STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
40876 000.00.16.H23-220307-0003 220000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN DƯƠNG- VN Nước súc miệng Ellie AD

Còn hiệu lực

40877 000.00.16.H23-220307-0006 220000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG D’R KOKO MINT WITH NANO BẠC

Còn hiệu lực

40878 000.00.04.G18-220309-0002 220001542/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu định lượng Antithrombin III huyết tương

Còn hiệu lực

40879 000.00.04.G18-220309-0009 220001541/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

40880 000.00.04.G18-220309-0005 220001540/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

40881 000.00.17.H62-220303-0002 220000035/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

40882 000.00.16.H25-220307-0001 220000004/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

40883 000.00.18.H24-210521-0001 220000103/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

40884 000.00.12.H19-220303-0001 220000005/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PHC EXIM AND LOGISTICS Cồn y tế Ethanol 70 độ

Còn hiệu lực

40885 000.00.19.H17-220308-0004 220000105/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HOÀNG NAM KHANG

Còn hiệu lực

40886 000.00.16.H60-220228-0001 220000008/PCBMB-TQ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ NTH

Còn hiệu lực

40887 000.00.18.H56-220225-0001 220000029/PCBMB-TH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 962

Còn hiệu lực

40888 000.00.18.H56-220225-0002 220000028/PCBMB-TH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1001

Còn hiệu lực

40889 000.00.07.H27-220308-0002 220000043/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC PHƯỚC THIỆN 9

Còn hiệu lực

40890 000.00.16.H60-220308-0002 220000007/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRƯỜNG AN 2

Còn hiệu lực

40891 000.00.16.H60-220308-0001 220000006/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC TRƯỜNG AN 1

Còn hiệu lực

40892 000.00.18.H57-220301-0003 220000098/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ– NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1137

Còn hiệu lực

40893 000.00.16.H60-220307-0001 220000005/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC NGHĨA HƯNG

Còn hiệu lực

40894 000.00.18.H57-220301-0004 220000097/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ– NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1138

Còn hiệu lực

40895 000.00.18.H57-220307-0001 220000096/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ HUẾ

Còn hiệu lực

40896 000.00.18.H57-220307-0002 220000095/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC CHI LĂNG

Còn hiệu lực

40897 000.00.18.H57-220307-0003 220000094/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC VĨNH LỢI

Còn hiệu lực

40898 000.00.18.H57-220307-0004 220000093/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC CHÍNH ĐỨC

Còn hiệu lực

40899 000.00.18.H57-220308-0001 220000092/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THÙY TRANG

Còn hiệu lực

40900 000.00.18.H57-220308-0002 220000091/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÂN QUANG

Còn hiệu lực

40901 000.00.18.H57-220308-0003 220000090/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VU Y TẾ C&S

Còn hiệu lực

40902 000.00.04.G18-220308-0035 220001539/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ cắt giá đỡ nội mạch chặn dòng chảy nội túi phình mạch não

Còn hiệu lực

40903 000.00.04.G18-220308-0033 220001538/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

40904 000.00.04.G18-220308-0034 220001537/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Kim chọc hút trứng

Còn hiệu lực

40905 000.00.19.H29-211217-0017 220000484/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Máy ly tâm mẫu

Còn hiệu lực

40906 000.00.04.G18-220308-0030 220001536/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dẫn hướng chỉ có ren

Còn hiệu lực

40907 000.00.31.H36-220307-0001 220000045/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC LONG CHÂU

Còn hiệu lực

40908 000.00.31.H36-220307-0002 220000044/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC QUÝ BẢO

Còn hiệu lực

40909 000.00.31.H36-220308-0001 220000043/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

40910 000.00.04.G18-220217-0024 220001535/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội phế quản

Còn hiệu lực

40911 000.00.19.H29-220303-0006 220000386/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN BÌNH

Còn hiệu lực

40912 000.00.04.G18-220304-0014 220001534/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

40913 000.00.19.H29-220303-0030 220000721/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI

Còn hiệu lực

40914 000.00.19.H29-220302-0030 220000720/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN/VIRUS/ẤM ẨM

Còn hiệu lực

40915 000.00.19.H29-220305-0015 220000719/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN LỌC ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP MÁY KOKO

Còn hiệu lực

40916 000.00.19.H29-220301-0008 220000718/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

40917 000.00.19.H29-220228-0022 220000717/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY TRUYỀN MÁU

Còn hiệu lực

40918 000.00.19.H29-220225-0004 220000716/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Keo dán nha khoa

Còn hiệu lực

40919 000.00.19.H29-220223-0021 220000483/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Keo dán mắc cài

Còn hiệu lực

40920 000.00.19.H29-220223-0019 220000482/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Chất xoi mòn răng

Còn hiệu lực

40921 000.00.19.H29-220223-0016 220000481/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Chất gắn khâu

Còn hiệu lực

40922 000.00.19.H29-220302-0042 220000715/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Đồng hồ oxy

Còn hiệu lực

40923 000.00.04.G18-220304-0012 220001533/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản hút dịch bóng quả lê

Còn hiệu lực

40924 000.00.19.H29-220302-0021 220000385/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NGÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

40925 000.00.19.H29-220224-0037 220000714/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bao quấn Cryo/Cuff

Còn hiệu lực

40926 000.00.19.H29-220224-0036 220000713/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ trữ lạnh điều trị giảm đau và phụ kiện

Còn hiệu lực

40927 000.00.19.H29-220216-0034 220000712/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Vớ chống thuyên tắc huyết khối

Còn hiệu lực

40928 000.00.04.G18-220308-0023 220001532/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dẫn hướng khoan cho nẹp khóa

Còn hiệu lực

40929 000.00.19.H29-220207-0004 220000480/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40930 000.00.19.H29-220207-0003 220000479/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40931 000.00.19.H29-220207-0007 220000478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40932 000.00.19.H29-220207-0006 220000477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40933 000.00.19.H29-220210-0006 220000476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD bất hoạt mẫu cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

40934 000.00.19.H29-220207-0005 220000475/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Nhiễm virus - miễn dịch: SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

40935 000.00.19.H29-220302-0050 220000711/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Bộ dây truyền dịch 20 giọt có kim

Còn hiệu lực

40936 000.00.19.H29-220302-0033 220000710/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

40937 000.00.19.H29-220302-0028 220000709/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

40938 000.00.19.H26-220301-0044 220000680/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM QUE THỬ THAI

Còn hiệu lực

40939 000.00.19.H29-220302-0029 220000021/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40940 000.00.19.H26-220301-0053 220000596/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

40941 000.00.19.H29-220302-0013 220000708/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM Tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

40942 000.00.19.H29-220301-0003 220000707/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

40943 000.00.04.G18-220304-0010 220001531/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản laser có bóng

Còn hiệu lực

40944 000.00.19.H26-220301-0057 220000678/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMC Hệ thống định vị phẫu thuật sọ não, sọ mặt, cột sống và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

40945 000.00.19.H26-220302-0038 220000833/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Siro ho

Còn hiệu lực

40946 000.00.19.H26-220301-0054 220000595/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG HUỆ

Còn hiệu lực

40947 000.00.19.H29-220302-0048 220000706/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy kiểm tra độ tủy sống của răng và phụ tùng, phụ kiện

Còn hiệu lực

40948 000.00.19.H26-220308-0043 220000832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV&XNK HOÀNG HẢI PHÁT XỊT HỌNG KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

40949 000.00.19.H29-220302-0023 220000705/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy cạo vôi răng và phụ tùng, phụ kiện

Còn hiệu lực

40950 000.00.19.H26-220308-0042 220000831/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINKGOMIN SỐNG Ý NGHĨA DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực