STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39151 000.00.19.H29-220308-0043 220000501/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 191

Còn hiệu lực

39152 000.00.19.H29-220308-0029 220000500/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 192

Còn hiệu lực

39153 000.00.19.H29-220308-0030 220000499/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 202

Còn hiệu lực

39154 000.00.19.H29-220308-0033 220000498/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 276

Còn hiệu lực

39155 000.00.19.H29-220308-0044 220000497/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 277

Còn hiệu lực

39156 000.00.19.H29-220308-0045 220000496/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 280

Còn hiệu lực

39157 000.00.19.H29-220308-0047 220000495/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 283

Còn hiệu lực

39158 000.00.19.H29-220307-0047 220000494/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 96

Còn hiệu lực

39159 000.00.19.H29-220307-0046 220000493/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 94

Còn hiệu lực

39160 000.00.19.H29-220307-0041 220000492/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 048

Còn hiệu lực

39161 000.00.19.H29-220308-0004 220000491/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 135

Còn hiệu lực

39162 000.00.19.H29-220307-0044 220000490/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 79

Còn hiệu lực

39163 000.00.19.H29-220307-0038 220000489/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 35

Còn hiệu lực

39164 000.00.19.H29-220307-0043 220000488/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 76

Còn hiệu lực

39165 000.00.19.H29-220307-0042 220000487/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 75

Còn hiệu lực

39166 000.00.19.H29-220316-0028 220000486/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 025

Còn hiệu lực

39167 000.00.19.H29-220308-0051 220000485/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY– NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 110

Còn hiệu lực

39168 000.00.19.H29-220307-0049 220000484/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 115

Còn hiệu lực

39169 000.00.19.H29-220316-0050 220000588/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel hỗ trợ điều trị nhiệt miệng và các vết thương nhỏ trong khoang miệng

Còn hiệu lực

39170 000.00.19.H29-220316-0067 220000910/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch hỗ trợ điều trị da nứt, nẻ

Còn hiệu lực

39171 000.00.19.H29-220317-0040 220000587/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng keo cuộn co giãn

Còn hiệu lực

39172 000.00.19.H17-220318-0008 220000145/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC TÂN DUNG PHONG

Còn hiệu lực

39173 000.00.19.H17-210711-0001 220000029/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Các loại giấy điện tim, giấy điện não, giấy monitor sản khoa, giấy in nhiệt

Còn hiệu lực

39174 000.00.19.H17-220318-0005 220000028/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO BỘ SĂNG ÁO

Còn hiệu lực

39175 000.00.19.H17-220318-0007 220000027/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO BỘ ĐÓN BÉ CHÀO ĐỜI

Còn hiệu lực

39176 000.00.19.H17-220321-0002 220000143/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

39177 000.00.16.H22-220311-0001 220000012/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TUẤN ĐẠT

Còn hiệu lực

39178 000.00.04.G18-220321-0025 220001720/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích điện giải Na+, K+, Cl-

Còn hiệu lực

39179 000.00.18.H24-220321-0001 220000126/PCBMB-HP

QUẦY THUỐC HOÀNG HUYỀN

Còn hiệu lực

39180 000.00.48.H41-220321-0002 220000221/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ VƯƠNG HUYỀN

Còn hiệu lực

39181 000.00.04.G18-220314-0038 220001719/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

39182 000.00.48.H41-220318-0002 220000220/PCBMB-NA

ĐÀO CÔNG BÁO

Còn hiệu lực

39183 000.00.48.H41-220313-0003 220000219/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC HUYỆN QUỲNH LƯU

Còn hiệu lực

39184 000.00.19.H26-220321-0001 220000817/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

39185 000.00.19.H26-220320-0018 220000816/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM - ADG GARDEN

Còn hiệu lực

39186 000.00.19.H26-220320-0017 220000815/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM - 92 NGÔ XUÂN QUẢNG

Còn hiệu lực

39187 000.00.19.H26-220320-0016 220000814/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

39188 000.00.19.H26-220320-0015 220000813/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

39189 000.00.19.H26-220320-0014 220000812/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

39190 000.00.19.H26-220320-0012 220000811/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

39191 000.00.19.H26-220320-0009 220000810/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM NGHĨA ĐÔ

Còn hiệu lực

39192 000.00.19.H26-220317-0024 220000809/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT

Còn hiệu lực

39193 000.00.19.H26-220320-0010 220000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC PHÚC SƠN ĐƯỜNG Xịt mũi , họng thảo dược Đông y ROYAL

Còn hiệu lực

39194 000.00.31.H36-220320-0001 220000077/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

39195 000.00.19.H29-211122-0009 220000586/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc thử ly huyết

Còn hiệu lực

39196 000.00.31.H36-220314-0001 220000076/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN LINH

Còn hiệu lực

39197 000.00.31.H36-220315-0004 220000075/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC VẠN TÂM

Còn hiệu lực

39198 000.00.31.H36-220320-0004 220000074/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC KA ĐÔ

Còn hiệu lực

39199 000.00.31.H36-220321-0001 220000073/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THẢO TÂM 2

Còn hiệu lực

39200 000.00.31.H36-220317-0001 220000072/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẠNH MỸ

Còn hiệu lực

39201 000.00.31.H36-220317-0003 220000071/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC KHANG THỊNH

Còn hiệu lực

39202 000.00.31.H36-220316-0005 220000070/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY MINH THẢO

Còn hiệu lực

39203 000.00.31.H36-220309-0001 220000069/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1242

Còn hiệu lực

39204 000.00.16.H05-220317-0003 220000020/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH

Còn hiệu lực

39205 000.00.31.H36-220309-0003 220000068/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 900

Còn hiệu lực

39206 000.00.31.H36-220308-0003 220000067/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 969

Còn hiệu lực

39207 000.00.31.H36-220308-0002 220000066/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 829

Còn hiệu lực

39208 000.00.31.H36-220309-0002 220000065/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1243

Còn hiệu lực

39209 000.00.19.H26-220321-0009 220000042/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HÀ GLOBAL Cồn y tế

Còn hiệu lực

39210 000.00.16.H05-220318-0001 220000017/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỀN LINH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39211 000.00.19.H26-220320-0013 220000995/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM XỊT MŨI NƯỚC BIỂN SÂU DR HANCY

Còn hiệu lực

39212 000.00.19.H26-220304-0065 220000808/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÍN ĐỨC

Còn hiệu lực

39213 000.00.19.H26-220319-0002 220000883/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

39214 000.00.19.H26-220311-0022 220000994/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PERFECT XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

39215 000.00.19.H26-220317-0031 220000993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VIỆT - VIETCARE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

39216 000.00.19.H26-220318-0040 220000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM Xịt mũi

Còn hiệu lực

39217 000.00.19.H26-220318-0025 220000991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU Xịt họng

Còn hiệu lực

39218 000.00.19.H26-220320-0011 220000807/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG II

Còn hiệu lực

39219 000.00.19.H29-220301-0031 220000909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CREW INVESTMENT Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

39220 000.00.12.H19-220311-0003 220000041/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 768

Còn hiệu lực

39221 000.00.12.H19-220311-0005 220000040/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 934

Còn hiệu lực

39222 000.00.12.H19-220311-0001 220000039/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 716

Còn hiệu lực

39223 000.00.12.H19-220309-0001 220000038/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1072

Còn hiệu lực

39224 000.00.12.H19-220307-0004 220000037/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 754

Còn hiệu lực

39225 000.00.12.H19-220307-0003 220000036/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 786

Còn hiệu lực