STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39601 000.00.31.H36-201225-0001 200000001/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐÀ LÂM

Còn hiệu lực

39602 000.00.19.H29-201222-0002 200002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix H

Còn hiệu lực

39603 000.00.19.H29-201223-0010 200002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Miếng dán điện cực tim

Còn hiệu lực

39604 000.00.19.H29-201223-0009 200002239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

39605 000.00.19.H29-201222-0016 200002240/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ MÁY SOI VEIN

Còn hiệu lực

39606 000.00.19.H29-201223-0013 200002241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK

Còn hiệu lực

39607 000.00.19.H29-201224-0001 200002242/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

39608 000.00.19.H29-201218-0010 200002243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy ly tâm (kèm phụ kiện) (TurboFuge)

Còn hiệu lực

39609 000.00.19.H29-201216-0006 200000352/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MMTECK

Còn hiệu lực

39610 000.00.19.H29-201221-0007 200000399/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

39611 000.00.19.H29-201222-0004 200002244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dùi động mạch

Còn hiệu lực

39612 000.00.19.H29-201222-0003 200002245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

39613 000.00.19.H29-201222-0010 200002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Dung dịch tẩy rửa

Còn hiệu lực

39614 000.00.19.H29-201221-0001 200002248/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROPHARM Amasan Rosea Decongestant

Còn hiệu lực

39615 000.00.19.H29-201222-0008 200002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Hệ thống sắc ký lỏng – khối phổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

39616 000.00.19.H29-201222-0018 200000353/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LTL

Còn hiệu lực

39617 000.00.19.H29-201222-0009 200000354/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ WELLCARE CS GROUP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39618 000.00.19.H29-201222-0001 200002250/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT BÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ BÔNG

Còn hiệu lực

39619 000.00.19.H29-201222-0011 200002251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

39620 000.00.19.H29-201222-0013 200002252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

39621 000.00.19.H29-201223-0006 200002253/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu trong nha khoa

Còn hiệu lực

39622 000.00.19.H29-201222-0017 200002254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo loại một phần dành cho trẻ em 818-10

Còn hiệu lực

39623 000.00.19.H29-201224-0002 200002255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, túi

Còn hiệu lực

39624 000.00.19.H29-201222-0012 200000355/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYE MAKER SERVICE

Còn hiệu lực

39625 000.00.19.H29-201224-0004 200002256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Ống nghe 3 mặt người lớn trẻ em trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

39626 000.00.19.H29-201204-0002 200002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Tấm đế cố định tay cầm chữ U - phụ kiện

Còn hiệu lực

39627 000.00.19.H26-201226-0002 200002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy hỗ trợ và di chuyển bệnh nhân liệt

Còn hiệu lực

39628 000.00.19.H26-201225-0015 200002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Còn hiệu lực

39629 000.00.19.H26-201225-0012 200002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường xiên quay

Còn hiệu lực

39630 000.00.19.H26-201109-0002 200002266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay đóng ráp xương tạo hình chuôi

Còn hiệu lực

39631 000.00.19.H26-201109-0003 200002267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Búa trượt tháo chuôi

Còn hiệu lực

39632 000.00.19.H26-201109-0005 200002268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khay dụng cụ

Còn hiệu lực

39633 000.00.19.H26-201215-0016 200000485/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39634 000.00.19.H26-201225-0014 200002269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch súc miệng - họng SUPOWAT

Còn hiệu lực

39635 000.00.19.H26-201224-0014 200002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOÀNG PHÚC Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

39636 000.00.19.H26-201228-0005 200002271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

39637 000.00.19.H26-201217-0006 200000481/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

39638 000.00.19.H26-201225-0001 200002253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hô hấp nhân tạo bóp tay (Ambu bóp bóng)

Còn hiệu lực

39639 000.00.19.H26-201222-0002 200002254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

39640 000.00.19.H26-201223-0002 200002255/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP BƠM CHO ĂN DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

39641 000.00.19.H26-201222-0006 200002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi đáy mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

39642 000.00.19.H26-201222-0007 200002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi tai-mũi và phụ kiện

Còn hiệu lực

39643 000.00.19.H26-201222-0008 200002258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi da và phụ kiện

Còn hiệu lực

39644 000.00.19.H26-201222-0001 200002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực

39645 000.00.19.H26-201224-0005 200002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO Dung dịch vệ sinh mũi Conyzo

Còn hiệu lực

39646 000.00.19.H26-201225-0010 200002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU THẢO DƯỢC CHỈ THỐNG

Còn hiệu lực

39647 000.00.19.H26-201207-0011 200000482/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEFACO

Còn hiệu lực

39648 000.00.19.H26-201109-0008 200002262/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO PESKANDOL

Còn hiệu lực

39649 000.00.19.H26-201221-0005 200000483/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39650 000.00.19.H26-201221-0004 200000484/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG QUÂN

Còn hiệu lực

39651 000.00.16.H02-201224-0001 200000033/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG BÀN MỔ ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

39652 000.00.16.H02-201224-0002 200000034/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực

39653 000.00.16.H02-201224-0003 200000035/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG XE ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

39654 000.00.19.H17-201212-0001 200000059/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HORIZONS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39655 000.00.19.H17-201102-0001 200000040/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MEGAVET

Còn hiệu lực

39656 000.00.19.H26-201216-0003 200000476/PCBMB-HN

​CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI & DU LỊCH THĂNG LONG

Còn hiệu lực

39657 000.00.10.H31-201214-0001 200000043/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

39658 000.00.19.H26-201212-0002 200002226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

39659 000.00.19.H26-201202-0006 200000475/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE ROSE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39660 000.00.19.H26-200930-0012 200002223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

39661 000.00.19.H26-200926-0001 200002222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân YRT-H16

Còn hiệu lực

39662 000.00.19.H26-200930-0010 200002224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

39663 000.00.19.H26-200930-0011 200002225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

39664 000.00.19.H26-201112-0005 200000474/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN

Còn hiệu lực

39665 000.00.19.H26-201208-0002 200002228/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Test Tube Stopper (Nắp ống nghiệm)

Còn hiệu lực

39666 000.00.19.H26-201211-0002 200002230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

39667 000.00.19.H26-201211-0001 200002229/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

39668 000.00.19.H26-201211-0004 200002232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

39669 000.00.19.H26-201211-0003 200002231/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

39670 000.00.19.H26-201214-0008 200002227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT DUNG DỊCH XỊT MŨI ARGENTIN BẢO KỲ NAM

Còn hiệu lực

39671 000.00.19.H26-201215-0001 200002233/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO GIƯỜNG KHÁM BỆNH, SIÊU ÂM

Còn hiệu lực

39672 000.00.19.H26-201216-0009 200000477/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Còn hiệu lực

39673 000.00.19.H26-201216-0007 200000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG

Còn hiệu lực

39674 000.00.19.H26-201126-0013 200000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU TÙNG LINH

Còn hiệu lực

39675 000.00.19.H26-201216-0005 200002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Kit tách chiết DNA/RNA tự động AutoXT

Còn hiệu lực