200001729/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE KHẨU TRANG Y TẾ/DISPOSSABLE MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36772 000.00.19.H29-200921-0014 200000342/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN 3 CHIỀU Xương nhân tạo

Còn hiệu lực

36773 000.00.19.H29-200922-0002 200001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

36774 000.00.19.H29-200923-0005 200001731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ MERCIFUL MASK

Còn hiệu lực

36775 000.00.17.H09-200921-0001 200000119/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36776 000.00.17.H09-200921-0002 200000120/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

36777 000.00.17.H09-200921-0003 200000121/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT ĐA CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

36778 000.00.17.H09-200921-0004 200000122/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT MẮT

Còn hiệu lực

36779 000.00.17.H09-200921-0005 200000123/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT NỘI SOI CỔ TỬ CUNG

Còn hiệu lực

36780 000.00.17.H09-200926-0001 200000053/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36781 000.00.16.H23-200908-0003 200000051/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36782 000.00.19.H26-200919-0002 200000004/PCBSX-BV

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAUDUCMEDI Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

36783 000.00.16.H02-200923-0001 200000028/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế Hùng Mạnh

Còn hiệu lực

36784 000.00.17.H09-200922-0002 200000049/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36785 000.00.17.H09-200923-0001 200000050/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36786 000.00.17.H09-200924-0001 200000052/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36787 000.00.17.H09-200924-0002 200000118/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

36788 000.00.16.H05-200907-0002 200000145/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

36789 000.00.16.H05-200907-0003 200000146/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

36790 000.00.19.H29-200921-0010 200001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao được sử dụng cho máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

36791 000.00.19.H29-200915-0016 200000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36792 000.00.19.H29-200921-0006 200001720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

36793 000.00.19.H29-200921-0009 200001721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAIGONMASK KHẨU TRANG Y TẾ SAIGONMASK

Còn hiệu lực

36794 000.00.19.H29-200921-0013 200001722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KIM NHẬT CƯỜNG Hóa chất và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

36795 000.00.19.H29-200917-0003 200001723/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HƯNG AN BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36796 000.00.19.H29-200917-0022 200001724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TIÊN TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ VENUS

Còn hiệu lực

36797 000.00.19.H29-200915-0007 200001725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ TTBYT IVD linh kiện, phụ kiện dùng cho máy phân tích sinh hóa và miễn dịch.

Còn hiệu lực

36798 000.00.19.H29-200915-0008 200001726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện dùng cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

36799 000.00.19.H29-200921-0011 200001727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

36800 000.00.19.H29-200921-0002 200000341/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HT khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36801 000.00.10.H55-200825-0001 200000016/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36802 000.00.04.G18-200417-0001 20000564CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 03, 04 LỚP/KT3L, KT4L (03, 04 LAYERS MEDICAL FACE MASK/KT3L, KT4L)

Còn hiệu lực

36803 000.00.04.G18-200707-0006 20000563CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM Khẩu trang y tế Safemask/ Safemask Medical mask

Còn hiệu lực

36804 000.00.04.G18-200723-0029 20000562CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

36805 000.00.04.G18-200805-0008 20000561CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VENUS VIỆT NAM Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

36806 000.00.04.G18-200810-0031 20000560CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

36807 000.00.04.G18-200810-0029 20000559CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

36808 000.00.04.G18-200810-0030 20000558CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

36809 000.00.04.G18-200812-0008 20000557CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH MEDICAL FACE MASK BLUE SKY MASK

Còn hiệu lực

36810 000.00.04.G18-200813-0001 20000556CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

36811 000.00.04.G18-200812-0005 20000555CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

36812 000.00.04.G18-200813-0014 20000554CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỈNH PHAN Khẩu trang y tế Area ( Medical Face Mask Area )

Còn hiệu lực

36813 000.00.04.G18-200810-0022 20000553CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Ống bơm tiêm nhựa sử dụng một lần/ Disposable Syringes with/without needle gauge 16G&18G~30G

Còn hiệu lực

36814 000.00.04.G18-200810-0023 20000552CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Đầu nối bảo vệ/Transducer Protector

Còn hiệu lực

36815 000.00.04.G18-200812-0009 20000551CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC TẠI HÀ NỘI Khẩu Trang Y Tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

36816 000.00.04.G18-200812-0010 20000550CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK.

Còn hiệu lực

36817 000.00.04.G18-200817-0018 20000549CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN MEDICAL FACE MASK 4 LAYER AI-LEN PHARMA+

Còn hiệu lực

36818 000.00.04.G18-200824-0002 20000548CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr.Santa (Dr. Santa Medical Mask)

Còn hiệu lực

36819 000.00.04.G18-200826-0023 20000547CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

36820 000.00.04.G18-200821-0017 20000546CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36821 000.00.04.G18-200827-0002 20000545CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

36822 000.00.04.G18-200826-0002 20000544CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36823 000.00.04.G18-200827-0013 20000543CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CARE+ Khẩu trang y tế ( Medical face mask)

Còn hiệu lực

36824 000.00.04.G18-200828-0001 20000542CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Khẩu trang y tế ( MEDICAL FACE MASK )

Còn hiệu lực

36825 000.00.04.G18-200828-0005 20000541CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực