STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38251 000.00.19.H29-220404-0019 220000744/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 145

Còn hiệu lực

38252 000.00.19.H29-220404-0018 220000743/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 140

Còn hiệu lực

38253 000.00.19.H29-220405-0073 220000742/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 250

Còn hiệu lực

38254 000.00.19.H29-220405-0077 220000741/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 263

Còn hiệu lực

38255 000.00.19.H29-220331-0025 220000740/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 365

Còn hiệu lực

38256 000.00.19.H29-220405-0016 220000739/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 375

Còn hiệu lực

38257 000.00.19.H29-220403-0013 220000738/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 242

Còn hiệu lực

38258 000.00.19.H29-220405-0031 220000737/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 241

Còn hiệu lực

38259 000.00.19.H29-220405-0029 220000736/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 240

Còn hiệu lực

38260 000.00.19.H29-220401-0032 220000735/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 381

Còn hiệu lực

38261 000.00.19.H29-220405-0019 220000734/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY PHÚ MỸ HƯNG

Còn hiệu lực

38262 000.00.19.H29-220404-0021 220000733/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 158

Còn hiệu lực

38263 000.00.04.G18-211230-0043 220002048/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm IVD xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

38264 000.00.19.H29-220412-0054 220000732/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC CHI BẢO

Còn hiệu lực

38265 000.00.19.H29-220409-0002 220000731/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CNS

Còn hiệu lực

38266 000.00.19.H29-220405-0056 220001209/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị điều trị lạnh bằng không khí lạnh Cryo6

Còn hiệu lực

38267 000.00.19.H29-220413-0037 220001208/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy đo chiều dài ống tủy

Còn hiệu lực

38268 000.00.19.H29-220324-0026 220001206/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi vệ sinh tủy răng

Còn hiệu lực

38269 000.00.19.H29-220316-0064 220001202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA Máy hút y khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

38270 000.00.19.H29-220408-0041 220001201/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm xét nghiệm định tính, bán định lượng và định lượng kháng thể kháng kháng nguyên sốt Salmonella

Còn hiệu lực

38271 000.00.19.H29-220412-0008 220000730/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FYC

Còn hiệu lực

38272 000.00.19.H29-220409-0003 220001200/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY MÁY TẠO OXY

Còn hiệu lực

38273 000.00.19.H29-220408-0048 220000033/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN Y KHẨU TRANG Y TẾ 4 Lớp – MinMask

Còn hiệu lực

38274 000.00.16.H10-220414-0001 220000020/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC LONG NHẬT

Còn hiệu lực

38275 000.00.16.H60-220416-0001 220000034/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC HOÀNG THỊ THỦY

Còn hiệu lực

38276 000.00.16.H60-220416-0002 220000033/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUẦN (QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THUẦN)

Còn hiệu lực

38277 000.00.04.G18-220416-0009 220002047/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

38278 000.00.04.G18-220416-0008 220002046/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

38279 000.00.04.G18-220120-0049 220002045/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay giữ banh trong phẫu thuật nội sọ

Còn hiệu lực

38280 000.00.04.G18-220416-0004 220002044/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

38281 000.00.19.H29-211101-0010 220000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

38282 000.00.04.G18-220416-0005 220002043/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

Còn hiệu lực

38283 000.00.04.G18-220416-0003 220002042/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

38284 000.00.04.G18-220416-0002 220002041/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

38285 000.00.04.G18-220416-0001 220002040/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

38286 000.00.04.G18-220415-0029 220002039/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD

Còn hiệu lực

38287 000.00.04.G18-220415-0028 220002038/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

38288 000.00.04.G18-220415-0027 220002037/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

38289 000.00.04.G18-220415-0026 220002036/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin

Còn hiệu lực

38290 000.00.04.G18-220415-0025 220002035/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, chuỗi nhẹ kappa và chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

38291 000.00.19.H26-210506-0015 220001560/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

38292 000.00.16.H23-220415-0002 220000021/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH ASPEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38293 000.00.04.G18-220415-0023 220002034/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

38294 000.00.04.G18-220415-0022 220002033/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

38295 000.00.04.G18-220415-0021 220002032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống kéo giãn

Còn hiệu lực

38296 000.00.04.G18-220415-0020 220002031/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

38297 000.00.04.G18-220302-0025 220002030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin

Còn hiệu lực

38298 000.00.16.H22-220405-0002 220000023/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TIẾN NHUNG

Còn hiệu lực

38299 000.00.16.H22-220405-0001 220000022/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TRÀ GIANG

Còn hiệu lực

38300 000.00.16.H22-220403-0002 220000021/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

38301 000.00.16.H22-220402-0001 220000020/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

38302 000.00.04.G18-220304-0003 220002029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides.

Còn hiệu lực

38303 000.00.04.G18-220415-0018 220002028/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

38304 000.00.19.H26-220414-0016 220001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi

Còn hiệu lực

38305 000.00.04.G18-220404-0021 220002027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

38306 000.00.19.H26-220414-0024 220001279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Gel thụt táo bón

Còn hiệu lực

38307 000.00.04.G18-220415-0017 220002026/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase tụy

Còn hiệu lực

38308 000.00.19.H26-220408-0071 220001559/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HOA MINH

Còn hiệu lực

38309 000.00.19.H26-220409-0015 220001558/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM

Còn hiệu lực

38310 000.00.19.H26-220409-0017 220001557/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BIG FAMILY PHARMACY 98

Còn hiệu lực

38311 000.00.19.H26-220408-0072 220001278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

38312 000.00.19.H26-220409-0020 220001556/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀ TRUNG

Còn hiệu lực

38313 000.00.19.H26-220409-0027 220001555/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

38314 000.00.19.H26-220408-0079 220001554/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG THỊ NHẠN

Còn hiệu lực

38315 000.00.19.H26-220408-0053 220001553/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99

Còn hiệu lực

38316 000.00.19.H26-220411-0006 220001552/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO PHÚC II

Còn hiệu lực

38317 000.00.19.H26-220409-0014 220001551/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC PHARMA

Còn hiệu lực

38318 000.00.19.H26-220409-0022 220001550/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH SƠN

Còn hiệu lực

38319 000.00.19.H26-220409-0016 220001549/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯNG NGUYỆT

Còn hiệu lực

38320 000.00.19.H26-220411-0004 220001548/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÙNG LỘC

Còn hiệu lực

38321 000.00.19.H26-220408-0070 220001277/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

38322 000.00.18.H24-220415-0002 220000137/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303A

Còn hiệu lực

38323 000.00.18.H24-220415-0001 220000136/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303

Còn hiệu lực

38324 000.00.04.G18-220415-0016 220002025/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng)

Còn hiệu lực

38325 000.00.19.H26-220411-0007 220001547/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực