STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3751 000.00.19.H29-220428-0017 220001484/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Bóng nong mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

3752 000.00.19.H29-220429-0010 220001483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

3753 000.00.19.H29-220503-0005 220001482/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bầu phun khí dung sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

3754 000.00.19.H29-220428-0021 220001481/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy trị liệu chân không

Còn hiệu lực

3755 000.00.19.H29-220428-0007 220001480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy nén ép trị liệu

Còn hiệu lực

3756 000.00.19.H29-220502-0004 220001479/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

3757 000.00.19.H29-220502-0003 220001478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

3758 000.00.19.H29-220502-0002 220001477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

3759 000.00.19.H29-220502-0001 220001476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

3760 000.00.07.H28-220427-0002 220000002/PCBSX-HB

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG Nước muối điện phân

Còn hiệu lực

3761 000.00.07.H28-220427-0001 220000001/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO GIA Sản xuất chế phẩm dung dịch Natriclorid (nước muối sinh lý, nước muối ưu trương)

Còn hiệu lực

3762 000.00.19.H26-220505-0014 220001501/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

3763 000.00.19.H26-220504-0027 220001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

3764 000.00.19.H26-220504-0026 220001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Phòng đo thính lực

Còn hiệu lực

3765 000.00.19.H26-220504-0025 220001439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Buồng đo thính lực

Còn hiệu lực

3766 000.00.19.H26-220504-0050 220001438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bồn rửa tay

Còn hiệu lực

3767 000.00.19.H26-220504-0048 220001437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá để ống nghiệm

Còn hiệu lực

3768 000.00.19.H26-220504-0046 220001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cọc truyền (di động)

Còn hiệu lực

3769 000.00.19.H26-220504-0045 220001435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Hộp đầu giường y tế

Còn hiệu lực

3770 000.00.19.H26-220504-0039 220001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn ăn di động

Còn hiệu lực

3771 000.00.19.H26-220504-0043 220001433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá tiếp nhận vật

Còn hiệu lực

3772 000.00.19.H26-220504-0041 220001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ thuốc cấp cứu

Còn hiệu lực

3773 000.00.04.G18-220505-0015 220002172/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp (anti-TPO)

Còn hiệu lực

3774 000.00.04.G18-220505-0014 220002171/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng NGAL trong nước tiểu

Còn hiệu lực

3775 000.00.19.H15-220504-0002 220000046/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

3776 000.00.19.H15-220504-0001 220000045/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

3777 000.00.04.G18-220505-0013 220002170/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Holotranscobalamin (chất đánh dấu cho sự thiếu hụt vitamin B12)

Còn hiệu lực

3778 000.00.16.H46-220422-0001 220000064/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 664

Còn hiệu lực

3779 000.00.16.H46-220421-0001 220000001/PCBA-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN Khẩu trang y tế Orchid

Còn hiệu lực

3780 000.00.19.H29-220425-0020 220001475/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

3781 000.00.19.H29-220428-0025 220001474/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY THỞ

Còn hiệu lực

3782 000.00.19.H29-220428-0024 220001473/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY GÂY MÊ

Còn hiệu lực

3783 000.00.19.H29-220428-0015 220001472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN SÁP CẦM MÁU XƯƠNG

Còn hiệu lực

3784 000.00.19.H29-220503-0006 220000988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn tai mũi họng

Còn hiệu lực

3785 000.00.19.H29-220503-0004 220000987/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn phẫu thuật sản

Còn hiệu lực

3786 000.00.04.G18-220505-0012 220002169/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen II

Còn hiệu lực

3787 000.00.04.G18-220505-0011 220002168/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng pepsinogen I

Còn hiệu lực

3788 000.00.19.H26-220504-0052 220001500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

3789 000.00.04.G18-220505-0008 220002167/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

3790 000.00.04.G18-220505-0007 220002166/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng tổng khả năng gắn kết với hormone tuyến giáp Thyroxine (T4)

Còn hiệu lực

3791 000.00.19.H17-220422-0001 220000234/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

3792 000.00.04.G18-220505-0006 220002165/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

3793 000.00.04.G18-220505-0005 220002164/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12

Còn hiệu lực

3794 000.00.04.G18-220505-0004 220002163/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

3795 000.00.10.H55-220427-0001 220000187/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRANG MINH

Còn hiệu lực

3796 000.00.04.G18-220505-0003 220002162/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính chất hướng sinh dục màng đệm người beta (β‑hCG)

Còn hiệu lực

3797 000.00.04.G18-220505-0002 220002161/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitotin (PCT)

Còn hiệu lực

3798 000.00.19.H26-210412-0002 220001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Camera phụ trợ dùng cho máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

3799 000.00.19.H29-220428-0009 220000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIOTEK NƯỚC SÚC MIỆNG ASIN CORONA

Còn hiệu lực

3800 000.00.19.H26-220504-0011 220001430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3801 000.00.19.H26-220504-0010 220001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3802 000.00.19.H26-220504-0038 220001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3803 000.00.19.H26-220504-0037 220001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

3804 000.00.19.H26-220504-0015 220001426/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM Xịt sâu răng

Còn hiệu lực

3805 000.00.19.H26-220504-0021 220001425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

3806 000.00.19.H26-220504-0019 220001424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

3807 000.00.19.H29-220428-0008 220001471/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY TẠO OXY MEDALLY

Còn hiệu lực

3808 000.00.09.H61-220504-0001 220000030/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1019

Còn hiệu lực

3809 000.00.09.H61-220427-0001 220000029/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 670

Còn hiệu lực

3810 000.00.09.H61-220413-0001 220000028/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1109

Còn hiệu lực

3811 000.00.09.H61-220412-0001 220000027/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1153

Còn hiệu lực

3812 000.00.09.H61-220408-0005 220000026/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1143

Còn hiệu lực

3813 000.00.09.H61-220408-0004 220000025/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1140

Còn hiệu lực

3814 000.00.09.H61-220408-0003 220000024/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1083

Còn hiệu lực

3815 000.00.09.H61-220408-0002 220000023/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1162

Còn hiệu lực

3816 000.00.19.H29-220503-0001 220001470/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

3817 000.00.31.H36-220413-0002 220000124/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1411

Còn hiệu lực

3818 000.00.31.H36-220418-0002 220000123/PCBMB-LĐ

: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1314

Còn hiệu lực

3819 000.00.31.H36-220427-0001 220000122/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT Y TẾ CÁC TỈNH YB

Còn hiệu lực

3820 000.00.16.H33-220504-0002 220000031/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ NGÔI

Còn hiệu lực

3821 000.00.16.H33-220504-0001 220000030/PCBMB-KG

QUẦY THUỐC NGÔ THỊ TÚ

Còn hiệu lực

3822 000.00.22.H44-220503-0001 220000083/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 147-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

3823 000.00.22.H44-220503-0002 220000082/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ

Còn hiệu lực

3824 000.00.07.H27-220428-0001 220000061/PCBMB-HT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN ANH

Còn hiệu lực

3825 000.00.19.H26-220422-0034 220001499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy châm cứu

Còn hiệu lực