STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3676 000.00.19.H29-220428-0024 220001473/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY GÂY MÊ

Còn hiệu lực

3677 000.00.19.H29-220428-0015 220001472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN SÁP CẦM MÁU XƯƠNG

Còn hiệu lực

3678 000.00.19.H29-220503-0006 220000988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn tai mũi họng

Còn hiệu lực

3679 000.00.19.H29-220503-0004 220000987/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn phẫu thuật sản

Còn hiệu lực

3680 000.00.04.G18-220505-0012 220002169/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen II

Còn hiệu lực

3681 000.00.04.G18-220505-0011 220002168/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng pepsinogen I

Còn hiệu lực

3682 000.00.19.H26-220504-0052 220001500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

3683 000.00.04.G18-220505-0008 220002167/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

3684 000.00.04.G18-220505-0007 220002166/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng tổng khả năng gắn kết với hormone tuyến giáp Thyroxine (T4)

Còn hiệu lực

3685 000.00.19.H17-220422-0001 220000234/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

3686 000.00.04.G18-220505-0006 220002165/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

3687 000.00.04.G18-220505-0005 220002164/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12

Còn hiệu lực

3688 000.00.04.G18-220505-0004 220002163/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

3689 000.00.10.H55-220427-0001 220000187/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRANG MINH

Còn hiệu lực

3690 000.00.04.G18-220505-0003 220002162/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính chất hướng sinh dục màng đệm người beta (β‑hCG)

Còn hiệu lực

3691 000.00.04.G18-220505-0002 220002161/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitotin (PCT)

Còn hiệu lực

3692 000.00.19.H26-210412-0002 220001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Camera phụ trợ dùng cho máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

3693 000.00.19.H29-220428-0009 220000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIOTEK NƯỚC SÚC MIỆNG ASIN CORONA

Còn hiệu lực

3694 000.00.19.H26-220504-0011 220001430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3695 000.00.19.H26-220504-0010 220001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3696 000.00.19.H26-220504-0038 220001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3697 000.00.19.H26-220504-0037 220001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3698 000.00.19.H26-220504-0015 220001426/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM Xịt sâu răng

Còn hiệu lực

3699 000.00.19.H26-220504-0021 220001425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

3700 000.00.19.H26-220504-0019 220001424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

3701 000.00.19.H29-220428-0008 220001471/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY TẠO OXY MEDALLY

Còn hiệu lực

3702 000.00.09.H61-220504-0001 220000030/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1019

Còn hiệu lực

3703 000.00.09.H61-220427-0001 220000029/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 670

Còn hiệu lực

3704 000.00.09.H61-220413-0001 220000028/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1109

Còn hiệu lực

3705 000.00.09.H61-220412-0001 220000027/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1153

Còn hiệu lực

3706 000.00.09.H61-220408-0005 220000026/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1143

Còn hiệu lực

3707 000.00.09.H61-220408-0004 220000025/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1140

Còn hiệu lực

3708 000.00.09.H61-220408-0003 220000024/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1083

Còn hiệu lực

3709 000.00.09.H61-220408-0002 220000023/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1162

Còn hiệu lực

3710 000.00.19.H29-220503-0001 220001470/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

3711 000.00.31.H36-220413-0002 220000124/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1411

Còn hiệu lực

3712 000.00.31.H36-220418-0002 220000123/PCBMB-LĐ

: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1314

Còn hiệu lực

3713 000.00.31.H36-220427-0001 220000122/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT Y TẾ CÁC TỈNH YB

Còn hiệu lực

3714 000.00.16.H33-220504-0002 220000031/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ NGÔI

Còn hiệu lực

3715 000.00.16.H33-220504-0001 220000030/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ TÚ

Còn hiệu lực

3716 000.00.22.H44-220503-0001 220000083/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 147-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

3717 000.00.22.H44-220503-0002 220000082/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ

Còn hiệu lực

3718 000.00.07.H27-220428-0001 220000061/PCBMB-HT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN ANH

Còn hiệu lực

3719 000.00.19.H26-220422-0034 220001499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy châm cứu

Còn hiệu lực

3720 000.00.19.H26-220504-0032 220001423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

3721 000.00.19.H26-220504-0031 220001422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Máy ly tâm

Còn hiệu lực

3722 000.00.19.H29-220412-0038 220001469/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG MASK (MẶT NẠ) GÂY MÊ

Còn hiệu lực

3723 000.00.19.H29-220425-0015 220001468/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG MẶT NẠ (MASK) THANH QUẢN

Còn hiệu lực

3724 000.00.19.H29-220413-0040 220001467/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG CO NỐI BỘ DÂY TIM PHỔI NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

3725 000.00.19.H29-220414-0047 220001466/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy Holter theo dõi điện tim 1-14 ngày và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

3726 000.00.19.H29-220429-0027 220000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống giảm áp cột sống

Còn hiệu lực

3727 000.00.19.H29-220429-0023 220000984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG NƯỚC RỬA DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

3728 000.00.19.H26-220429-0044 220001421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

3729 000.00.17.H54-220423-0001 220000035/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

3730 000.00.17.H54-220419-0001 220000034/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

3731 000.00.19.H26-220504-0028 220001731/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN E - NHÀ THUỐC SỐ 3

Còn hiệu lực

3732 000.00.19.H26-220429-0008 220001730/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN E - NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

3733 000.00.19.H26-220503-0012 220001420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM Áo choàng phòng chống dịch, bao giầy, găng tay, khẩu trang, tấm che mặt

Còn hiệu lực

3734 000.00.19.H26-220504-0006 220001498/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

3735 000.00.19.H29-220427-0012 220000983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Giường bệnh viện

Còn hiệu lực

3736 000.00.19.H29-220429-0018 220001465/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Bộ cạo vôi răng (gắn trên ghế chữa răng nha khoa)

Còn hiệu lực

3737 000.00.19.H29-220405-0040 220001464/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ dẫn hướng bắt vít

Còn hiệu lực

3738 000.00.19.H29-220428-0028 220001463/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy nâng cơ bằng công nghệ Hifu

Còn hiệu lực

3739 000.00.19.H29-220429-0017 220001048/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BÌNH AN

Còn hiệu lực

3740 000.00.19.H29-220429-0015 220001047/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH MEDITOWN

Còn hiệu lực

3741 000.00.19.H29-220429-0030 220001046/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 3S MEDICAL

Còn hiệu lực

3742 000.00.19.H29-220425-0018 220001462/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

3743 000.00.18.H24-220504-0001 220000139/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC AN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

3744 000.00.17.H13-220428-0002 220000143/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 688

Còn hiệu lực

3745 000.00.17.H13-220428-0001 220000142/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 684

Còn hiệu lực

3746 000.00.17.H13-220427-0001 220000141/PCBMB-CT

BỆNH VIỆN MẮT VÀ RĂNG HÀM MẶT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Còn hiệu lực

3747 000.00.17.H13-220418-0001 220000140/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 600

Còn hiệu lực

3748 000.00.17.H13-220211-0002 220000139/PCBMB-CT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Còn hiệu lực

3749 000.00.19.H29-220422-0045 220001045/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Còn hiệu lực

3750 000.00.19.H29-220405-0030 220001461/PCBB-HCM

CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực