STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
301 000.00.19.H26-220519-0001 220001797/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 4 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

302 000.00.19.H26-220518-0028 220001796/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Hemoclip cầm máu dùng 1 lần

Còn hiệu lực

303 000.00.19.H26-220518-0025 220001795/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

304 000.00.19.H26-220519-0004 220001833/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÁT TIÊN

Còn hiệu lực

305 000.00.19.H26-220518-0024 220001794/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

306 000.00.19.H26-220518-0021 220001793/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

307 000.00.19.H26-220519-0024 220001792/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy điện xung kết hợp sóng siêu âm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

308 000.00.19.H26-220518-0026 220001832/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ NHA KHOA QUỐC TẾ HTC

Còn hiệu lực

309 000.00.19.H26-220424-0001 220001831/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

310 000.00.19.H26-220519-0015 220001830/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG

Còn hiệu lực

311 000.00.19.H26-220516-0017 220001617/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

312 000.00.19.H29-220516-0063 220001699/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Bộ chuyển đổi số hóa X-quang CR y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

313 000.00.19.H29-220516-0057 220001104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

314 000.00.19.H29-220520-0041 220001698/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

315 000.00.19.H29-220517-0009 220001697/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

316 000.00.19.H29-220517-0005 220001136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA

Còn hiệu lực

317 000.00.19.H26-220507-0002 220000078/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HTM-BIO Ống nghiệm đựng máu

Còn hiệu lực

318 000.00.19.H26-220515-0004 220001791/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dẫn lưu kín áp lực âm

Còn hiệu lực

319 000.00.19.H29-220520-0014 220001103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

320 000.00.19.H29-220520-0017 220001102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

321 000.00.19.H29-220520-0018 220001101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

322 000.00.19.H29-220520-0019 220001100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

323 000.00.19.H29-220520-0020 220001099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bình phản ứng

Còn hiệu lực

324 000.00.19.H29-220520-0022 220001098/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

325 000.00.19.H29-220520-0023 220001097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

326 000.00.19.H29-220520-0026 220001096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

327 000.00.19.H29-220520-0027 220001095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

328 000.00.19.H29-220520-0016 220001094/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD kiểm tra pha loãng

Còn hiệu lực

329 000.00.19.H29-220520-0005 220001093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

330 000.00.19.H29-220520-0007 220001092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

331 000.00.19.H29-220520-0008 220001091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

332 000.00.19.H29-220520-0010 220001090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Ống phản ứng

Còn hiệu lực

333 000.00.19.H26-220515-0006 220001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bộ đèn phẫu thuật Chromophare

Còn hiệu lực

334 000.00.19.H29-220520-0013 220001089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

335 000.00.19.H26-220515-0007 220001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bộ bàn mổ OPERON

Còn hiệu lực

336 000.00.19.H29-220520-0004 220001088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

337 000.00.19.H26-220515-0009 220001790/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống ống nội soi khớp

Còn hiệu lực

338 000.00.19.H26-220515-0010 220001789/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

339 000.00.19.H26-220515-0011 220001614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Giường sinh đa năng

Còn hiệu lực

340 000.00.19.H26-220516-0003 220001788/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan vi phẫu Pi Drive

Còn hiệu lực

341 000.00.19.H26-220515-0005 220001787/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai

Còn hiệu lực

342 000.00.19.H26-220421-0011 220001786/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy đo huyết áp bắp tay điện tử

Còn hiệu lực

343 000.00.19.H26-220517-0007 220001785/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy đo nồng độ oxy

Còn hiệu lực

344 000.00.04.G18-220524-0015 220002306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin

Còn hiệu lực

345 000.00.19.H26-220517-0017 220001829/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NOVOPHARM

Còn hiệu lực

346 000.00.19.H26-220517-0008 220001784/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Đầu đa kim tiêm dùng trong trị liệu

Còn hiệu lực

347 000.00.19.H26-220511-0018 220001783/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Cụm IVD: Dấu ấn bệnh viêm khớp

Còn hiệu lực

348 000.00.19.H26-220516-0006 220001782/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HEALTHSK Gel bôi trơn âm đạo Hyalosan

Còn hiệu lực

349 000.00.19.H26-220427-0036 220001781/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Thiết bị làm mát da

Còn hiệu lực

350 000.00.19.H26-220517-0003 220001828/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI 1

Còn hiệu lực

351 000.00.19.H26-220419-0056 220001780/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN Bộ kit thử thai nhanh

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H26-220513-0019 220001779/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Holter đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

353 000.00.19.H26-220504-0016 220001778/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H26-220504-0014 220001777/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H26-220504-0013 220001776/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H26-220504-0012 220001775/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H26-220504-0009 220001774/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H26-220504-0002 220001773/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H26-220504-0008 220001772/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H26-220504-0007 220001771/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

361 000.00.19.H26-220504-0003 220001769/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

362 000.00.19.H26-220504-0005 220001770/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

363 000.00.19.H17-220517-0009 220000057/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tạp dề vải không dệt

Còn hiệu lực

364 000.00.19.H29-220518-0034 220001087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

365 000.00.19.H29-220517-0004 220001086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Giường bệnh nhân điều khiển tay

Còn hiệu lực

366 000.00.19.H29-220427-0022 220001085/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

367 000.00.19.H29-220518-0011 220001696/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Rọ lấy sỏi nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

368 000.00.19.H29-220518-0008 220001695/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ, ống thông hút phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

369 000.00.19.H29-220518-0005 220001694/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống thông / nong trong phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

370 000.00.19.H29-220518-0003 220001693/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi niệu

Còn hiệu lực

371 000.00.19.H29-220517-0035 220001692/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Trocar / dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H29-220517-0033 220001691/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp phẫu thuật / kẹp sinh thiết nội soi

Còn hiệu lực

373 000.00.19.H29-220517-0031 220001690/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi phế quản

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H29-220517-0029 220001689/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi tổng quát

Còn hiệu lực

375 000.00.19.H29-220517-0027 220001688/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi tai

Còn hiệu lực