STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38626 000.00.12.H19-220414-0002 220000070/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH TÂN MAI

Còn hiệu lực

38627 000.00.12.H19-220414-0001 220000069/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH BỬU LONG

Còn hiệu lực

38628 000.00.12.H19-220413-0002 220000068/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH LONG BÌNH TÂN

Còn hiệu lực

38629 000.00.19.H29-220406-0049 220000715/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH THI 2

Còn hiệu lực

38630 000.00.12.H19-220413-0001 220000067/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH TÂN HIỆP

Còn hiệu lực

38631 000.00.19.H29-220406-0043 220001168/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Kim bướm

Còn hiệu lực

38632 000.00.04.G18-220216-0008 220002009/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

38633 000.00.19.H29-220405-0043 220000823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ THĂM KHÁM VÀ BỘ KHÁM NGŨ QUAN

Còn hiệu lực

38634 000.00.16.H60-220414-0001 220000032/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ HOA

Còn hiệu lực

38635 000.00.04.G18-220414-0006 220002008/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Kính áp tròng (cận, viễn thị)

Còn hiệu lực

38636 000.00.19.H29-220404-0025 220000714/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HUỲNH VĂN

Còn hiệu lực

38637 000.00.17.H09-220412-0001 220000068/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 676

Còn hiệu lực

38638 000.00.17.H09-220406-0002 220000018/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE VIÊN NGẬM DEQUASMILE

Còn hiệu lực

38639 000.00.17.H09-220406-0001 220000067/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO VÀNG

Còn hiệu lực

38640 000.00.17.H09-220405-0005 220000066/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 654

Còn hiệu lực

38641 000.00.17.H09-220405-0004 220000065/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 903

Còn hiệu lực

38642 000.00.17.H09-220405-0003 220000064/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1032

Còn hiệu lực

38643 000.00.17.H09-220405-0002 220000063/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1168

Còn hiệu lực

38644 000.00.17.H09-220405-0001 220000062/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1264

Còn hiệu lực

38645 000.00.17.H09-220404-0008 220000061/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1037

Còn hiệu lực

38646 000.00.17.H09-220404-0007 220000060/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1230

Còn hiệu lực

38647 000.00.19.H29-220405-0015 220000822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HỮU NGHỊ XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38648 000.00.17.H09-220404-0006 220000059/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1173

Còn hiệu lực

38649 000.00.17.H09-220404-0005 220000058/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1172

Còn hiệu lực

38650 000.00.04.G18-220404-0016 220002007/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

38651 000.00.17.H09-220404-0004 220000057/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1125

Còn hiệu lực

38652 000.00.17.H09-220404-0003 220000056/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1229

Còn hiệu lực

38653 000.00.17.H09-220404-0002 220000055/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1088

Còn hiệu lực

38654 000.00.17.H09-220404-0001 220000054/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1047

Còn hiệu lực

38655 000.00.19.H29-220406-0023 220000713/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA THIÊN VŨ

Còn hiệu lực

38656 000.00.17.H09-220401-0002 220000012/PCBB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT KHÔNG BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

38657 000.00.17.H09-220401-0001 220000011/PCBB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT CÓ BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

38658 000.00.04.G18-220404-0015 220002006/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

38659 000.00.19.H29-220406-0004 220000712/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực

38660 000.00.19.H29-220405-0036 220001165/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Đĩa nuôi cấy trứng / phôi

Còn hiệu lực

38661 000.00.19.H29-220403-0004 220000821/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

38662 000.00.19.H29-220405-0038 220000711/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC THANH THẢO 6

Còn hiệu lực

38663 000.00.12.H19-220408-0001 220000066/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC NGUYỄN THÀNH

Còn hiệu lực

38664 000.00.12.H19-220404-0006 220000065/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH ĐỒNG NAI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 763

Còn hiệu lực

38665 000.00.19.H26-220329-0010 220001256/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

38666 000.00.12.H19-220404-0005 220000064/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH ĐỒNG NAI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 822

Còn hiệu lực

38667 000.00.19.H29-220404-0010 220001164/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện

Còn hiệu lực

38668 000.00.19.H29-220404-0007 220000710/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38669 000.00.19.H29-220405-0063 220001163/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

38670 000.00.19.H29-220405-0072 220001162/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38671 000.00.19.H29-220407-0039 220000820/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38672 000.00.04.G18-220324-0016 220002005/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, Hcg, Ketones,Leukocytes,Nitrite, pH, Protein, Specific Gravity ,Urobilinogen

Còn hiệu lực

38673 000.00.19.H29-220301-0017 220000819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN hóa chất hãng Diagon

Còn hiệu lực

38674 000.00.19.H29-220405-0044 220000709/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

38675 000.00.19.H29-220403-0001 220000708/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂY QUỐC VIỆT

Còn hiệu lực

38676 000.00.19.H29-220406-0012 220000707/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB

Còn hiệu lực

38677 000.00.19.H29-220405-0017 220000031/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Bộ thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

38678 000.00.19.H29-220402-0002 220000706/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO

Còn hiệu lực

38679 000.00.19.H29-220405-0020 220001161/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Khăn làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38680 000.00.19.H29-220405-0026 220001160/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38681 000.00.19.H29-220329-0026 220001159/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Khăn lau làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38682 000.00.19.H29-220405-0051 220001158/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch kèm băng dính

Còn hiệu lực

38683 000.00.19.H29-220321-0003 220001157/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ sản phẩm kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và nút chặn đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

38684 000.00.19.H29-220331-0020 220000705/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 634

Còn hiệu lực

38685 000.00.17.H54-220413-0002 220000028/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÚC HƯNG Xịt lạnh giảm đau BKABIO

Còn hiệu lực

38686 000.00.19.H29-220401-0002 220000704/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 679

Còn hiệu lực

38687 000.00.19.H26-211111-0020 220001259/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

38688 000.00.19.H29-220404-0005 220000703/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 648

Còn hiệu lực

38689 000.00.04.G18-220414-0012 220002004/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị dẫn lưu bạch huyết

Còn hiệu lực

38690 000.00.04.G18-220110-0044 220002003/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

38691 000.00.19.H29-211028-0028 220000818/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu

Còn hiệu lực

38692 000.00.19.H29-220411-0006 220001156/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích chẩn đoán bệnh đái tháo đường (HPLC)

Còn hiệu lực

38693 000.00.19.H29-220411-0007 220001155/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

38694 000.00.19.H29-220411-0008 220001154/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy phân tích chẩn đoán bệnh đái tháo đường (HPLC)

Còn hiệu lực

38695 000.00.19.H26-210610-0017 220001521/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38696 000.00.19.H29-220411-0009 220001153/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

38697 000.00.17.H09-220328-0001 220000053/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC TỰ DO

Còn hiệu lực

38698 000.00.19.H29-220411-0010 220001152/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy tạo và nhuộm lam

Còn hiệu lực

38699 000.00.19.H29-220411-0005 220001151/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hệ thống huyết học kết hợp

Còn hiệu lực

38700 000.00.19.H26-220412-0047 220001258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực