STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38626 18011853/HSCBMB-HN 190000054/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ ORIMED

Còn hiệu lực

38627 19011946/HSCBMB-HN 190000055/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

38628 19012850/HSCBA-HN 190000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ lắp đặt mảnh ghép gian đốt cấy ghép cột sống thắt lưng

Còn hiệu lực

38629 19012876/HSCBA-HN 190000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy xử lý mô tế bào

Còn hiệu lực

38630 19012635/HSCBA-HN 190000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Nguồn sáng mini

Còn hiệu lực

38631 19012864/HSCBA-HN 190000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ phẫu thuật khác

Còn hiệu lực

38632 19012847/HSCBA-HN 190000391/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN 90 º.

Còn hiệu lực

38633 19012846/HSCBA-HN 190000392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN 70 º.

Còn hiệu lực

38634 19012889/HSCBA-HN 190000393/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Đèn nha khoa di động

Còn hiệu lực

38635 19011945/HSCBMB-HN 190000056/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38636 19012887/HSCBA-HN 190000394/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

38637 19012888/HSCBA-HN 190000395/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Cáng đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

38638 19012881/HSCBA-HN 190000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

38639 19012891/HSCBA-HN 190000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

38640 19012899/HSCBA-HN 190000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

38641 19012898/HSCBA-HN 190000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

38642 19012900/HSCBA-HN 190000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

38643 19012890/HSCBA-HN 190000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

38644 19012715/HSCBA-HN 190000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

38645 19012897/HSCBA-HN 190000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

38646 19011923/HSCBMB-HN 190000057/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực

38647 19012713/HSCBA-HN 190000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ taro dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

38648 19000280/HSCBA-TH 190000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

38649 19000281/HSCBA-TH 190000006/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test sử dụng cho máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

38650 19000282/HSCBA-TH 190000007/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test thử chất gây nghiện

Còn hiệu lực

38651 19000283/HSCBA-TH 190000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Bàn mổ đa năng và phụ kiẹn

Còn hiệu lực

38652 19000284/HSCBA-TH 190000009/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

38653 19011981/HSCBA-HCM 190000364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA ĐẶNG HD

Còn hiệu lực

38654 19011928/HSCBA-HCM 190000365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Durapore™ Advanced Surgical Tape

Còn hiệu lực

38655 19011929/HSCBA-HCM 190000366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Blenderm™ Surgical Tape

Còn hiệu lực

38656 19011930/HSCBA-HCM 190000367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Kind Removal Silicone Tape

Còn hiệu lực

38657 19012065/HSCBA-HCM 190000368/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA Băng keo y tế ((Vchanselab)

Còn hiệu lực

38658 19012061/HSCBA-HCM 190000369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ARUM Dụng cụ bằng nhựa Nosefrida dùng để hút mũi

Còn hiệu lực

38659 19012032/HSCBA-HCM 190000370/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tất/Vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch Altiform®

Còn hiệu lực

38660 19012059/HSCBA-HCM 190000371/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dụng cụ tập thở

Còn hiệu lực

38661 19012027/HSCBA-HCM 190000373/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế (Medical X-ray film)

Còn hiệu lực

38662 19012023/HSCBA-HCM 190000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG Y TẾ CỔ TAY DÀI

Còn hiệu lực

38663 19000507/HSCBA-NB 190000001/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Dây dẫn oxy MPV

Còn hiệu lực

38664 19000604/HSCBMB-NĐ 190000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI SƠN

Còn hiệu lực

38665 19000605/HSCBMB-NĐ 190000001/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HIỆP

Còn hiệu lực

38666 19000016/HSCBSX-NĐ 190000001/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Nước muối T-T

Còn hiệu lực

38667 19012036/HSCBA-HCM 190000348/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc đặt xung quanh đường truyền Metalline®

Còn hiệu lực

38668 19012031/HSCBA-HCM 190000349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc làm sạch vết thương Debrisoft®

Còn hiệu lực

38669 19012058/HSCBA-HCM 190000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor® transparent

Còn hiệu lực

38670 19012037/HSCBA-HCM 190000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản Metalline®

Còn hiệu lực

38671 19012030/HSCBA-HCM 190000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix® H

Còn hiệu lực

38672 19012035/HSCBA-HCM 190000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v.

Còn hiệu lực

38673 19012051/HSCBA-HCM 190000354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel®

Còn hiệu lực

38674 19012054/HSCBA-HCM 190000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Vliwazell®

Còn hiệu lực

38675 19012055/HSCBA-HCM 190000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc Solvaline® N

Còn hiệu lực

38676 19012056/HSCBA-HCM 190000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape®

Còn hiệu lực

38677 19012057/HSCBA-HCM 190000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng Curapor®

Còn hiệu lực

38678 19012040/HSCBA-HCM 190000360/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH LARMES ETR 0,18%

Còn hiệu lực

38679 19012053/HSCBA-HCM 190000361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Cáp nối cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

38680 19012052/HSCBA-HCM 190000362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nắp đậy dùng cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

38681 19012050/HSCBA-HCM 190000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

38682 19012016/HSCBA-HCM 190000342/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Phim in y tế khô

Còn hiệu lực

38683 19012021/HSCBA-HCM 190000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Kính khám và điều trị mắt

Còn hiệu lực

38684 19012022/HSCBA-HCM 190000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Van mở hậu môn (Opened retractor wing shape)

Còn hiệu lực

38685 19012024/HSCBA-HCM 190000346/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Khăn và Bộ khăn phẫu thuật, Áo phẫu thuật, Bộ KIT, Phụ kiện y tế dùng một lần

Còn hiệu lực

38686 19012029/HSCBA-HCM 190000347/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

38687 19001382/HSCBMB-ĐNa 190000006/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHÍ SƠN

Còn hiệu lực

38688 19001381/HSCBMB-ĐNa 190000005/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TEKO

Còn hiệu lực

38689 19009180/HSCBMB-HCM 190000027/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ CAO MINH

Còn hiệu lực

38690 19000004/HSCBSX-TB 190000002/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Que thử thai

Còn hiệu lực

38691 19012819/HSCBA-HN 190000337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

38692 19012825/HSCBA-HN 190000338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Băng bó bột sợi thủy tinh Alpha Cast

Còn hiệu lực

38693 19012826/HSCBA-HN 190000339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Nẹp bó bột sợi thủy tinh Alpha Splint

Còn hiệu lực

38694 19012829/HSCBA-HN 190000340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy phân tích tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

38695 19012818/HSCBA-HN 190000341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

38696 19012824/HSCBA-HN 190000342/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Đèn khám bệnh và làm tiểu phẫu FLH2-LED (ELH2131)

Còn hiệu lực

38697 19012833/HSCBA-HN 190000343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Đèn soi bóng đồng tử kèm bộ sạc Lithium mini

Còn hiệu lực

38698 19012834/HSCBA-HN 190000345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Thước đo khúc xạ

Còn hiệu lực

38699 19012841/HSCBA-HN 190000348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

38700 19012839/HSCBA-HN 190000351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Ghế máy răng KLT-6210 S1

Còn hiệu lực