STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38551 000.00.19.H26-200708-0001 200000248/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

38552 000.00.19.H26-200709-0013 200000249/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN

Còn hiệu lực

38553 000.00.19.H26-200715-0014 200000250/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38554 000.00.19.H26-200717-0005 200001295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy nạo hút tai mũi họng

Còn hiệu lực

38555 000.00.19.H26-200716-0024 200001296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP A&G QUỐC TẾ Khẩu trang y tế ISDR Every one day mask

Còn hiệu lực

38556 000.00.19.H26-200709-0008 200001297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38557 000.00.19.H26-200715-0002 200001298/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THÀNH HƯNG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

38558 000.00.19.H26-200721-0028 200001299/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38559 000.00.19.H26-200717-0008 200001301/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Xe lăn điện

Còn hiệu lực

38560 000.00.19.H26-200722-0004 200001302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Bông tẩm cồn ( Alcohol Swabs)

Còn hiệu lực

38561 000.00.19.H26-200717-0006 200000251/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Còn hiệu lực

38562 000.00.19.H26-200720-0014 200001303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

38563 000.00.19.H26-200720-0013 200001304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG Băng dính lụa

Còn hiệu lực

38564 000.00.19.H26-200720-0015 200001305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG Miếng dán lạnh

Còn hiệu lực

38565 000.00.19.H26-200625-0002 200000252/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

38566 000.00.19.H26-200711-0002 200000253/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI MỚI

Còn hiệu lực

38567 000.00.19.H26-200708-0008 200001306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOPCONS Bộ rửa dạ dày hệ thống kín

Còn hiệu lực

38568 000.00.19.H26-200627-0003 200000254/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

38569 000.00.19.H26-200728-0017 200001313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK GEL PHỤ KHOA BIOVIG – PUM

Còn hiệu lực

38570 000.00.19.H29-200723-0019 200001218/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC XANH ACNE HERBAL EXTRACT

Còn hiệu lực

38571 000.00.19.H29-200722-0001 200000228/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH OPTIMISE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38572 000.00.19.H29-200721-0026 200001219/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MDL ASIA Ống nghiệm chứa mẫu-4

Còn hiệu lực

38573 000.00.19.H29-200721-0025 200001220/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MDL ASIA Môi trường vi sinh -3

Còn hiệu lực

38574 000.00.19.H29-200724-0013 200001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHĂN PHỦ BÀN DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

38575 000.00.19.H29-200722-0009 200001222/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Bộ tiêm chích FAV

Còn hiệu lực

38576 000.00.19.H29-200724-0010 200001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

38577 000.00.19.H29-200721-0024 200001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang Y tế Ancare (Ancare Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

38578 000.00.19.H29-200724-0014 200001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH ÁO PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

38579 000.00.19.H29-200623-0012 200000192/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SINH HỌC NAM SÀI GÒN

Còn hiệu lực

38580 000.00.19.H29-200716-0025 200001226/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC BÀN, GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

38581 000.00.19.H29-200723-0015 200001227/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ chẩn đoán

Còn hiệu lực

38582 000.00.19.H29-200721-0018 200001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch chống tạo bọt

Còn hiệu lực

38583 000.00.19.H29-200721-0019 200001229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

38584 000.00.19.H29-200721-0020 200001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

38585 000.00.19.H29-200721-0021 200001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

38586 000.00.19.H29-200721-0022 200001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

38587 000.00.19.H29-200721-0001 200001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT BỘ ĐỒ ĐÓN BÉ CHÀO ĐỜI

Còn hiệu lực

38588 000.00.19.H29-200724-0011 200001234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Ghế khám sản phụ khoa và linh phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38589 000.00.19.H29-200724-0015 200001235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

38590 000.00.19.H29-200723-0022 200000193/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ EMW VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38591 000.00.19.H29-200723-0017 200001236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ tháo băng bột

Còn hiệu lực

38592 000.00.19.H29-200723-0018 200001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

38593 000.00.19.H29-200723-0023 200001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

38594 000.00.19.H29-200724-0002 200001239/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ G7 MASK Khấu trang y tế

Còn hiệu lực

38595 000.00.19.H29-200724-0016 200001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT Khẩu trang y tế VMASK (VMASK Medical Mask)

Còn hiệu lực

38596 000.00.19.H29-200724-0009 200000229/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

38597 000.00.19.H29-200724-0001 200001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn Mổ

Còn hiệu lực

38598 000.00.19.H29-200724-0008 200001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38599 000.00.19.H29-200717-0002 200001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn khám y tế đa năng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

38600 000.00.19.H29-200717-0003 200001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường hồi sức có cân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

38601 000.00.19.H29-200724-0005 200001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

38602 000.00.19.H29-200724-0006 200001246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

38603 000.00.19.H29-200727-0007 200001247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE (KINGLIFE PRO CARE MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

38604 000.00.19.H29-200729-0013 200001248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38605 000.00.16.H25-200720-0001 200000060/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH Khẩu trang y tế HT Pharma

Còn hiệu lực

38606 000.00.10.H31-200722-0001 200000028/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

38607 000.00.10.H37-200723-0001 200000001/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

38608 000.00.17.H09-200715-0001 200000094/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Vòng quấn tay đo huyết áp

Còn hiệu lực

38609 000.00.19.H29-200626-0010 200001203/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE khẩu trang y tế DOLSURE

Còn hiệu lực

38610 000.00.19.H29-200715-0009 200001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ đánh bóng răng

Còn hiệu lực

38611 000.00.19.H29-200710-0016 200000189/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38612 000.00.19.H29-200715-0004 200001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIMITA KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

38613 000.00.19.H29-200716-0004 200001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN Khẩu trang y tế Hynam

Còn hiệu lực

38614 000.00.19.H29-200720-0012 200001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38615 000.00.19.H29-200720-0008 200000190/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI

Còn hiệu lực

38616 000.00.19.H29-200721-0010 200000227/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38617 000.00.19.H29-200717-0009 200001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Linh kiện chân giả

Còn hiệu lực

38618 000.00.19.H29-200722-0002 200001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao gói, túi chứa đựng dùng trong y tế và phẫu thuật

Còn hiệu lực

38619 000.00.19.H29-200722-0003 200001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Que đè lưỡi nhựa

Còn hiệu lực

38620 000.00.19.H29-200722-0004 200001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Trang phục phẫu thuật

Còn hiệu lực

38621 000.00.19.H29-200629-0009 200000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

38622 000.00.19.H29-200722-0007 200001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Máy kéo giãn

Còn hiệu lực

38623 000.00.19.H29-200710-0005 200001213/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VINSPO ANTI HUMAN PAPILLOMA

Còn hiệu lực

38624 000.00.19.H29-200723-0014 200001214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯƠNG Khẩu trang y tế/ Surgical Face Mask

Còn hiệu lực

38625 000.00.19.H29-200723-0010 200001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực