STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39751 000.00.19.H29-200530-0002 200000914/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39752 000.00.19.H29-200530-0003 200000915/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39753 000.00.16.H23-200601-0001 200000027/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI LONG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

39754 000.00.19.H26-200525-0018 200000983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ phẫu thuật (Surgical Packs)

Còn hiệu lực

39755 000.00.19.H26-200504-0016 200000984/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống giá đỡ bơm tiêm điện, máy truyền dịch

Còn hiệu lực

39756 000.00.19.H26-200518-0010 200000985/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

39757 000.00.19.H26-200520-0006 200000986/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt cầm tay

Còn hiệu lực

39758 000.00.19.H26-200520-0007 200000987/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp huỳnh quang đáy mắt

Còn hiệu lực

39759 000.00.19.H26-200518-0012 200000988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

39760 000.00.19.H26-200529-0011 200000125/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39761 000.00.19.H26-200526-0015 200000991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Hóa chất xét nghiệm huyết học – Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39762 000.00.19.H26-200526-0013 200000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Hóa chất xét nghiệm huyết học – Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

39763 000.00.19.H26-200527-0009 200000993/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

39764 000.00.19.H26-200528-0007 200000994/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Bộ Trang Phục Bảo Hộ Y Tế

Còn hiệu lực

39765 000.00.19.H26-200527-0008 200000997/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC TỦ BẢO QUẢN CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

39766 000.00.19.H26-200522-0005 200000989/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN NƯỚC SÚC MIỆNG LIÊN HOA

Còn hiệu lực

39767 000.00.19.H26-200522-0003 200000990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN DUNG DỊCH VỆ SINH LIÊN HOA

Còn hiệu lực

39768 000.00.19.H26-200525-0014 200000995/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PROCARE VIỆT NAM Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp Procare

Còn hiệu lực

39769 000.00.19.H26-200525-0013 200000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PROCARE VIỆT NAM Khẩu trang y tế cao cấp 4 lớp

Còn hiệu lực

39770 000.00.19.H26-200527-0004 200000169/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC

Còn hiệu lực

39771 000.00.19.H26-200601-0008 200000126/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

39772 000.00.19.H26-200529-0010 200000127/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39773 000.00.19.H26-200602-0010 200000998/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Khẩu trang y tế Plus

Còn hiệu lực

39774 000.00.19.H26-200601-0001 200000999/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN T&D GROUP VIỆT NAM Khẩu trang y tế cao cấp T&D PHARMA

Còn hiệu lực

39775 000.00.19.H26-200601-0011 200001000/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y HỌC DÂN TỘC Dung dịch xoang V103

Còn hiệu lực

39776 000.00.19.H26-200522-0007 200001001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN TA KEM DƯƠNG LIỄU KV

Còn hiệu lực

39777 000.00.19.H26-200522-0008 200001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN TA KEM KIM MỘC

Còn hiệu lực

39778 000.00.17.H09-200602-0001 200000064/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH BK INNOVATION Khẩu trang y tế COMASK 4 lớp

Còn hiệu lực

39779 000.00.16.H23-200601-0002 200000026/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETPOWER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39780 000.00.19.H26-200504-0013 200000970/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

39781 000.00.19.H26-200504-0015 200000971/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 3d

Còn hiệu lực

39782 000.00.19.H26-200504-0017 200000972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

39783 000.00.19.H26-200504-0012 200000973/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 3d 4 lớp

Còn hiệu lực

39784 000.00.19.H26-200504-0010 200000974/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

39785 000.00.19.H26-200525-0019 200000975/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính

Còn hiệu lực

39786 000.00.19.H26-200524-0002 200000976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

39787 000.00.19.H29-200504-0004 200000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

39788 000.00.19.H29-200504-0005 200000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

39789 000.00.19.H29-200504-0006 200000903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

39790 000.00.19.H29-200504-0036 200000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

39791 000.00.19.H29-200504-0009 200000905/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39792 000.00.19.H29-200504-0008 200000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39793 000.00.19.H29-200504-0046 200000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39794 000.00.19.H29-200504-0044 200000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39795 000.00.19.H29-200504-0043 200000909/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39796 000.00.19.H29-200504-0042 200000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

39797 000.00.19.H26-200522-0009 200000977/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Giường bệnh nhân tay quay và phụ kiện

Còn hiệu lực

39798 000.00.19.H26-200522-0021 200000978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế (Face mask medical)

Còn hiệu lực

39799 000.00.10.H55-200519-0001 200000005/PCBA-TNg

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU QUỲNH An Cốt YDT

Còn hiệu lực

39800 000.00.19.H26-200525-0008 200000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

39801 000.00.19.H26-200520-0009 200000124/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương xịt họng

Còn hiệu lực

39802 000.00.19.H26-200515-0004 200000979/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

39803 000.00.04.G18-200421-0009 20000166CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

39804 20000425/CFS-BYT-TB-CT 20000165CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Trang phục bảo hộ (Personal Protective Equipment- Ppe)

Còn hiệu lực

39805 000.00.04.G18-200423-0001 20000164CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế ITALY (ITALY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

39806 000.00.04.G18-200425-0001 20000163CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang y tế thông thường (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

39807 000.00.04.G18-200422-0012 20000162CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT Khẩu trang y tế ( Medical masks)

Còn hiệu lực

39808 000.00.04.G18-200427-0017 20000161CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

39809 000.00.04.G18-200429-0001 20000160CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH (không bao gồm khẩu trang, găng tay và tấm chắn giọt bắn) ( ISOLATION CLOTHES)

Còn hiệu lực

39810 000.00.04.G18-200429-0009 20000159CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN Khẩu trang y tế - DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

39811 000.00.04.G18-200429-0003 20000158CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH/ EPIDEMIC PREVENTION OUTFIT

Còn hiệu lực

39812 000.00.04.G18-200429-0017 20000157CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

39813 000.00.04.G18-200506-0018 20000156CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

39814 000.00.04.G18-200507-0003 20000155CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI Khẩu trang y tế VIETMASK PLUS - VIETMASK PLUS Medical Mask

Còn hiệu lực

39815 000.00.04.G18-200508-0004 20000154CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

39816 000.00.04.G18-200508-0013 20000153CFS/BYT-TB-CT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế 4 lớp (4 LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

39817 000.00.04.G18-200429-0014 20000152CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

39818 000.00.04.G18-200510-0001 20000151CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU / FACE MASK RESISTANCE TATSU

Còn hiệu lực

39819 000.00.04.G18-200514-0001 20000150CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ BẢO QUANG MASK (MEDICAL MASK - BAO QUANG MASK)

Còn hiệu lực

39820 000.00.04.G18-200513-0014 20000149CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GALAXY MEDICAL Khẩu trang y tế GALAXY MEDICAL (GALAXY MEDICAL medical face mask)

Còn hiệu lực

39821 000.00.19.H26-200525-0017 200000164/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ESQ

Còn hiệu lực

39822 000.00.19.H26-200526-0010 200000165/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG

Còn hiệu lực

39823 000.00.19.H26-200526-0001 200000166/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM

Còn hiệu lực

39824 000.00.19.H26-200526-0012 200000980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Bộ dụng cụ phẫu thuật chuôi khớp háng Eurofit

Còn hiệu lực

39825 000.00.19.H26-200527-0002 200000167/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IGEAR

Còn hiệu lực