STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39976 000.00.19.H26-201130-0022 200002161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Ghế chức năng

Còn hiệu lực

39977 000.00.19.H26-201207-0012 200002162/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEGA MEGAWASH

Còn hiệu lực

39978 000.00.19.H26-201123-0008 200002163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ nạo trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

39979 000.00.19.H26-201123-0009 200002164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ nạo amidan

Còn hiệu lực

39980 000.00.19.H26-201123-0011 200002165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dao amidan

Còn hiệu lực

39981 000.00.19.H26-201123-0017 200002166/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

39982 000.00.19.H26-201203-0007 200002167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ nong phẫu thuật

Còn hiệu lực

39983 000.00.19.H26-201203-0008 200002168/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD Máy dàn tiêu bản tế bào đơn lớp

Còn hiệu lực

39984 000.00.19.H26-201204-0009 200002169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

39985 000.00.19.H26-201207-0001 200000454/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT LABVIETCHEM

Còn hiệu lực

39986 000.00.19.H26-201204-0003 200002170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ Đồng hồ đo áp lực

Còn hiệu lực

39987 000.00.19.H26-201205-0004 200002171/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera

Còn hiệu lực

39988 000.00.19.H26-201207-0002 200000455/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MDS

Còn hiệu lực

39989 000.00.19.H26-201029-0006 200002172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VƯỢNG ANH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

39990 000.00.19.H26-201207-0003 200002173/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

39991 000.00.19.H26-201204-0002 200000456/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ

Còn hiệu lực

39992 000.00.19.H26-201209-0001 200002174/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG NANO BẠC SUPEREF

Còn hiệu lực

39993 000.00.19.H26-201209-0002 200002175/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI NANO BẠC SUPEREF

Còn hiệu lực

39994 000.00.19.H26-201209-0013 200002176/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Gạc Răng Miệng Tottee

Còn hiệu lực

39995 000.00.19.H26-201204-0004 200000457/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL

Còn hiệu lực

39996 000.00.19.H26-201209-0009 200002177/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU AN PHÚC LINH HOÀN HƯƠNG XUÂN

Còn hiệu lực

39997 000.00.19.H26-201209-0010 200002178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT SANYREL

Còn hiệu lực

39998 000.00.19.H26-201026-0009 200002152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO NAM GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (GIƯỜNG NGHIÊNG XOAY)

Còn hiệu lực

39999 000.00.18.H24-200811-0002 200000003/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

40000 000.00.18.H24-201110-0001 200000005/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC PHÚ

Còn hiệu lực

40001 000.00.18.H24-200811-0001 200000002/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

40002 000.00.19.H26-201209-0014 200002116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA XỊT HỌNG KEO ONG XIHOLIS

Còn hiệu lực

40003 000.00.19.H26-201209-0015 200002117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA GEL GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP SINSINPASS

Còn hiệu lực

40004 000.00.19.H26-201123-0012 200000446/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD

Còn hiệu lực

40005 000.00.19.H26-201208-0007 200000261/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

40006 000.00.19.H26-201123-0016 200000447/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực

40007 000.00.19.H26-201201-0003 200002118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 7.0mm

Còn hiệu lực

40008 000.00.19.H26-201201-0002 200002119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 4.0mm

Còn hiệu lực

40009 000.00.19.H26-201126-0012 200002120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện)

Còn hiệu lực

40010 000.00.19.H26-201126-0010 200002121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Hệ thống máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

40011 000.00.19.H26-201126-0011 200002122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy chuẩn liều phóng xạ và phụ kiện

Còn hiệu lực

40012 000.00.19.H26-201118-0004 200002123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường hồi sức cấp cứu chạy điện

Còn hiệu lực

40013 000.00.19.H26-201127-0003 200000448/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

40014 000.00.19.H26-201130-0014 200002124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

40015 000.00.19.H26-201130-0015 200002125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo độ bão hoà oxy trong máu

Còn hiệu lực

40016 000.00.19.H26-201130-0013 200002126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40017 000.00.19.H26-201130-0011 200002127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

40018 000.00.19.H26-201130-0012 200002128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

40019 000.00.19.H26-201130-0010 200002129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm khí máu

Còn hiệu lực

40020 000.00.19.H26-201130-0009 200002130/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

40021 000.00.19.H26-201130-0008 200002131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

40022 000.00.19.H26-201202-0010 200000449/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK

Còn hiệu lực

40023 000.00.19.H26-201202-0009 200002132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống đựng máu

Còn hiệu lực

40024 000.00.19.H26-200617-0008 200002133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED Môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

40025 000.00.19.H26-201202-0004 200000450/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

40026 000.00.19.H26-201022-0010 200000451/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BẮC THĂNG LONG II

Còn hiệu lực

40027 000.00.19.H26-201130-0029 200002134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật chung

Còn hiệu lực

40028 000.00.19.H26-201202-0015 200002135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ soi khám ngũ quan và phụ kiện

Còn hiệu lực

40029 000.00.19.H26-201204-0007 200000452/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

40030 000.00.19.H26-201202-0014 200002136/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Ống đựng máu chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

40031 000.00.19.H26-201203-0006 200002137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

40032 000.00.19.H26-201130-0023 200002138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

40033 000.00.19.H26-201129-0001 200002139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

40034 000.00.19.H26-201202-0013 200002140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dung dịch làm sạch dụng cụ

Còn hiệu lực

40035 000.00.19.H26-201203-0011 200002141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

40036 000.00.19.H26-201130-0021 200002142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

40037 000.00.19.H26-201130-0020 200002143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực

40038 000.00.19.H26-201130-0019 200002144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

40039 000.00.19.H26-201130-0018 200002145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

40040 000.00.19.H26-201204-0006 200002146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn khám

Còn hiệu lực

40041 000.00.19.H26-201204-0011 200002147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn mổ

Còn hiệu lực

40042 000.00.19.H26-201201-0005 200002148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

40043 000.00.19.H26-201207-0004 200002149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH NHỎ TAI VIMITAI

Còn hiệu lực

40044 000.00.19.H26-201207-0005 200002150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XOA BÓP NGẢI CỨU

Còn hiệu lực

40045 000.00.19.H26-201207-0014 200002151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM XỊT MŨI AGERNIN PLUS

Còn hiệu lực

40046 000.00.18.H56-201203-0002 200000016/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Ống nghiệm chân không

Còn hiệu lực

40047 000.00.18.H56-201203-0003 200000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế

Còn hiệu lực

40048 000.00.18.H56-201203-0004 200000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

40049 000.00.18.H56-201203-0005 200000019/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

40050 000.00.19.H29-201204-0001 200002143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Dầu xịt bôi trơn tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực