STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38326 000.00.19.H29-220324-0004 220000542/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENOLY

Còn hiệu lực

38327 000.00.19.H29-220324-0008 220000636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Máy quét dấu hàm và phụ kiện

Còn hiệu lực

38328 000.00.19.H29-220324-0028 220000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

38329 000.00.19.H29-220324-0024 220000982/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Máy hút dịch

Còn hiệu lực

38330 000.00.19.H29-220324-0017 220000634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ANT VIỆT NAM Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

38331 000.00.19.H29-220324-0020 220000541/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA

Còn hiệu lực

38332 000.00.19.H29-220324-0013 220000540/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATLANTA

Còn hiệu lực

38333 000.00.19.H29-220315-0032 220000030/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN Tay giả

Còn hiệu lực

38334 000.00.19.H29-220322-0038 220000633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THƯ KHẨU TRANG Y TẾ BẢO THƯ VN95

Còn hiệu lực

38335 000.00.19.H29-220322-0036 220000632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THƯ KHẨU TRANG Y TẾ BẢO THƯ KF94

Còn hiệu lực

38336 000.00.19.H29-220322-0030 220000029/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD Nước súc miệng

Còn hiệu lực

38337 000.00.19.H29-220318-0003 220000981/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

38338 000.00.19.H29-220323-0054 220000539/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN

Còn hiệu lực

38339 000.00.04.G18-220325-0023 220001791/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

38340 000.00.04.G18-220325-0027 220001790/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Hệ thống phẫu thuật Phaco và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

38341 000.00.04.G18-220324-0005 220001789/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38342 000.00.19.H26-220328-0025 220000895/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ VIỆT SINH

Còn hiệu lực

38343 000.00.19.H26-220328-0036 220001056/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

38344 000.00.19.H26-220328-0033 220000894/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN DÂN

Còn hiệu lực

38345 000.00.07.H27-220328-0001 220000050/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC LAN HÙNG

Còn hiệu lực

38346 000.00.12.H19-220321-0001 220000026/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM THIÊN GIA PHÚ XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

38347 000.00.12.H19-220318-0002 220000025/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DƯỢC BTN XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

38348 000.00.19.H26-220321-0024 220000975/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN G7 Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

38349 000.00.19.H26-220315-0022 220000974/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG XÉT NGHIỆM Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

38350 000.00.19.H26-220319-0008 220000893/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG MAI

Còn hiệu lực

38351 000.00.19.H26-220317-0043 220000973/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

38352 000.00.31.H36-220324-0001 220000093/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC THÙY VÂN

Còn hiệu lực

38353 000.00.19.H26-220322-0037 220000046/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KỲ LÂN Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

38354 000.00.19.H26-220323-0008 220000892/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY

Còn hiệu lực

38355 000.00.19.H32-220309-0006 220000030/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 466

Còn hiệu lực

38356 000.00.19.H32-220309-0005 220000029/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 527

Còn hiệu lực

38357 000.00.19.H32-220309-0004 220000028/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 492

Còn hiệu lực

38358 000.00.19.H32-220309-0003 220000027/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 801

Còn hiệu lực

38359 000.00.19.H32-220309-0002 220000026/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 467

Còn hiệu lực

38360 000.00.19.H32-220309-0001 220000025/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 489

Còn hiệu lực

38361 000.00.19.H32-220308-0002 220000024/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 493

Còn hiệu lực

38362 000.00.19.H32-220308-0001 220000023/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 554

Còn hiệu lực

38363 000.00.19.H32-220307-0005 220000022/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1022

Còn hiệu lực

38364 000.00.19.H32-220307-0004 220000021/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 544

Còn hiệu lực

38365 000.00.19.H32-220307-0003 220000020/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 513

Còn hiệu lực

38366 000.00.19.H32-220307-0002 220000019/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 488

Còn hiệu lực

38367 000.00.19.H32-220307-0001 220000018/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 478

Còn hiệu lực

38368 000.00.19.H26-220322-0035 220000891/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM

Còn hiệu lực

38369 000.00.22.H44-220325-0001 220000045/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

38370 000.00.19.H26-220318-0016 220000890/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ MINH MINH

Còn hiệu lực

38371 000.00.19.H26-220323-0017 220000971/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ ORIMED Tủ bảo quản vắc xin

Còn hiệu lực

38372 000.00.19.H26-220323-0024 220000970/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

38373 000.00.19.H26-220323-0022 220000969/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

38374 000.00.19.H29-210707-0003 220000631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đường vận chuyển

Còn hiệu lực

38375 000.00.04.G18-220120-0030 220001787/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Máy phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

38376 000.00.04.G18-220328-0002 220001786/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy hút dịch chạy điện

Còn hiệu lực

38377 000.00.19.H26-220309-0050 220001055/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HỘ VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

38378 000.00.19.H26-220323-0013 220000968/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Viên nhai giảm trào ngược dạ dày

Còn hiệu lực

38379 000.00.19.H29-220322-0008 220000538/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN 1

Còn hiệu lực

38380 000.00.19.H26-220322-0036 220000967/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Máy bơm dịch dùng trong phẫu thuật và vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

38381 000.00.19.H26-220322-0039 220000889/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

38382 000.00.19.H26-220323-0034 220000966/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống hút kín các số

Còn hiệu lực

38383 000.00.19.H26-220323-0025 220000965/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Dây máy thở y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

38384 000.00.19.H26-220314-0022 220000964/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống dẫn dịch dùng cho máy làm ấm máu, dịch truyền, tiêu hao, tiệt trùng

Còn hiệu lực

38385 000.00.19.H26-220321-0037 220000888/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

38386 000.00.19.H26-220319-0007 220001053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro ly giải: Kit tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

38387 000.00.19.H26-220214-0018 220000963/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

38388 000.00.19.H26-220321-0003 220000887/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

38389 000.00.19.H26-220318-0002 220001052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN QUE NHUỘM FLUORESCEIN SODIUM

Còn hiệu lực

38390 000.00.04.G18-220328-0017 220001785/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

38391 000.00.19.H26-220320-0002 220000886/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ TÀI

Còn hiệu lực

38392 000.00.19.H26-220304-0007 220000885/PCBMB-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

Còn hiệu lực

38393 000.00.19.H26-220320-0001 220000884/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ HÓA CHẤT THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HUYỀN

Còn hiệu lực

38394 000.00.19.H26-220320-0003 220000883/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT

Còn hiệu lực

38395 000.00.19.H26-220321-0027 220000962/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

38396 000.00.19.H26-220318-0031 220000961/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Máy cấy răng giả (implant) dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

38397 000.00.19.H26-220321-0002 220000882/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

38398 000.00.19.H26-220319-0005 220000881/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 553

Còn hiệu lực

38399 000.00.19.H26-220319-0009 220000880/PCBMB-HN

HỘ KINH DOAH THIẾT BỊ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA CHẤT THIÊN LONG

Còn hiệu lực

38400 000.00.19.H26-220321-0042 220000960/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bộ đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực