STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36901 000.00.19.H29-220406-0015 220000707/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

36902 000.00.19.H29-220406-0033 220001066/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

36903 000.00.19.H29-220405-0058 220001065/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

36904 000.00.04.G18-220302-0035 220001961/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36905 000.00.19.H26-220406-0010 220001318/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI AN

Còn hiệu lực

36906 000.00.19.H26-220405-0047 220001317/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

36907 000.00.19.H26-220405-0023 220001316/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

36908 000.00.19.H29-220331-0003 220001064/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Lọc khuẩn sử dụng cho máy phế thân ký

Còn hiệu lực

36909 000.00.19.H29-220331-0007 220001063/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Lọc khuẩn sử dụng cho máy FeNO

Còn hiệu lực

36910 000.00.19.H26-220402-0006 220001315/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

36911 000.00.19.H26-220403-0039 220001314/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRANG LĨNH

Còn hiệu lực

36912 000.00.19.H26-220403-0035 220001313/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU GIANG 1

Còn hiệu lực

36913 000.00.19.H26-220403-0045 220001312/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

36914 000.00.19.H26-220403-0043 220001311/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LINH TRANG

Còn hiệu lực

36915 000.00.19.H26-220403-0024 220001310/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THẮNG HIÊN

Còn hiệu lực

36916 000.00.19.H26-220403-0031 220001309/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HÀ TÙNG

Còn hiệu lực

36917 000.00.19.H26-220403-0030 220001308/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIỂM NGHIỆM

Còn hiệu lực

36918 000.00.19.H29-220404-0012 220000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Chai lăn giảm quấy khóc dạ đề

Còn hiệu lực

36919 000.00.19.H26-220331-0174 220001307/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG TÂM PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

36920 000.00.19.H26-220402-0007 220001306/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRUNG HÀ

Còn hiệu lực

36921 000.00.19.H26-220402-0009 220001305/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU ANH

Còn hiệu lực

36922 000.00.19.H26-220402-0011 220001304/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH LONG

Còn hiệu lực

36923 000.00.19.H26-220402-0004 220001303/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

36924 000.00.19.H26-220402-0015 220001302/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀI ANH

Còn hiệu lực

36925 000.00.19.H26-220402-0010 220001301/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM NGỌC THẢO

Còn hiệu lực

36926 000.00.19.H29-220324-0016 220001062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

36927 000.00.19.H26-220403-0046 220001300/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36928 000.00.19.H26-220331-0082 220001299/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM THỊ KIỀU OANH

Còn hiệu lực

36929 000.00.19.H26-220401-0139 220001298/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36930 000.00.19.H29-220324-0033 220001061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện

Còn hiệu lực

36931 000.00.19.H26-220331-0014 220001297/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực

36932 000.00.19.H26-220403-0032 220001296/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

36933 000.00.19.H26-220403-0022 220001295/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 2A TRẦN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

36934 000.00.19.H26-220401-0123 220001294/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUMEDI STORE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THUMEDI

Còn hiệu lực

36935 000.00.16.H60-220407-0001 220000001/PCBSX-TQ

HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

36936 000.00.19.H26-220331-0168 220001140/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Viên nén dạ dày GOSTOMA

Còn hiệu lực

36937 000.00.19.H26-220401-0091 220001293/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ MEDILIFES

Còn hiệu lực

36938 000.00.19.H26-220401-0118 220001292/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

36939 000.00.19.H29-220401-0006 220000615/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC AN NHIÊN 1 PHARMACY

Còn hiệu lực

36940 000.00.19.H26-220402-0020 220001291/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TUYẾT

Còn hiệu lực

36941 000.00.19.H26-220315-0042 220001290/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

36942 000.00.19.H26-220331-0004 220001289/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 1

Còn hiệu lực

36943 000.00.19.H26-220331-0019 220001288/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỸ ANH

Còn hiệu lực

36944 000.00.19.H26-220331-0072 220001287/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

36945 000.00.19.H26-220331-0006 220001286/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

36946 000.00.19.H26-220331-0091 220001285/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN VINH

Còn hiệu lực

36947 000.00.19.H26-220331-0125 220001284/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HUY

Còn hiệu lực

36948 000.00.19.H26-220331-0068 220001283/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM

Còn hiệu lực

36949 000.00.19.H26-220331-0135 220001282/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MEDISTAR

Còn hiệu lực

36950 000.00.19.H26-220331-0139 220001281/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI CHÍNH

Còn hiệu lực

36951 000.00.19.H26-220331-0122 220001139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

36952 000.00.19.H26-220331-0111 220001280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH

Còn hiệu lực

36953 000.00.19.H26-220331-0075 220001138/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask khí dung

Còn hiệu lực

36954 000.00.19.H26-220331-0084 220001137/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

36955 000.00.19.H26-220331-0080 220001136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực

36956 000.00.19.H26-220331-0132 220001279/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

36957 000.00.19.H26-220331-0127 220001278/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHÂN DÂN SỐ 9

Còn hiệu lực

36958 000.00.19.H26-220331-0062 220001198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHIKARA THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

36959 000.00.19.H26-220331-0090 220001277/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HỒNG

Còn hiệu lực

36960 000.00.04.G18-220228-0020 220001960/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol

Còn hiệu lực

36961 000.00.19.H26-220330-0066 220001135/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Bộ dẫn lưu vết thương

Còn hiệu lực

36962 000.00.19.H26-220331-0040 220001197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHIKARA THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

36963 000.00.19.H26-220331-0083 220001134/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy đo huyết áp tự động để bàn

Còn hiệu lực

36964 000.00.19.H26-220331-0012 220001276/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

36965 000.00.19.H26-220331-0005 220001275/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ THUỐC MPG

Còn hiệu lực

36966 000.00.19.H26-220331-0054 220001274/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÁI SƠN

Còn hiệu lực

36967 000.00.19.H26-220331-0021 220001273/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

36968 000.00.19.H26-220331-0010 220001272/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VĨNH PHÚC 6

Còn hiệu lực

36969 000.00.19.H26-220330-0099 220001133/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Kim chọc dò thận

Còn hiệu lực

36970 000.00.19.H26-220330-0011 220001132/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống nong thận kèm vỏ ngoài dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36971 000.00.19.H26-220331-0022 220001271/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VĨNH PHÚC 2

Còn hiệu lực

36972 000.00.19.H26-220330-0009 220001131/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống nong thận tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36973 000.00.04.G18-220331-0022 220000014/PTVKT-BYT

NGUYỄN THỊ NGỌC LAM

Còn hiệu lực

36974 000.00.04.G18-220224-0020 220001959/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36975 000.00.04.G18-220321-0004 220001957/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực