STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38401 000.00.19.H26-220121-0043 220000312/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn

Còn hiệu lực

38402 000.00.19.H26-220124-0041 220000311/PCBB-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Bộ thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

38403 000.00.19.H26-220124-0002 220000374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ đặt nội khí quản có Video

Còn hiệu lực

38404 000.00.19.H26-220118-0003 220000310/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Máy vỗ rung lồng ngực

Còn hiệu lực

38405 000.00.19.H26-220122-0009 220000281/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM HOÀNG

Còn hiệu lực

38406 000.00.19.H26-220125-0029 220000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

38407 000.00.19.H26-220125-0023 220000309/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy kích thích điện trị liệu

Còn hiệu lực

38408 000.00.19.H26-220125-0028 220000308/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy điều trị bằng sóng siêu âm kết hơp kích thích điện và điện phân thuốc

Còn hiệu lực

38409 000.00.19.H26-220126-0008 220000280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THIÊN

Còn hiệu lực

38410 000.00.19.H26-211109-0026 220000279/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG THỊ HIỀN

Còn hiệu lực

38411 000.00.19.H26-220126-0051 220000307/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy khoan xương dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38412 000.00.19.H26-220124-0025 220000021/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN Mỏ Vịt Phụ Khoa

Còn hiệu lực

38413 000.00.19.H26-220126-0050 220000278/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN HƯƠNG

Còn hiệu lực

38414 000.00.19.H26-220127-0003 220000277/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MESA

Còn hiệu lực

38415 000.00.19.H26-220126-0052 220000276/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN

Còn hiệu lực

38416 000.00.19.H26-220127-0004 220000275/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN AN PHÁT

Còn hiệu lực

38417 000.00.19.H26-220127-0010 220000306/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD hemoclip dùng một lần

Còn hiệu lực

38418 000.00.19.H26-220127-0011 220000372/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 3M Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 4

Còn hiệu lực

38419 000.00.19.H26-211226-0017 220000274/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 565

Còn hiệu lực

38420 000.00.19.H26-211226-0009 220000273/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 650

Còn hiệu lực

38421 000.00.19.H26-211227-0010 220000272/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 764

Còn hiệu lực

38422 000.00.19.H26-211226-0016 220000271/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 681

Còn hiệu lực

38423 000.00.19.H26-211227-0013 220000270/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 824

Còn hiệu lực

38424 000.00.19.H26-211225-0026 220000269/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 514

Còn hiệu lực

38425 000.00.19.H26-211224-0024 220000268/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 539

Còn hiệu lực

38426 000.00.19.H26-211226-0010 220000267/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 652

Còn hiệu lực

38427 000.00.19.H26-211227-0014 220000266/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 875

Còn hiệu lực

38428 000.00.19.H26-211224-0023 220000265/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 329

Còn hiệu lực

38429 000.00.19.H26-211225-0012 220000264/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 464

Còn hiệu lực

38430 000.00.19.H26-211224-0012 220000263/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 773

Còn hiệu lực

38431 000.00.19.H26-211226-0007 220000262/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 638

Còn hiệu lực

38432 000.00.19.H26-211227-0009 220000261/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 813

Còn hiệu lực

38433 000.00.19.H26-211224-0016 220000260/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 752

Còn hiệu lực

38434 000.00.19.H26-211224-0025 220000259/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 346

Còn hiệu lực

38435 000.00.19.H26-211225-0027 220000258/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 846

Còn hiệu lực

38436 000.00.16.H05-220127-0003 220000001/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Túi thu thập máu cuống rốn

Còn hiệu lực

38437 000.00.19.H26-211224-0007 220000257/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 704

Còn hiệu lực

38438 000.00.19.H26-211224-0021 220000256/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 249

Còn hiệu lực

38439 000.00.16.H05-220208-0001 220000010/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM Gói hỗn hợp rửa mũi xoang

Còn hiệu lực

38440 000.00.19.H26-211225-0022 220000255/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 775

Còn hiệu lực

38441 000.00.19.H26-211226-0006 220000254/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 627

Còn hiệu lực

38442 000.00.19.H26-211226-0018 220000253/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 568

Còn hiệu lực

38443 000.00.19.H26-211227-0015 220000252/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 879

Còn hiệu lực

38444 000.00.19.H26-211224-0022 220000251/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 292

Còn hiệu lực

38445 000.00.19.H26-211226-0012 220000250/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 610

Còn hiệu lực

38446 000.00.19.H26-211224-0018 220000249/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 670

Còn hiệu lực

38447 000.00.19.H26-211226-0014 220000248/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 557

Còn hiệu lực

38448 000.00.19.H26-211226-0015 220000247/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 655

Còn hiệu lực

38449 000.00.19.H26-211225-0024 220000246/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 831

Còn hiệu lực

38450 000.00.19.H26-211226-0008 220000245/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 636

Còn hiệu lực

38451 000.00.19.H26-211225-0018 220000244/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 632

Còn hiệu lực

38452 000.00.19.H26-211225-0021 220000243/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 654

Còn hiệu lực

38453 000.00.19.H26-211225-0015 220000242/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 480

Còn hiệu lực

38454 000.00.19.H26-211224-0031 220000241/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 932

Còn hiệu lực

38455 000.00.19.H26-211224-0009 220000240/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 790

Còn hiệu lực

38456 000.00.19.H26-211225-0023 220000239/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 608

Còn hiệu lực

38457 000.00.19.H26-211224-0026 220000238/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 415

Còn hiệu lực

38458 000.00.19.H26-211225-0025 220000237/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 571

Còn hiệu lực

38459 000.00.19.H26-211225-0016 220000236/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 728

Còn hiệu lực

38460 000.00.19.H26-211224-0006 220000235/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 684

Còn hiệu lực

38461 000.00.19.H26-211225-0020 220000234/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 629

Còn hiệu lực

38462 000.00.19.H26-211226-0011 220000233/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 840

Còn hiệu lực

38463 000.00.19.H26-211227-0011 220000232/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 825

Còn hiệu lực

38464 000.00.19.H26-211224-0008 220000231/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 811

Còn hiệu lực

38465 000.00.19.H26-211227-0002 220000230/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 882

Còn hiệu lực

38466 000.00.19.H26-211225-0017 220000229/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 782

Còn hiệu lực

38467 000.00.19.H26-211225-0009 220000228/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 866

Còn hiệu lực

38468 000.00.19.H26-211226-0013 220000227/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 880

Còn hiệu lực

38469 000.00.19.H26-220207-0017 220000305/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIDETOX Máy rửa đại tràng

Còn hiệu lực

38470 000.00.19.H26-211225-0019 220000226/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 628

Còn hiệu lực

38471 000.00.19.H26-220209-0024 220000371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VCP PHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

38472 000.00.19.H26-220118-0039 220000304/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38473 000.00.19.H26-220118-0014 220000303/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38474 000.00.19.H26-220112-0043 220000302/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim ICSI có đầu nhọn, góc 35o (ICSI Pipette)

Còn hiệu lực

38475 000.00.19.H26-220114-0021 220000301/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực