STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39976 000.00.19.H29-200521-0008 200000832/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

39977 000.00.19.H29-200520-0004 200000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH KHẨU TRANG Y TẾ BLUE SKY MASK

Còn hiệu lực

39978 000.00.19.H29-200521-0019 200000834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

39979 000.00.19.H29-200522-0011 200000133/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39980 000.00.19.H29-200521-0004 200000835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC VIỆT Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

39981 000.00.16.H02-200525-0001 200000009/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH MAY APEC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39982 000.00.17.H54-200520-0002 200000011/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

39983 000.00.19.H26-200521-0005 200000930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế HABIMEC

Còn hiệu lực

39984 000.00.19.H26-200525-0016 200000119/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

39985 000.00.19.H26-200520-0003 200000933/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NAM DƯƠNG DUNG DỊCH XỊT PHỤ HƯƠNG ĐÀ

Còn hiệu lực

39986 20009553/HSCBMB-HCM 200000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC

Còn hiệu lực

39987 20009473/HSCBMB-HCM 200000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

39988 000.00.07.H28-200513-0001 200000007/PCBA-HB

CÔNG TY TNHH ATMT VINA Khẩu trang y tế ATMT VINA

Còn hiệu lực

39989 000.00.19.H29-200519-0014 200000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Giấy chuyên dùng chỉnh khớp cắn răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

39990 000.00.19.H29-200519-0018 200000132/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DERMAMED

Còn hiệu lực

39991 000.00.19.H29-200519-0015 200000123/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NAM HIỆP LỰC Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

39992 000.00.19.H29-200516-0006 200000803/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Dụng Cụ Phẩu Thuật Sản Phụ Khoa

Còn hiệu lực

39993 000.00.19.H29-200516-0005 200000804/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Dụng Cụ Khám, Chấn Đoán

Còn hiệu lực

39994 000.00.19.H29-200515-0019 200000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ DCPT Xương Và Chỉnh Hình

Còn hiệu lực

39995 000.00.19.H29-200515-0018 200000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Và Phụ Kiện

Còn hiệu lực

39996 000.00.19.H29-200515-0016 200000807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Hộp Hấp và Phụ Kiện

Còn hiệu lực

39997 000.00.19.H29-200512-0004 200000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kéo Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

39998 000.00.19.H29-200515-0004 200000809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ DCPT Lồng Ngực Và Mạch Máu

Còn hiệu lực

39999 000.00.19.H29-200515-0014 200000810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kẹp

Còn hiệu lực

40000 000.00.19.H29-200518-0006 200000811/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC NỘI THẤT Y TẾ (BAILIDA)

Còn hiệu lực

40001 000.00.19.H29-200519-0002 200000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÍ NGUYỄN

Còn hiệu lực

40002 000.00.19.H29-200518-0005 200000124/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40003 000.00.19.H29-200522-0001 200000125/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN NGÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40004 000.00.16.H05-200521-0002 200000051/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40005 000.00.16.H05-200521-0003 200000059/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ VINAPEC Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

40006 20001408/HSCBMB-ĐNa 200000025/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ

Còn hiệu lực

40007 000.00.16.H33-200518-0001 200000001/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN TMT KIÊN GIANG

Còn hiệu lực

40008 000.00.16.H23-200522-0001 200000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SUNG HWA VINA HAI DUONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40009 000.00.16.H23-200524-0001 200000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang y tế cao cấp V3N

Còn hiệu lực

40010 000.00.17.H62-200505-0001 200000014/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước cất 2 lần

Còn hiệu lực

40011 000.00.17.H62-200505-0002 200000015/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước cất tiệt trùng

Còn hiệu lực

40012 000.00.17.H62-200505-0003 200000016/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Gel siêu âm Ulsa Gel

Còn hiệu lực

40013 000.00.17.H09-200526-0001 200000059/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

40014 000.00.16.H25-200513-0001 200000016/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40015 000.00.19.H26-200513-0005 200000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PERFECT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40016 000.00.19.H26-200522-0015 200000152/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TDA

Còn hiệu lực

40017 20015109/HSCBA-HN 200000920/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dầu xoa giải phóng

Còn hiệu lực

40018 000.00.19.H26-200427-0015 200000921/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Xịt Phụ khoa Spray love

Còn hiệu lực

40019 000.00.19.H26-200427-0019 200000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM Dung dịch xịt tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

40020 000.00.19.H26-200521-0010 200000922/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

40021 000.00.19.H26-200515-0003 200000923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

40022 000.00.19.H26-200514-0007 200000153/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

40023 000.00.19.H26-200515-0007 200000924/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Kính hiển vi soi thẳng

Còn hiệu lực

40024 000.00.19.H26-200518-0002 200000925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM OKUSCAR

Còn hiệu lực

40025 000.00.19.H26-200518-0001 200000154/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TRƯỜNG VIỆT

Còn hiệu lực

40026 000.00.19.H26-200515-0006 200000117/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40027 000.00.19.H26-200519-0012 200000155/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HDT GLOBAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

40028 000.00.19.H26-200515-0001 200000927/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40029 000.00.19.H26-200511-0014 200000156/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN

Còn hiệu lực

40030 000.00.19.H26-200522-0013 200000928/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIPHA CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIPHA

Còn hiệu lực

40031 000.00.19.H26-200522-0001 200000929/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH SINUFRESH PLUS

Còn hiệu lực

40032 000.00.18.H20-200524-0001 200000011/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế H.A.T MASK

Còn hiệu lực

40033 000.00.17.H09-200521-0004 200000023/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40034 000.00.19.H15-200503-0001 200000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÙY TIÊN Khẩu trang y tế 4 lớp Thùy Tiên và Khẩu trang y tế 3 lớp Thùy Tiên

Còn hiệu lực

40035 000.00.19.H26-200511-0018 200000114/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

40036 000.00.10.H31-200514-0004 200000012/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

40037 000.00.10.H31-200512-0001 200000013/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECOMEN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

40038 000.00.04.G18-200506-0462 20000071/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

40039 20000355/CFS-BYT-TB-CT 20000125CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

40040 20000385/CFS-BYT-TB-CT 20000124CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HOÀNG HÀ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP HAFAPRO (HAFAPRO DISPOSABLE MASK - 4 PLY WITH EARLOOPS)

Còn hiệu lực

40041 20000337/CFS-BYT-TB-CT 20000123CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KIM SORA KHẨU TRANG Y TẾ/Medical face mask

Còn hiệu lực

40042 000.00.04.G18-200421-0004 20000122CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Á LONG Khẩu trang y tế thông thường ( medical mask)

Còn hiệu lực

40043 000.00.04.G18-200422-0010 20000121CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

40044 000.00.04.G18-200424-0017 20000120CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer Medical Mask)

Còn hiệu lực

40045 000.00.04.G18-200426-0001 20000119CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ Khẩu trang y tế MQ SKIN AQUA MASK (Medical face mask MQ SKIN AQUA MASK)

Còn hiệu lực

40046 000.00.04.G18-200424-0016 20000118CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh (Trung Vinh medical masks)

Còn hiệu lực

40047 000.00.04.G18-200422-0021 20000117CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Khẩu trang y tế ELA (ELA medical face mask)

Còn hiệu lực

40048 000.00.04.G18-200427-0016 20000116CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VĨNH PHÁT Khẩu Trang Y tế Bảo Linh/ Medical Mask Bao Linh

Còn hiệu lực

40049 000.00.04.G18-200428-0014 20000115CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO Khẩu trang y tế / Medical mask

Còn hiệu lực

40050 000.00.04.G18-200428-0010 20000114CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK (MEDICAL MASK GH MASK )

Còn hiệu lực