STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3751 000.00.04.G18-220719-0010 220002709/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin

Còn hiệu lực

3752 000.00.04.G18-220719-0016 220002708/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các thuốc kháng sinh

Còn hiệu lực

3753 000.00.19.H26-220715-0005 220002141/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Đèn tiệt trùng di động

Còn hiệu lực

3754 000.00.19.H29-220712-0029 220002439/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A Máy khoan/ cưa xương dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

3755 000.00.19.H29-220712-0025 220001532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hóa chất làm sạch thiết bị chẩn đoán Invitro

Còn hiệu lực

3756 000.00.19.H29-220712-0023 220002438/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

3757 000.00.19.H29-220712-0022 220002437/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích huyết học và phụ kiện

Còn hiệu lực

3758 000.00.17.H09-220718-0001 220000009/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA Ống dẫn lưu niệu đạo chất liệu Latex - Foley Catheters - Latex Nelaton Catheters

Còn hiệu lực

3759 000.00.19.H29-220712-0012 220002436/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dây/Ống thông hút đàm nhớt

Còn hiệu lực

3760 000.00.04.G18-220719-0015 220002707/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

3761 000.00.04.G18-220719-0013 220002706/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

3762 000.00.04.G18-220719-0012 220002705/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

3763 000.00.19.H17-220718-0001 220000069/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Băng bột bó các loại

Còn hiệu lực

3764 000.00.19.H17-220718-0002 220000034/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Bình dẫn lưu

Còn hiệu lực

3765 000.00.19.H17-220712-0001 220000275/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

3766 000.00.48.H41-220718-0001 220000018/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Hóa chất cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

3767 000.00.48.H41-220714-0001 220000024/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL Bình dẫn lưu áp lực âm

Còn hiệu lực

3768 000.00.48.H41-220713-0001 220000265/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ 24H

Còn hiệu lực

3769 000.00.19.H26-220718-0015 220002140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI CHỈ HUYẾT TÁN

Còn hiệu lực

3770 000.00.18.H57-220704-0001 220000125/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 746

Còn hiệu lực

3771 000.00.19.H29-220706-0020 220000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion khử khuẩn (các loại)

Còn hiệu lực

3772 000.00.19.H29-220712-0009 220002435/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Dụng cụ chứa chất bẩn dùng cho máy phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

3773 000.00.19.H29-220712-0013 220001531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

3774 000.00.19.H29-220712-0007 220002434/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang quanh chóp.

Còn hiệu lực

3775 000.00.19.H29-220711-0011 220001530/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Máy quét phim kỷ thuật số

Còn hiệu lực

3776 000.00.19.H29-220524-0031 220002433/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Máy rửa dụng cụ tiệt trùng

Còn hiệu lực

3777 000.00.19.H29-220705-0005 220002432/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

3778 000.00.19.H29-220711-0010 220001275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ SALA TÂN THÀNH

Còn hiệu lực

3779 000.00.19.H29-220711-0018 220001529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hạt bi từ

Còn hiệu lực

3780 000.00.19.H29-220711-0017 220001528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3781 000.00.19.H29-220711-0016 220001527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3782 000.00.19.H29-220711-0015 220001526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3783 000.00.19.H29-220711-0014 220001525/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3784 000.00.19.H29-220711-0013 220001524/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu nước tiểu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3785 000.00.19.H29-220712-0004 220001523/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phụ tùng cài đặt máy ban đầu

Còn hiệu lực

3786 000.00.19.H29-220712-0003 220001522/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cốc chiết mẫu chuẩn máy

Còn hiệu lực

3787 000.00.19.H29-220712-0002 220001521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đựng ống mẫu đông máu

Còn hiệu lực

3788 000.00.19.H29-220712-0001 220001520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đựng ống pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

3789 000.00.19.H29-220523-0029 220002431/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm xác định khả năng kháng của yếu tố Va đối với sự bất hoạt bởi protein C hoạt hóa (APC) gây ra bởi đột biến yếu tố V Leiden

Còn hiệu lực

3790 000.00.19.H29-220713-0009 220001519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

3791 000.00.19.H29-220712-0016 220001518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD sạc và tải dữ liệu

Còn hiệu lực

3792 000.00.19.H29-220712-0010 220001517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bệ máy

Còn hiệu lực

3793 000.00.19.H29-220712-0015 220001516/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu chứng cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

3794 000.00.19.H29-220715-0010 220001515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD ly giải tế bào

Còn hiệu lực

3795 000.00.19.H29-220706-0014 220002430/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Bản sao thân răng

Còn hiệu lực

3796 000.00.19.H29-220707-0013 220002429/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

3797 000.00.18.H24-220718-0001 220000002/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Vật liệu dùng trong nha khoa: hàn răng, gắn răng

Còn hiệu lực

3798 000.00.18.H24-220530-0001 220000150/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 611

Còn hiệu lực

3799 000.00.19.H29-220711-0007 220002428/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

3800 000.00.19.H29-220709-0002 220002427/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Khay Xét nghiệm dấu ấn tim mạch

Còn hiệu lực

3801 000.00.19.H29-220706-0002 220001514/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TPH XỊT MŨI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG S.O.S.3IN1

Còn hiệu lực

3802 000.00.19.H29-220706-0019 220002426/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Băng xốp vết thương

Còn hiệu lực

3803 000.00.19.H26-220306-0010 220002487/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống các dụng cụ phẫu thuật tái tạo dây chằng

Còn hiệu lực

3804 000.00.19.H29-220711-0001 220001513/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Mặt gương soi nha khoa

Còn hiệu lực

3805 000.00.19.H29-220708-0009 220001512/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

3806 000.00.19.H29-220707-0011 220001274/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

Còn hiệu lực

3807 000.00.19.H29-220620-0017 220001511/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN YABE SỮA RỬA TAY

Còn hiệu lực

3808 000.00.17.H62-220630-0001 220000071/PCBMB-VP

HỘ KINH DOANH: CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

3809 000.00.19.H26-220712-0024 220002139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Máy trợ thính

Còn hiệu lực

3810 000.00.19.H26-220713-0009 220002138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Ghế bô vệ sinh y tế

Còn hiệu lực

3811 000.00.19.H26-220712-0025 220002137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Xe lăn dành cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

3812 000.00.19.H26-220713-0008 220002136/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Nạng, gậy chống chân, khung tập đi cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

3813 000.00.19.H26-220713-0014 220002135/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Đệm khí chống loét

Còn hiệu lực

3814 000.00.19.H26-220718-0008 220002134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Băng dính cuộn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

3815 000.00.04.G18-220718-0018 220002704/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

3816 000.00.04.G18-220715-0022 220002703/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD điện cực điện giải: Na+, K+, Li+, eCl-

Còn hiệu lực

3817 000.00.48.H41-220711-0001 220000017/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

3818 000.00.19.H26-220718-0013 220002486/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Còn hiệu lực

3819 000.00.19.H26-220708-0004 220002485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAKE SIDE VIỆT NAM Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

3820 000.00.10.H31-220714-0001 220000011/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Gel bôi da Bạc Nano

Còn hiệu lực

3821 000.00.17.H59-220602-0001 220000016/PCBMB-TV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TRÀ VINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TRÀ VINH SỐ 5

Còn hiệu lực

3822 000.00.17.H59-220601-0001 220000015/PCBMB-TV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TRÀ VINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TRÀ VINH SỐ 4

Còn hiệu lực

3823 000.00.17.H59-220527-0001 220000014/PCBMB-TV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA TRÀ VINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TRÀ VINH SỐ 3

Còn hiệu lực

3824 000.00.19.H26-220715-0015 220002133/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ QUAI ĐEO GIỮ CẰM CHINSTRAP

Còn hiệu lực

3825 000.00.17.H39-220714-0001 220000042/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Tủ thao tác PCR

Còn hiệu lực