STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39076 19000297/HSHNPL-BYT 19000608/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH BỘI ANH

Còn hiệu lực

39077 19000296/HSHNPL-BYT 19000606/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THỊ THU GIANG

Còn hiệu lực

39078 19000295/HSHNPL-BYT 19000604/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ANH GIANG

Còn hiệu lực

39079 19000294/HSHNPL-BYT 19000602/BYT-CCHNPL

LÊ HỒNG NẮNG

Còn hiệu lực

39080 19000292/HSHNPL-BYT 19000599/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHÁNH

Còn hiệu lực

39081 19000291/HSHNPL-BYT 19000596/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

39082 19000290/HSHNPL-BYT 19000594/BYT-CCHNPL

BÙI TIẾN MẠNH

Còn hiệu lực

39083 19000289/HSHNPL-BYT 19000592/BYT-CCHNPL

NGÔ XUÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

39084 19000288/HSHNPL-BYT 19000590/BYT-CCHNPL

NGUYỄN KIỀU VÂN

Còn hiệu lực

39085 19000287/HSHNPL-BYT 19000588/BYT-CCHNPL

LÝ THANH THẢO

Còn hiệu lực

39086 19000286/HSHNPL-BYT 19000586/BYT-CCHNPL

ĐINH QUANG KHẢI

Còn hiệu lực

39087 19000285/HSHNPL-BYT 19000584/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHI LONG

Còn hiệu lực

39088 19000283/HSHNPL-BYT 19000581/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN HÀO

Còn hiệu lực

39089 19000282/HSHNPL-BYT 19000579/BYT-CCHNPL

HOÀNG QUỐC TUẤN

Còn hiệu lực

39090 19000280/HSHNPL-BYT 19000577/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

39091 19000204/HSHNPL-BYT 19000575/BYT-CCHNPL

TRỊNH BÁ MAI

Còn hiệu lực

39092 19000279/HSHNPL-BYT 19000573/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

39093 19000275/HSHNPL-BYT 19000571/BYT-CCHNPL

PHẠM HỮU ĐỨC

Còn hiệu lực

39094 19000182/HSHNPL-BYT 19000569/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM

Còn hiệu lực

39095 19000274/HSHNPL-BYT 19000567/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ XUÂN BÌNH

Còn hiệu lực

39096 19000272/HSHNPL-BYT 19000565/BYT-CCHNPL

VÕ CÔNG THỦ

Còn hiệu lực

39097 19000186/HSHNPL-BYT 19000563/BYT-CCHNPL

DƯƠNG ĐẠI QUANG

Còn hiệu lực

39098 19000271/HSHNPL-BYT 19000561/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ MINH LÝ

Còn hiệu lực

39099 19000270/HSHNPL-BYT 19000558/BYT-CCHNPL

ĐỖ THỊ HOA

Còn hiệu lực

39100 19000269/HSHNPL-BYT 19000556/BYT-CCHNPL

PHẠM THANH TÙNG

Còn hiệu lực

39101 19000268/HSHNPL-BYT 19000554/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH AN

Còn hiệu lực

39102 19000265/HSHNPL-BYT 19000551/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CÁT TRIỀU

Còn hiệu lực

39103 19000264/HSHNPL-BYT 19000547/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

39104 19000262/HSHNPL-BYT 19000545/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THANH THỦY

Còn hiệu lực

39105 19000261/HSHNPL-BYT 19000542/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LUẬN

Còn hiệu lực

39106 19000260/HSHNPL-BYT 19000540/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC HÀ

Còn hiệu lực

39107 19000259/HSHNPL-BYT 19000538/BYT-CCHNPL

CHU THANH TÙNG

Còn hiệu lực

39108 19000256/HSHNPL-BYT 19000536/BYT-CCHNPL

HOÀNG XUÂN QUÂN

Còn hiệu lực

39109 19000255/HSHNPL-BYT 19000534/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG VINH

Còn hiệu lực

39110 19000254/HSHNPL-BYT 19000532/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỤY BẢO KHUYÊN

Còn hiệu lực

39111 19000252/HSHNPL-BYT 19000530/BYT-CCHNPL

HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN

Còn hiệu lực

39112 19000251/HSHNPL-BYT 19000528/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ VĂN THƯ

Còn hiệu lực

39113 19000250/HSHNPL-BYT 19000526/BYT-CCHNPL

TRẦN NGỌC HÙNG

Còn hiệu lực

39114 19000249/HSHNPL-BYT 19000524/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

Còn hiệu lực

39115 19000247/HSHNPL-BYT 19000522/BYT-CCHNPL

TRẦN NHẬT QUÂN

Còn hiệu lực

39116 19000245/HSHNPL-BYT 19000520/BYT-CCHNPL

PHẠM HẢI HÀ

Còn hiệu lực

39117 19000244/HSHNPL-BYT 19000518/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ THẾ

Còn hiệu lực

39118 19000243/HSHNPL-BYT 19000516/BYT-CCHNPL

NGÔ ĐẶNG HƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

39119 19000242/HSHNPL-BYT 19000514/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN LINH

Còn hiệu lực

39120 19000240/HSHNPL-BYT 19000512/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

Còn hiệu lực

39121 19000238/HSHNPL-BYT 19000510/BYT-CCHNPL

TRIỆU VĂN DUY

Còn hiệu lực

39122 19000237/HSHNPL-BYT 19000508/BYT-CCHNPL

PHÍ ĐÌNH BIÊN

Còn hiệu lực

39123 19000235/HSHNPL-BYT 19000506/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG ANH KHÔI

Còn hiệu lực

39124 19000234/HSHNPL-BYT 19000504/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

39125 19000233/HSHNPL-BYT 19000502/BYT-CCHNPL

HOÀNG CÔNG NAM

Còn hiệu lực

39126 19000230/HSHNPL-BYT 19000500/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU DUYÊN

Còn hiệu lực

39127 19000228/HSHNPL-BYT 19000498/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT DŨNG

Còn hiệu lực

39128 19000227/HSHNPL-BYT 19000496/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CHÍ THƯỢNG

Còn hiệu lực

39129 19000226/HSHNPL-BYT 19000494/BYT-CCHNPL

NGUYỄN AN HIỂN

Còn hiệu lực

39130 19000225/HSHNPL-BYT 19000492/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Còn hiệu lực

39131 19000176/HSHNPL-BYT 19000488/BYT-CCHNPL

NGUYỄN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

39132 19000223/HSHNPL-BYT 19000486/BYT-CCHNPL

ĐÀO HỒNG THẮNG

Còn hiệu lực

39133 19000222/HSHNPL-BYT 19000484/BYT-CCHNPL

TRẦN QUANG TUẤN

Còn hiệu lực

39134 19000221/HSHNPL-BYT 19000482/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN AN

Còn hiệu lực

39135 19000217/HSHNPL-BYT 19000480/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỤC HIỀN

Còn hiệu lực

39136 19000215/HSHNPL-BYT 19000474/BYT-CCHNPL

LÊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

39137 19000212/HSHNPL-BYT 19000472/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN HÒA

Còn hiệu lực

39138 19000210/HSHNPL-BYT 19000470/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHOA

Còn hiệu lực

39139 19000209/HSHNPL-BYT 19000468/BYT-CCHNPL

PHẠM THỊ THANH THỦY

Còn hiệu lực

39140 19000207/HSHNPL-BYT 19000466/BYT-CCHNPL

LẠI THỊ PHONG LAN

Còn hiệu lực

39141 19000206/HSHNPL-BYT 19000464/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

Còn hiệu lực

39142 19000205/HSHNPL-BYT 19000462/BYT-CCHNPL

ĐÀO ĐÌNH KHOA

Còn hiệu lực

39143 19000203/HSHNPL-BYT 19000460/BYT-CCHNPL

BÙI HỮU THỊNH

Còn hiệu lực

39144 19000200/HSHNPL-BYT 19000458/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

39145 19000199/HSHNPL-BYT 19000456/BYT-CCHNPL

NGUYỄN MẠNH HẢI

Còn hiệu lực

39146 19000198/HSHNPL-BYT 19000454/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG VĂN VƯỢNG

Còn hiệu lực

39147 19000196/HSHNPL-BYT 19000453/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN TRUNG

Còn hiệu lực

39148 19000195/HSHNPL-BYT 19000450/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Còn hiệu lực

39149 19000194/HSHNPL-BYT 19000448/BYT-CCHNPL

THÁI THỊ THANH THỦY

Còn hiệu lực

39150 19000193/HSHNPL-BYT 19000446/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN ANH

Còn hiệu lực