STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37201 000.00.19.H17-220407-0004 220000035/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khẩu trang y tế KF94

Còn hiệu lực

37202 000.00.19.H17-220407-0002 220000200/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH TM & DV THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT M.E.D.I.C

Còn hiệu lực

37203 000.00.19.H17-220406-0002 220000020/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37204 000.00.18.H57-220404-0001 220000008/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích sinh hóa tự động, phụ kiện

Còn hiệu lực

37205 000.00.17.H54-220407-0001 220000020/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THỤY DƯƠNG AN

Còn hiệu lực

37206 000.00.17.H54-220404-0001 220000027/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG XỊT MŨI THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

37207 000.00.17.H54-220309-0001 220000026/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG XỊT HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

37208 000.00.19.H29-220407-0017 220001071/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG PHƯƠNG Phamatech QuickStick One Step Pregnancy Test

Còn hiệu lực

37209 000.00.04.G18-220408-0001 220001971/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông đường tiêu hóa

Còn hiệu lực

37210 000.00.04.G18-220407-0020 220001970/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông dạ dày hai nòng

Còn hiệu lực

37211 000.00.17.H08-220328-0001 220000001/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Các dụng cụ y tế thông thường

Còn hiệu lực

37212 000.00.19.H26-220407-0057 220001156/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Máy thở oxy dòng cao (HFNC)

Còn hiệu lực

37213 000.00.19.H26-220328-0032 220001155/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

37214 000.00.19.H26-220407-0029 220001355/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 2 TRỰC THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

37215 000.00.19.H26-220407-0037 220001354/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 3 TRỰC THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

37216 000.00.04.G18-220317-0008 220001969/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

37217 000.00.19.H26-220330-0057 220001154/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

37218 000.00.19.H26-220330-0056 220001153/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

37219 000.00.19.H29-220315-0005 220000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TUYẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37220 000.00.18.H20-220401-0002 220000007/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Bộ rửa mũi xoang DOPACOOL PLUS

Còn hiệu lực

37221 000.00.18.H20-220401-0001 220000006/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Bộ rửa mũi DOPACOOL

Còn hiệu lực

37222 000.00.19.H29-220330-0047 220000618/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ NANCY

Còn hiệu lực

37223 000.00.16.H60-220407-0002 220000026/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ KÌNH

Còn hiệu lực

37224 000.00.19.H26-220407-0007 220001353/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÙI THỊ NHÀN

Còn hiệu lực

37225 000.00.19.H26-220407-0004 220001352/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 65 NGUYỄN CÔNG TRỨ

Còn hiệu lực

37226 000.00.19.H26-220407-0012 220001351/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 64 NGÔ SỸ LIÊN

Còn hiệu lực

37227 000.00.12.H19-220407-0002 220000052/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRANG LINH

Còn hiệu lực

37228 000.00.12.H19-220407-0001 220000051/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC HẠNH NHÂN

Còn hiệu lực

37229 000.00.17.H53-220308-0001 220000024/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 585

Còn hiệu lực

37230 000.00.04.G18-220407-0010 220001965/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD chất nền: Albumin, Creatinin

Còn hiệu lực

37231 000.00.19.H26-220316-0049 220001152/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định và định vị đầu trong phẫu thuật não

Còn hiệu lực

37232 000.00.17.H08-220330-0002 220000004/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TÍN PHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37233 000.00.17.H08-220330-0001 220000003/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TÍN PHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37234 000.00.19.H29-220328-0025 220000617/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DENTAL TECHNOLOGY

Còn hiệu lực

37235 000.00.04.G18-220406-0039 220001964/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ khâu xuyên

Còn hiệu lực

37236 000.00.16.H02-220407-0001 220000002/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP Gói muối y tế

Còn hiệu lực

37237 000.00.48.H41-220407-0001 220000236/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HINH CÚC

Còn hiệu lực

37238 000.00.04.G18-220311-0012 220001963/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ.

Còn hiệu lực

37239 000.00.19.H26-220407-0015 220001151/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

37240 000.00.19.H26-220406-0074 220001350/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC ĐỨC LONG 68

Còn hiệu lực

37241 000.00.19.H26-220404-0097 220001349/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỨC PHÚ

Còn hiệu lực

37242 000.00.04.G18-220406-0031 220001962/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ nội soi khớp

Còn hiệu lực

37243 000.00.09.H61-220406-0001 220000019/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ MEDIC

Còn hiệu lực

37244 000.00.20.H45-220328-0004 220000009/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 95

Còn hiệu lực

37245 000.00.20.H45-220328-0003 220000008/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 464

Còn hiệu lực

37246 000.00.20.H45-220328-0002 220000007/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 448

Còn hiệu lực

37247 000.00.20.H45-220328-0001 220000006/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 406

Còn hiệu lực

37248 000.00.48.H41-220406-0001 220000235/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Còn hiệu lực

37249 000.00.19.H26-220407-0018 220001348/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC AN PHÚ 1

Còn hiệu lực

37250 000.00.04.G18-220321-0012 220000015/PTVKT-BYT

DƯƠNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

37251 000.00.19.H29-220404-0031 220000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

37252 000.00.19.H26-220404-0008 220001150/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy điện châm 6 kênh có đầu dò huyệt

Còn hiệu lực

37253 000.00.19.H26-220331-0156 220001201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

37254 000.00.19.H26-220404-0013 220001149/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

37255 000.00.19.H26-220404-0007 220001148/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy điện châm

Còn hiệu lực

37256 000.00.19.H26-220404-0004 220001147/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy kéo dãn cổ và cột sống

Còn hiệu lực

37257 000.00.19.H26-220401-0094 220001146/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực

37258 000.00.19.H29-220404-0034 220000616/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MY CHÂU 6

Còn hiệu lực

37259 000.00.19.H26-220330-0090 220001145/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính FOB

Còn hiệu lực

37260 000.00.19.H26-220404-0015 220001347/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH TÙNG 2

Còn hiệu lực

37261 000.00.19.H26-220404-0010 220001346/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HIÊN MAI

Còn hiệu lực

37262 000.00.19.H26-220404-0017 220001345/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

37263 000.00.19.H26-220404-0011 220001344/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

37264 000.00.19.H26-220404-0005 220001343/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ KHTB Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

37265 000.00.19.H26-220402-0013 220001342/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH HỒNG

Còn hiệu lực

37266 000.00.19.H29-220404-0038 220001070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Bộ dây giúp thở oxy dòng cao và phụ kiện

Còn hiệu lực

37267 000.00.19.H26-220401-0129 220001144/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây dẫn máu chạy thận nhân tạo siêu lọc/thẩm tách

Còn hiệu lực

37268 000.00.19.H29-220404-0037 220001069/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Dây thở oxy dòng cao

Còn hiệu lực

37269 000.00.19.H26-220331-0119 220001143/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CUỘC SỐNG VIỆT NAM Máy trợ thính và phụ kiện

Còn hiệu lực

37270 000.00.19.H26-220404-0006 220001341/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGUYÊN ANH 8

Còn hiệu lực

37271 000.00.19.H26-220401-0122 220001340/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực

37272 000.00.19.H26-220402-0002 220001339/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỘC LẬP

Còn hiệu lực

37273 000.00.19.H26-220316-0052 220001200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Xe Lăn

Còn hiệu lực

37274 000.00.19.H26-220401-0085 220001338/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẬT LINH

Còn hiệu lực

37275 000.00.19.H26-220401-0137 220001199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Giường cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực